Formand for det Danske Folketing Pia Merete Kjærsgaard har nær tilknytning til højreekstremistisk terrorisme og folkedrab.

● Executive Editor: Stephen Grey ➥ ✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com ●
● Dansk oversættelse: John Hansen ➥ ✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com ●

Pia Merete Kjærsgaard, født den 2. februar 1947, dansk politiker og leder af Dansk Folkeparti 1995-2012, valgt som formand for Folketinget 2015.

Pia Kjærsgaard arbejdede først i forsikrings- og reklamebranchen 1963 – 1967, før hun blev ansat som hjemmehjælper 1978-1984.

I 1984 blev Pia Kjærsgaard valgt som MF for Fremskridtspartiet og modtog meget hurtigt centrale stillinger i den parlamentariske gruppe på Christiansborg.

Da Fremskridtspartiet leder Mogens Glistrup på det tidspunkt blev idømt til fængselsstraf for skattesvig, overtog Kjærsgaard hans parlamentariske mandat.

Som partiets politiske ordfører i 1985-1994 tegner hun i stigende grad den fløj af partiet, der søger resultater modsætning til den mere anarkiske fløj, der fulgte den kompromisløse linje i Mogens Glistrups doktriner.


Billede: Den dømte og efterfølgende fængslede skatteunddrager, svindler og racist Mogens Glistrup (1926 – 2008)
Bemærk Fremskridtspartiets logo i baggrunden.

Hun tilhørte de såkaldte ‘slækkere’, som var i modsætning til Glistrups stramningsfløj.

Da han kom tilbage til politik efter at være blevet dømt, blev kontroversen mellem de to fløje ophedet, og Kjærsgaard, som tidligere havde været en stor beundrer af Glistrup, blev mere og mere distanceret fra hans ledelsesform.

Hun ønskede, at partiet skulle have indflydelse og derfor samarbejde og gå på kompromis med den borgerlige fløj i Folketinget.

Der var ingen politisk uenighed mellem de to fløje, men de var voldsomt uenige om ledelsesstruktur, partidisciplin og i hvilket omfang aftaler kunne indgås med andre parter.

Under Kjærsgaards ledelse indgik fremskridtspartiet for første og eneste gang i et finanslovsforlig med den borgerlige regering i 1989.

I 1990 indvilligede Pia Kjærsgaard i at udelukke Mogens Glistrup fra partiets parlamentariske gruppe i perioden, der var præget af “strammere” og “slækkere” i partiet.

I 1995 forlod Pia Kjærsgaard Fremskridtspartiet efter et kaotisk årligt landsmøde i 1995 og dannede straks efter – sammen med bl.a. Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup – Dansk Folkeparti (DF).


Billede: Pia Merete Kjærsgaard forlader det kaotiske årlige landsmøde i 1995.

(Dansk Folkeparti blev første gang stiftet i 1941 på resterne af det danske naziparti DNSAP, efter intern strid udløst af et mislykket statskup)

Som formand og leder for Dansk Folkeparti lykkedes det Pia Kjærsgaard at gøre DF til det tredjestørste i landet under parlamentsvalget i 2001 (12%) og igen i 2015, da DF blev næststørste parti i parlamentet (21,1%).

Men ved Folketingsvalget den 5. Juni 2019 blev DF reduceret til 8,7 procent af stemmerne.

For øjeblikket opnår DF 8,5 procent i meningsmålingerne (uge 42/2019)

Oplysning og demokrati har atter sejret over fascismen i Kongeriget Danmark.

Fra at være et protestparti baseret på oppositionen til EU og krav om en markant stramning i indvandringspolitikken var Danske Folkeparti 2001-11 et permanent støtteparti for den liberale VKO-regering og integrerede flere og flere politiske sager.

DF var fast støtteparti til VKO-regeringens skattelov, ligesom DF stemte for både strukturreformen og velfærdsreformen.

I løbet af denne periode har Pia Kjærsgaard søgt at give Dansk Folkeparti en stærk profil i velfærdspolitikken, der kræver forbedringer blandt andet omkring ældrepleje og hospitalsbehandling.

I virkeligheden har DF imidlertid stemt ja til 89,5% af al EU-lovgivning og følgelig stemt for skatte- og pensionsnedskæringer, helt konsekvent loyale over for den til enhver tid siddende VKO / VLAK-regering.

I april 2017 stemte DF ja til åbne grænser i EU, i diametral modsætning til deres egne vælgerløfter og symbolpolitiske tiltag, men helt på linje med DFś “hemmelige” EU-villighed.

På det seneste har DF været fortaler for at skrive den Europæiske Menneskerettighedskonvention ud af den danske forfatning.


Billede: DFś integrationsordfører Martin Henriksen.
Ordet “integration” i samme sætning som “Martin Henriksen” er en oxymoron som taget lige ud af lærebogen.
Seneste bidrag til radikaliseringen leverede “intergrationsordfører” for DF Martin Henriksen d. 20-01-2018, hvor han for at fodre på kernevælgernes indre svinehund helt bevidst går efter at stigmatisere somaliske kvinder.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/df-forarger-med-facebook-opslag-igen/7049352

Højtstående medlemmer af DF roser Anders Behring Breivik som en frihedskæmper og opfordrer til brandstiftelse mod flygtningecentre.

Anders Behring Breivik for sin del, var meget inspireret af Pia Merete Kjærgaard og roste hende som “Den modigste politiker i Europa”.


Billede: Den norske islamdebattør, Frp./DF-tilhænger, højreorienteret solo-terrorist og massemorder Anders Behring Breivik.

I 2003 blev Pia Merete Kjærsgaard dømt som værende racist af Højesteret.


I 2009 blev hun nomineret Årets Racist i Europa af en svensk avis.

I 2015 blev hun valgt som formand for Folketinget som den første kvinde på posten.

Pia Merete Kjærsgaard alias “die Reichsführerin” er naturligvis også en entusiastisk støtte af Donald John Trump alias “Agolf Twittler” og hans mest racistiske udgydelser.

Donald John Trump har nu officielt erklæret sig som nationalist, slut med at udgive sig for patriot.
Det falder uden tvivl i god jord hos DF.

Pia Kjærsgaard har udgivet selvbiografierne – Men udsigten er god. Midtvejs erindringer (1998) og Fordi jeg var nødt til det. (2013)

Fremskridtspartiet var tilknyttet WACL i 1980’erne.

Dets formand Mogens Glistrup deltog i netværkets verdenskongresser, og i 1988 deltog Pia Kjærsgaard som partiets repræsentant.

Hun erklærede derefter til partiets magasin Fremskridt:

“Det er en verdensomspændende organisation, der klart har til formål at bekæmpe kommunismen verden over.”

“Dette gode formål, giver jeg selvfølgelig min fulde støtte, og jeg havde også mulighed for at tale med en inviteret forsamling under kongressen.”

Dansk straffelov § 114

Terrorisme med det formål at skræmme en befolkning straffes med fængsel på livstid.

I Guatemala bliver de ansvarlige for folkedrab og lignende forbrydelser mod menneskeheden stillet til regnskab.

Danmark har en klar forpligtelse til at gøre det samme.

Om terrornetværket WACL.Billeder: Massegrave i Guatemala, der går tilbage til borgerkrigen (1960-1996), i hvilken WACL var en ledende drivkraft.

I over ti år har forskere i Guatemala og i Europa afdækket beviser der forbinder visse amerikanske/europæiske højreorienterede til racistiske og fascistiske bevægelser rundt om i verden gennem paraply-organisationen World Anti-Communist League.

Nu afslører bogen “Inside the League” den skjulte karakter af WACL og dokumenterer i afslørende detaljer en parade af WACL-tilknyttede autoritære ideologer, der marcherer fra dødslejrene i Nazi Tyskland ind i salene i Reagans Hvide Hus.


Inde i ligaen: Den chokerende eksponering af hvordan terrorister, nazister og latinamerikanske dødspatruljer har infiltreret WACL.

Grundlagt i Taiwan af Chiang Kai-shek, Rev. Moon og nazistiske/japanske krigsforbrydere , blev Verdens Anti-Communistiske Liga (WACL) første gang brugt af Nixon for at udvide metoderne til modstand mod Sovjet i Sydøstasien og Latinamerika. Senere blev den aktiv igen i Reagan-æraen, der blev et instrument i det amerikanske militærindustrielle kompleks og CIA under den kolde krig. Han bestilte derefter politiske drab og dannelsen af kontrabevægelser i alle konfliktområder, herunder i Afghanistan, hvor den var repræsenteret af Osama Bin Laden.

Efter Anden Verdenskrig brugte USA’s Secret Service-agenter Nazi Ustasha-fascister og antikommunister til at skabe et netværk som “bagmand”. Hvis agenter, der er rekrutteret i de fremtidige stater i Atlanterhavsalliansen, bør forblive hemmelige, skulle de stater, der var under sovjetisk kontrol, være offentlige. Der blev derfor skabt i 1946, en slags international enhed til at koordinere aktionerne fra de østlige spillere, der blev overført til Vesten: Anti-Bolsjevikisk Blok af Nationer.

Ukrainske fascister, ungarere, romere, kroater, bulgarere, slovakker, litauere mv mødtes under ledelse af Yaroslav Stetsko.

Samarbejdets leder i Ukraine var Stetsko ansvarlig for nedslagtningen af 700 mennesker, hovedsagelig jøder, begået i Lvov den 2. juli 1941.

Otte år senere, i slutningen af Koreakrigen, erstattede USA Frankrig i indokina. Præsident Eisenhower etablerede et regionalt forsvarssystem rettet mod Sovjetunionen og Kina. Den 8. september 1954 blev der oprettet SEATO, der sammen med NATO, samler Australien, New Zealand, Pakistan, Filippinerne, Thailand, Stor Britannien og USA. Den 2. december 1954 færdiggjordes enheden med en bilateral traktat mellem USA og Taiwan.

Parallelt omlægger CIA, under ledelse af Allen Dulles, efterretningsstrukturen i disse stater og tilvejebringer en organisation af anti-kommunist forbindelser i regionen.

Det er omkring samtidig med at Chiang Kai-shek, danner en anti-kommunistisk liga i Asien (Asian Peoples Anti-Communist League, APACL).

Ud over den taiwanske præsident, Chiang Kai-shek, talte APACL blandt sine medlemmer Paek Chun-hee, den fremtidige præsident for Sydkorea; Ryiochi Sasakawa, en krigsforbryder, en millionær og velynder for det japanske liberale parti, og den ærede Sol Myung Moon [4], profet for Enforeningskirken. Også vist i rækken er General Prapham APACL Kulapichtir (Thailand), præsident Ferdinand Marcos (Filippinerne), Prince Sopasaino (Laos) [5], oberst Dang Cong Do-repræsentant for præsident Nguyen Van Thieu, Vietnam) osv.

Siden 1958 deltager præsidenten for den anti-bolsjevikiske blok af nationer (ABN) i Taipei på den årlige konference for den anti-kommunistiske liga for folk i Asien (APACL). Stetsko Cline og overvåge oprettelsen af Politisk krigskampakademi i Taiwan, den institution, der er ansvarlig for at uddanne kadrene fra Chiang Kai-shek regimet til “anti-undertrykkelse”.

Akademiet er den asiatiske ækvivalent til det psykologiske krigscenter i Fort Bragg (USA) og School of Americas i Panama [8]. Gradvist danner CIA et netværk af politiske grupper og undervisere i globalt undergrundsarbejde.

I 1967 slog ABN og APACL sig sammen og vedtog World Anti-Communist League-appellen (World Anti-Communist League, WACL) og udvidedesine aktiviteter til hele den frie verden. Nye medlemmer omfatter Los Tecos, også kaldet Legion of Christ the King, den mexicanske fascistiske formation dannet under anden verdenskrig. Ligaen oplevede første fase af vækst i årene 73-75, da Richard Nixon og hans sikkerhedsrådgiver Henry Kissinger residerede i Det Hvide Hus.

Dens finansiering er generøst forsikret af Unification Church. Denne enhed er imidlertid ikke længere offentligt anerkendt siden 1975.

Reverend Sun Myung Moon sagdes da at have brudt sine bånd til WACL, men han fortsætter med at udøve sit lederskab gennem sin japanske repræsentant Osami Kuboki.

Talrige embedsmænd i ligaen var forbundet med kampagnekomiteerne til valg af Ronald Reagan. For mange var den republikanske guvernør i Californien ikke en fremmed. I slutningen af Anden Verdenskrig deltog Reagan som talsmand for korstog for frihed ved at rejse midler til etablering i Amerika af indvandrere fra Østeuropa, der flygtede fra kommunismen. Det blev faktisk overført til nazisterne og Ustasha-fascistiske medlemmer af den anti-bolsjevikiske Blok of Nations (ABN).

I 1970’erne sammenbragte WACL konservative, fascister og repræsentanter for højreorienterede dødspatruljer.

WACL meddelte, at det havde befriet sig for uheldig elementer, men i virkeligheden blev kun en håndfuld åbenlyse antisemitiske og neonazi-deltagere udrenset.

Billede: Indfødte Maya-overlevende fra den guatemalanske borgerkrig står med billeder af deres kære, dræbt eller forsvundet under konflikten.

El Salvador-Guatemala-Argentina-dødspatruljerne blev et imageproblem for WACL i begyndelsen af 1980’erne, delvis på grund af en Jack Anderson-artikelserie, der forbinder WACLs latinamerikanske affilierede CAL (Latinamerikanske anti-kommunistiske forbund) med dødspatruljer.

I 1984 skrev columnist Jack Anderson en række artikler vedrørende WACL, der forbinder WACL med dødspatruljer i Latinamerika, og igen forbinder dem med fascister, denne gang i Latinamerika.


Billede: Familiemedlemmer og venner, herunder Delfina Xol (højre) og Mayra Arely (center), sørgende over ejendele tilhørende Roberto Xol.
Kredit Antonio Bolfo New York Times.

Der er ingen forældelsesfrist for drab og forbrydelser mod menneskeheden i dansk straffelov.

At Pia Merete Kjærsgaard, den mest samvittighedsløse massemorder og terrorist i live i Kongeriget Danmark, ikke er bag tremmer i skrivende stund skyldes kun hendes parlamentariske immunitet som det tager to tredjedeles flertal i Folketinget at tilbagekalde jf. § 57 Danmarks Riges Grundlov.

Pia Merete Kjærsgaards mentor Mogens Glistrup fik sin parlamentariske immunitet tilbagekaldt seks gange.

Editors note: Grundet redaktørens personlige engagement i opklaringen og retsforfølgelsen af de forbrydelser mod menneskeheden som WACL begik i firserne i Guatemala, er det fremlagte materiale overvejende fokuseret på de forbrydelser mod menneskeheden som WACL begik i Guatemala.
WACL begik afskyelige forbrydelser mod menneskeheden i mange andre lande i Syd og Mellem Amerika samt Asien og Afrika.

Seneste opdatering 25. Oktober 2019 14:05 GMT

Kilder:

https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/live-saadan-stemmer-danskerne-til-folketingsvalget/ca905333-b6c3-4cc3-ae40-558ff80e8c81

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2015/12/08/family-photos-and-mass-graves-reveal-the-horrors-of-guatemalas-civil-war/

https://www.propublica.org/article/finding-oscar-massacre-memory-and-justice-in-guatemala

https://www.huffingtonpost.com/chip-berlet/mccain-advised-ultra-righ_b_132612.html

https://therearenosunglasses.wordpress.com/2010/12/15/the-world-anti-communist-league-international-crime/

http://rightweb.irc-online.org/world_anti-communist_league/

https://www.raeson.dk/2017/pia-kjaersgaard-trump-er-en-huskekage-til-eliten-ogsaa-i-europa/

https://books.google.dk/books?id=w1bqY-DxHMEC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=wacl+nazi+ties&source=bl&ots=1MIeDQHEWG&sig=ag1FUFddtpT1baG3hdG21_odoGo&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwiPtqSJqrfYAhVHIuwKHTJvCiYQ6AEIODAB#v=onepage&q=wacl%20nazi%20ties&f=false

https://books.google.dk/books?id=ZWAHmLuZeIoC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=wacl+nazi+ties&source=bl&ots=rho3Pv1Ng

https://www.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti

https://ekstrabladet.dk/folkets-roest/folkevalgt/nu-har-df-stemt-ja-til-schengens-aabne-graenser/6633534

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE8827149/overblik-df-har-tre-gange-hjulpet-v-til-skattelettelser/

http://www.ft.dk/da/medlemmer/folketingetsmedlemmer/pia-kj%C3%A6rsgaard-%28df%29

https://nordjyske.dk/nyheder/fortael-om-sort-fortid/9b22a49b-7afc-4493-8ae4-f9f366bb5960

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/mccains-h%C3%B8jreekstremistiske-forbindelse

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

https://www.b.dk/nationalt/danskere-hylder-breivik-og-opfordrer-til-asylbrande

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/instruktoer-pia-k-og-breivik-har-samme-overbevisning

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kjaersgaard-maa-forsvare-sig-mod-breivik

https://www.b.dk/politiko/pia-k.-terror-er-ikke-vores-skyld

https://politiken.dk/indland/politik/art4974379/Pia-K.-h%C3%B8ster-lange-klapsalver-i-Sverige

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4455337.ece

https://www.avisen.dk/pia-k-kaaret-til-europas-stoerste-racist_104935.aspx

https://www.expressen.se/debatt/har-ar-sds-nazistiska-rotter-anna-kinberg-batra/

https://www.b.dk/globalt/operation-stueren

https://upnweb.me/2010/11/12/det-sande-ansigt/

https://kamp.systime.dk/fileadmin/indhold/kap_6/paragraf114.pdf

http://www.grundloven.dk/

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

https://www.b.dk/nationalt/glistrups-konfrontationer-med-loven

https://www.humanisme.dk/hate-speech/mogens_glistrup.php

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/dansk-folkeparti-anno-1942

https://www.leksikon.org/art.php?n=4996

https://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/

https://danskfolkeparti.dk/politician/martin-henriksen/

https://www.fyens.dk/indland/DF-Europaeisk-konvention-skal-skrives-ud-af-dansk-lov/artikel/3200151

https://www.b.dk/politiko/df-vil-forpligte-loekke-til-opgoer-med-menneskerettigheder

https://ekstrabladet.dk/opinionen/mortenmesserschmidt/messerschmidt-menneskerettigheder-er-en-katastrofe-derfor-skal-de-droppes/6957835

https://www.bt.dk/danmark/df-blaeser-til-kulturkamp-om-juletrae-muslimer-underminerer-dansk-kultur

https://nordjyske.dk/nyheder/juletraeet-er-en-tysk-tradition/bc20f22a-e591-4123-8a28-eb3467d624ea

https://www.amazon.com/Inside-League-Terrorists-Infiltrated-Anti-Communist/dp/0396085172

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

● The internet in the 21. century-new battleground for extremists.com ●

❤ Executive Editor: Stephen Grey

✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com

❤ Danish translation by John Hansen

✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com

© Stephen Grey – Brighton UK 2016

President of the Danish Parliament Pia Merete Kjaersgaard has close ties to ultra right-wing terrorism and genocide.

● Executive Editor: Stephen Grey ➥ ✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com ●
● Danish translation by John Hansen ✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com ●

Pia Merete Kjærsgaard, born February 2, 1947, Danish politician and leader of the Danish People’s Party 1995 – 2012, elected Chairman of the Danish Parliament 2015.

Pia Kjærsgaard worked first as an employee in the insurance and advertising business in 1963 – 1967 before she was employed as a home assistant for the elderly 1978 – 1984.

In 1984, Pia Kjærsgaard was elected MP for the Progress Party and received very quickly central posts in the parliamentary group at Christiansborg.

When the Progress Party’s leader at the time, Mogens Glistrup was sentenced to imprisonment for tax fraud, Kjærsgaard took over his parliamentary mandate.

As the party’s political rapporteur in 1985 – 1994, she was increasingly pulling the result-seeking part of the party against the more anarchic wing that followed the uncompromising line of Mogens Glistrup’s party, towards the other parties in the parliament.


Photo: The convicted and consequently imprisoned tax fraudster, conman and racist Mogens Glistrup (1926 – 2008)
Notice the Progress Party-logo in the background.

She belonged to the so-called ‘slackers’, which was in contrast to Glistrups tightening wing.

When he returned to politics after being sentenced, the controversy between the two wings heated up, and Kjærsgaard, who had previously been a great admirer of Glistrup, was more and more distanced from his form of leadership.

She wanted the party to have influence and therefore cooperate and compromise with the conservative/liberal parties.

There was no political disagreement between the two wings, but they were violently in disagreement about management structure, party discipline and the extent to which agreements could be concluded with other parties.

During Kjærsgaard’s leadership, the Progress Party for the first and only time entered into a financial settlement with the conservative/liberal government in 1989.

In 1990, Pia Kjærsgaard agreed to exclude Mogens Glistrup from the party’s parliamentary group in that period, marked by “tighteners” and “slackers” in the party.

In 1995 Pia Kjærsgaard left the Progress Party after a chaotic annual national meeting in 1995 and formed immediately after – together with, amongst others, Kristian Thulesen Dahl and Peter Skaarup – Danish People’s Party (DF).


Photo: Pia Merete Kjærsgaard leaving the chaotic annual national meeting in 1995.

(Danish People’s Party was first formed in 1941 on the remnants of the Danish Nazi-party DNSAP, after internal strife triggered by a failed coup d’etat.)

As chairman and leader of the Danish People’s Party, Pia Kjærsgaard succeeded in making DF the third largest in the country, under the auspices of the parliamentary elections in 2001 (12 %) and again in 2015, when DF became the second largest party in parliament (21,1 %).

But in the parliamentary election held the 5th of June 2019, DF was reduced to 8,7 percent of the votes.

At present DF reaches 8,5 percent in the polls (week 42/2019)

Education and democracy prevails over fascism once again in The Kingdom of Denmark.

From being a protest party built on opposition to the EU and demands for marked tightening in immigration policy, the Danish People’s Party 2001-11 was a permanent support party for the liberal VKO government and integrated more and more policy areas.

DF was a permanent partner to the VKO government’s fiscal law, as well as DF was voting for both the Structural Reform and the welfare reform.

During this period, Pia Kjærsgaard was aiming to give the Danish People’s Party a strong profile in welfare policy, requiring improvements to, among other things, elderly care and hospital care.

In reality though, DF has been voting YES to 89,5 % of all EU-legislation and consequently voted for tax and pension cuts, always loyal to the liberal VKO/VLAK government.

In April 2017, DF voted yes to open borders in the EU, in direct contradiction to their own electoral promises and symbolic initiatives, but completely in line with DF’s “secret” EU willingness.

As of lately, DF has been advocating writing the European Convention on Human Rights out of the Danish Constitution.


Photo: DF integration spokesman Martin Henriksen.
The word “integration” in the same sentence as “Martin Henriksen” is a textbook oxymoron.
Latest contribution to the radicalization was delivered by “Intergration spokesman” for DF Martin Henriksen February 20, 2018, where he, in order to feed the hard core voters inner neanderthal, deliberately aims at stigmatizing Somali women.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/df-forarger-med-facebook-opslag-igen/7049352

High ranking members of DF praises Anders Behring Breivik as a hero and calls for arson against refugee centers.

Anders Behring Breivik on his part was greatly inspired by Pia Merete Kjærgaard and praised her as “The bravest politician in Europe”.


Photo: The Norwegian Islam debater, Frp./DF supporter, right-wing solo terrorist and mass murderer Anders Behring Breivik.

In 2003 Pia Merete Kjærsgaard was convicted of racism by the Danish Supreme Court.


In 2009 she was nominated “Racist of the Year in Europe”, by a Swedish newspaper.

In 2015 she was elected chairman of the Danish Parliament as the first woman in office.

Pia Merete Kjærsgaard aka “die Reichsführerin” is of course also an enthusiastic supporter of Donald John Trump aka “Agolf Twittler” and his most racist rants.

Donald John Trump has now come clean as a proud nationalist.
That will without a doubt be well received amongst the Danish nationalist minority.

Pia Kjærsgaard has published the autobiographies – But the view is good. Midtvejs erindringer (1998) and Because I had to (2013).

The Progress Party was linked to WACL in the 1980s.

Its chairman Mogens Glistrup participated in the network’s world congresses, and in 1988 Pia Kjærsgaard participated as the party’s representative.

She subsequently declared to the party’s magazine Progress:

“It is a worldwide organization that clearly aims at combating communism worldwide.”

“This good purpose, I of course give my full support, and I also had the opportunity to speak to an invited group during the congress.”

Danish Criminal Law § 114

Terrorism with intent to scare a population is punishable with imprisonment for life.

In Guatemala those responsible for genocide and similar crimes against humanity are being held accountable.

Denmark has a clear obligation to do the same.

About WACL.


Photos: Mass-graves in Guatemala, dating back to the civil war (1960-1996) in which WACL was one of the initiating factors.

For over ten years progressive researchers in this country and in Europe have been uncovering evidence linking certain American conservatives and rightists to racist and fascist movements around the globe through a shadowy organization called the World Anti-Communist League.

Now the book “Inside the League” exposes the hidden nature of the League and documents in devastating detail a parade of League-affiliated authoritarian ideologues marching from the death camps of Nazi Germany into the parlors of Reagan’s White House.


Inside the League: The Shocking Expose of How Terrorists, Nazis, and Latin American Death Squads Have Infiltrated the World Anti-Communist League.

Founded in Taiwan by Chiang Kai-shek, the Rev. Moon and Nazi war criminals and Nippon, the World Anti-Communist League (WACL) was first used by Nixon to extend the methods of counterinsurgency Southeast Asia and Latin America.Seven heads of state then participated in their meetings. Later, came alive again in the Reagan era, becoming an instrument of U.S. military-industrial complex and the CIA during the Cold War. He then ordered political killings and the formation of the counterinsurgency in all conflict areas, including in Afghanistan where he was represented by Osama Bin Laden.

After the Second World War, the U.S. Secret Service agents used Nazi Ustasha fascist and anti to create a network, you stay-behind. If agents recruited in the future states of the Atlantic Alliance should remain secret, those States that had fallen under Soviet control were, however, to act publicly. Was created, therefore, in 1946, a sort of international entity to coordinate the actions of the players from the East transferred to the West: the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (Anti-Bolshevik Bloc of Nations, ABN).

Ukrainian fascists, Hungarians, Romanians, Croats, Bulgarians, Slovaks, Lithuanians, etc. met under the direction of Yaroslav Stetsko.

Ex-collaborationist leader in Ukraine, Stetsko is held responsible for the slaughter of 700 people, mostly Jews, committed in Lvov on July 2, 1941.

Eight years later, at the end of the Korean War, the United States replaced France in Indochina. President Eisenhower established a regional defense system directed against the USSR and China. On September 8, 1954, following the model of NATO, SEATO was created which brings together Australia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thailand, the United Kingdom and United States. On December 2 the device is completed with a bilateral treaty between the U.S. and Taiwan [3].

In parallel, the CIA, under the direction of Allen Dulles, the intelligence structure of these states and provides an organization of anti-party links in the region.

It is well, around the same Chiang Kai-shek, an Anti-Communist League of Peoples of Asia (Asian People’s Anti-Communist League, APACL).

In addition to the Taiwanese president Chiang Kai-shek, the APACL counts among its members Paek Chun-hee, the future president of South Korea; Ryiochi Sasakawa, a war criminal, a millionaire and benefactor of the Japanese Liberal Party, and the Reverend Sun Myung Moon [4], prophet of the Unification Church. Also appear in the ranks of the General Prapham APACL Kulapichtir (Thailand), President Ferdinand Marcos (Philippines), Prince Sopasaino (Laos) [5], Colonel Dang Cong Do-representative of President Nguyen Van Thieu, Vietnam) , etc.

Since 1958, the president of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN) participates in Taipei at the annual conference of the Anti-Communist League of Peoples of Asia (APACL). Stetsko Cline and oversee the establishment of the Political Warfare Cadres Academy in Taiwan, the institution responsible for training the cadres of the regime of Chiang Kai-shek for anti-repression.

The academy is the Asian equivalent of the Psychological Warfare Center in Fort Bragg (USA) and the School of Americas in Panama [8]. Gradually, the CIA is a network of political groups and trainers in global counterinsurgency.

In 1967, ABN and APACL merge and adopt the World Anti-Communist League appeal (World Anti-Communist League, WACL) and extend its activities to the entire Free World. New members include Los Tecos, also called Legion of Christ the King, Mexican fascist formation created during World War II. The League called the first stage of growth during the years 73-75, when Richard Nixon and his security adviser Henry Kissinger in the White House.

Its funding is generously insured by the Unification Church. However, this reality is no longer publicly recognised since 1975.

The Reverend Sun Myung Moon then said to have broken their ties with the League, but continues to exert its leadership through its Japanese representative Osami Kuboki.

Numerous officials of the League are linked to the campaign committees for the election of Ronald Reagan. For many, the Republican governor of California is not a stranger. Indeed, at the end of World War II, Reagan participated as spokesman for the Crusade for Freedom (Crusade for Freedom) in raising funds for the establishment in America of immigrants from Eastern Europe fleeing communism. It was in fact transferred to the Nazis and Ustasha fascist members of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN).

In the 1970s, the World Anti-Communist League (WACL) brought together conservatives, fascists, and representatives of right-wing death squads.

WACL announced it had rid itself of unsavory elements, but in reality only a handful of overtly antisemitic and neonazi participants were ousted.


Photo: Indigenous Maya survivors of the Guatemalan civil war stand with photos of their loved ones, killed or disappeared during the conflict.

The El Salvador-Guatemala-Argentina death squad nexus did become an image problem for WACL in the early 1980s, in part due to a Jack Anderson column linking WACL’s Latin American affiliate CAL (Latin American Anti-Communist Confederation) with death squads.

In 1984, columnist Jack Anderson wrote a series of exposes on WACL connecting the group with death squads operating in Latin America, and once again linking them with fascists, this time in Latin America.


Photo: Family members and friends, including Delfina Xol (right) and Mayra Arely (center), grieving over the clothes of Roberto Xol.
Credit Antonio Bolfo for The New York Times

There are no statute limitations on homicide and crimes against humanity in Danish criminal law.

That Pia Merete Kjærsgaard, the most repugnant criminal alive in the Kingdom of Denmark, is not behind bars at this very moment, is due only to her parliamentary immunity, which it takes two thirds majority in the Danish Parliament to revoke, according to § 57 in the Constitution of the Kingdom of Denmark.

Pia Merete Kjærsgaard’s mentor Mogens Glistrup had his parliamentary immunity revoked six times.

Editors note: Due to the editors personal involvement in solving and prosecuting the crimes against humanity committed by WACL in Guatemala in the nineteen eighties, the documentation presented is focused mainly on the crimes committed in Guatemala.
WACL committed crimes against humanity in many other countries in South and Central America, Asia and Africa.

Updated October 25, 2019 13:50 GMT

Sources:

https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/live-saadan-stemmer-danskerne-til-folketingsvalget/ca905333-b6c3-4cc3-ae40-558ff80e8c81

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2015/12/08/family-photos-and-mass-graves-reveal-the-horrors-of-guatemalas-civil-war/

https://www.propublica.org/article/finding-oscar-massacre-memory-and-justice-in-guatemala

https://www.huffingtonpost.com/chip-berlet/mccain-advised-ultra-righ_b_132612.html

https://therearenosunglasses.wordpress.com/2010/12/15/the-world-anti-communist-league-international-crime/

http://rightweb.irc-online.org/world_anti-communist_league/

https://www.raeson.dk/2017/pia-kjaersgaard-trump-er-en-huskekage-til-eliten-ogsaa-i-europa/

https://books.google.dk/books?id=w1bqY-DxHMEC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=wacl+nazi+ties&source=bl&ots=1MIeDQHEWG&sig=ag1FUFddtpT1baG3hdG21_odoGo&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwiPtqSJqrfYAhVHIuwKHTJvCiYQ6AEIODAB#v=onepage&q=wacl%20nazi%20ties&f=false

https://books.google.dk/books?id=ZWAHmLuZeIoC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=wacl+nazi+ties&source=bl&ots=rho3Pv1Ng

https://www.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti

https://ekstrabladet.dk/folkets-roest/folkevalgt/nu-har-df-stemt-ja-til-schengens-aabne-graenser/6633534

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE8827149/overblik-df-har-tre-gange-hjulpet-v-til-skattelettelser/

http://www.ft.dk/da/medlemmer/folketingetsmedlemmer/pia-kj%C3%A6rsgaard-%28df%29

https://nordjyske.dk/nyheder/fortael-om-sort-fortid/9b22a49b-7afc-4493-8ae4-f9f366bb5960

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/mccains-h%C3%B8jreekstremistiske-forbindelse

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

https://www.b.dk/nationalt/danskere-hylder-breivik-og-opfordrer-til-asylbrande

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/instruktoer-pia-k-og-breivik-har-samme-overbevisning

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kjaersgaard-maa-forsvare-sig-mod-breivik

https://www.b.dk/politiko/pia-k.-terror-er-ikke-vores-skyld

https://politiken.dk/indland/politik/art4974379/Pia-K.-h%C3%B8ster-lange-klapsalver-i-Sverige

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4455337.ece

https://www.avisen.dk/pia-k-kaaret-til-europas-stoerste-racist_104935.aspx

https://www.expressen.se/debatt/har-ar-sds-nazistiska-rotter-anna-kinberg-batra/

https://www.b.dk/globalt/operation-stueren

https://upnweb.me/2010/11/12/det-sande-ansigt/

https://kamp.systime.dk/fileadmin/indhold/kap_6/paragraf114.pdf

http://www.grundloven.dk/

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

https://www.b.dk/nationalt/glistrups-konfrontationer-med-loven

https://www.humanisme.dk/hate-speech/mogens_glistrup.php

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/dansk-folkeparti-anno-1942

https://www.leksikon.org/art.php?n=4996

https://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/

https://danskfolkeparti.dk/politician/martin-henriksen/

https://www.fyens.dk/indland/DF-Europaeisk-konvention-skal-skrives-ud-af-dansk-lov/artikel/3200151

https://www.b.dk/politiko/df-vil-forpligte-loekke-til-opgoer-med-menneskerettigheder

https://ekstrabladet.dk/opinionen/mortenmesserschmidt/messerschmidt-menneskerettigheder-er-en-katastrofe-derfor-skal-de-droppes/6957835

https://www.bt.dk/danmark/df-blaeser-til-kulturkamp-om-juletrae-muslimer-underminerer-dansk-kultur

https://nordjyske.dk/nyheder/juletraeet-er-en-tysk-tradition/bc20f22a-e591-4123-8a28-eb3467d624ea

https://www.amazon.com/Inside-League-Terrorists-Infiltrated-Anti-Communist/dp/0396085172

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

● The internet in the 21. century-new battleground for extremists.com ●

❤ Executive Editor: Stephen Grey

✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com

❤ Translations by John Hansen

✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com

© Stephen Grey – Brighton UK 2016

Assesment of the present level of threat, conducted by PET.

● Executive Editor: Stephen Grey ➥ ✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com ●

Assesment of the present level of threat conducted by PET.

Politiets Efterretningstjeneste.

Danish Security and Intelligence Service.

The original text in danish is to be found below the English translation.

Den originale danske tekst kan findes under den engelske oversættelse.

January 12, 2018

Assessment of the terrorist threat against Denmark.

Summary:

CTA estimates that the terrorist threat to Denmark is serious.

The threat comes primarily from militant Islamism and derives from both men and women.
The conflict in Syria and Iraq and the group called the Islamic state (IS), are the main factors of threat.
Attack with simple means and short planning is the most likely form of terrorist attacks in Denmark.
The military effort in Syria and Iraq reduces IS’s capacity to
to direct larger complex attacks in the West and to recruit foreign supporters.
However, the passage to Europe is limited by increased security
actions that strengthened control of EU borders. Only a small part of the Danish expats is expected to return home.
IS and other militant Islamists will continue through
propaganda and otherwise to support and inspire simple terrorist attacks against the West.
The number of attacks in the West is increased from 2016 to 2017. CTA considers that radicalization as a result of militant Islamist ideology and propaganda will have a lasting effect on the threat picture, regardless of the situation
for IS in Syria.

CTA assesses that there is an increased focus on the refugee situation among individuals with extreme right-wing sympathies and that a threat emanates from them that may be directed towards e.g. asylum centres, refugees, religious minorities and related authorities.

Page 1 of 10

Counter-extremism

PET’s efforts in counter-extremism must prevent that groups or persons through the use of, for example, violence, vandalism or threats seek to achieve political goals.

In addition, the focus is on crimes that have an extremist background and, for example, is aimed at individuals and groups’ nationality, belief or sexual orientation. In addition, efforts must prevent extremists from performing criminal offences or threatening public order and security.

As part of this effort, PET is working closely with the rest of the police.
An important task of ensuring that the relevant police authorities know the threat picture and, in that context, are able to tailor the efforts in relation to the current threat.

PET’s efforts in counter-terrorism are rooted in the Center for Counter-extremism.

Leftwing-extremism

The left-wing groups in Denmark is characterized by ever-increasing professionalization and internationalization.

Even though the main opponent of the left extremist groups is still the extreme right, there is an increasing tendency for these groups to associate actions on political issues that not only have broad support in the activist community but a broad appeal in the population as such.
These include on integration and asylum policy and climate policy.

The link to political themes with a broad popular appeal means that the violent part of the left extremist groups can operate more anonymously and in the light of the more peaceful activist environment from which they seek to exploit the political and ideological activities of others with the purpose of creating confrontations with the police.

Right-wing extremism

The right-wing extremist groups in Denmark is still trying to actively recruit new members and sympathizers.

This happens through the spread and promotion of racist messages on the Internet and through the media.
The goal is to recruit and maintain followers and establish a conflict between the broad population and ethnic minorities.
In addition, right-wing extremists try to recruit from the Hooligan environment more than before.

Traditionally there has been a close cooperation between right-wing extremist groups in Denmark and similar abroad. through joint events and manifestations.

In addition, PET has found that parts of the right-wing extremist environment at home try to establish contact with violent extremist environments abroad.

Confrontations

The trend towards increased polarization and confrontation between persons and groupings from the right- and left-extremist environment in Denmark, according to PET, is still increasing. There has been an escalation in the confrontations between the wings, and both left and right extremists are increasingly focusing on systematically implementing violent actions aimed at each other’s events such as meetings, demonstrations and concerts.

The criminal offenses in this area arise from both leftist extremist and right-wing extremist circles, and PET is committed to targeting all forms of violent political extremism.

At the same time, there are also examples that these direct confrontations take place in close cooperation with the like-minded abroad, especially in Germany and Sweden. In addition, PET’s assessment continues to work in these environments to target weapons in the context of these confrontations.

Threats

In recent years there has been an increasing focus on threats and harassment against politicians and other public figures. The risk of being exposed to threats and harassment typically depends on the individual’s exposure to the public or derives from individual cases, and there are examples that politicians on both right and left are exposed to serious harassment at times.

PET is continuously informed about this type of case and, among other things, assesses whether the threats give reason to special security measures. It can be difficult to give an overall characteristic of those who harass and threaten politicians. There can be anything from people who are angry with the “system”, to the mentally ill, people who are affected by drugs or alcohol, or resource-rich citizens who are used to their will.
In addition, of course, the threat from extremist environments.

The threat from militant islamists

CTA assesses that the terror threat to Denmark remains significant. The group calling itself Islamic State (IS) continues to be the most important factor in the threat picture.
The military efforts against IS in Syria and Iraq have reduced the combat capa-
bility of the group as well as its territorial control. This has had the effect that IS has given more priority to hitting western targets through planned, more complex attacks such as the ones in Paris and Brussels.
Militant Islamists are still seeking to support and give inspiration to more simple terrorist attacks in the West.

CTA assesses that simple attacks with readily available means and short planning is the most likely form of terrorist attack in Denmark. Militant Islamist propaganda urging individuals to act increases the terror threat against unprotected civilian targets, e.g. crowded locations and transport infrastructure.
The support for IS has become less visible within Islamist circles in Denmark, but dissemination of propaganda, recruitment and radicalisation
as well as the facilitation of people and resources to conflict zones continues to take place. It is the assessment of CTA that a terror threat still emanates from militant individuals within these circles that may feature as operators or support network in connection with attack planning against Denmark. Women play a growing role within Islamist circles in Denmark and within militant Islamism. In the West, women have been involved in several terrorist attacks within the last year.

Only very few people now leave Denmark for the conflict zone in Syria/Iraq.
The pressure on IS may make more foreign fighters return home.
Many of these have been in Syria/Iraq for a long time and may be particularly radicalised and prone to violence constituting an increased terror threat against Denmark.
Women and minors may also pose a threat. The fact that more foreign fighters may leave the conflict zone can also increase the threat against Danish interests abroad.

Sources:

Assessment of the terror threat to Denmark:

https://www.pet.dk/~/media/VTD%202017/VTD2017ENpdf.ashx

Center for Terror Analysis:

https://www.pet.dk/Nyheder/2018/~/media/VTD%202018/VurderingafterrortruslenmodDanmark2018pdf.ashx

https://www.pet.dk/English/CenterforTerrorAnalysisCTA.aspx

https://www.pet.dk/Ikke-statslige%20aktoerer/Kontraekstremisme.aspx

Original danish text:

Politiets Efterretnings Tjeneste DK.

Kontra-ekstremisme

PET’s indsats på kontraekstremismeområdet skal forebygge og forhindre, at grupper eller personer gennem brug af f.eks. vold, hærværk eller trusler søger at nå politiske mål.

Desuden har indsatsen fokus på strafbare handlinger, der har ekstremistisk baggrund, og som f.eks. er rettet mod personer og gruppers nationalitet, tro eller seksuelle orientering. Endvidere skal indsatsen forebygge og forhindre, at ekstremister udfører strafbare forhold eller truer den offentlige orden og sikkerhed.

PET arbejder som led i denne indsats tæt sammen med det øvrige politi og har bl.a. en væsentlig opgave med at sikre, at de relevante politimyndigheder kender trusselsbilledet og på den baggrund er i stand til at afpasse indsatsen i forhold til den aktuelle trussel.

PET’s indsats på kontraekstremismeområdet er forankret i Center for Kontraekstremisme.

Venstreekstremisme

Det venstreekstremistiske miljø i Danmark er kendetegnet ved en stadig stigende professionalisering og internationalisering.

Selvom hovedmodstanderen for det venstreekstremistiske miljø fortsat er den ekstreme højrefløj, er der samtidig en stigende tendens til, at miljøet knytter aktioner op på poli­tiske enkeltsager, der ikke alene har en bred opbakning i aktivistmiljøet, men en bred appel i befolkningen som sådan. Det drejer sig bl.a. om integrations- og asylpolitik samt klimapolitik.

Koblingen til politiske temaer med bred folkelig appel betyder, at den voldelige del af det venstreekstremistiske miljø i højere grad kan operere anonymt og i ly af det mere fredelige aktivistmiljø, hvorfra de søger at udnytte andres politiske og ideologiske aktiviteter med det formål at skabe konfronta­tioner med politiet.

Højrekstremisme

Det højreekstremistiske miljø i Danmark forsøger fortsat aktivt at rekruttere nye medlemmer og sympatisører.

Det sker bl.a. gennem spredning og fremme af racistiske budskaber på internettet og gennem medierne. Målet er rekruttering og fastholdelse af tilhængere samt etablering af et modsætningsforhold mellem den brede befolkning og etniske minoriteter. Derudover forsøger højreekstremisterne i højere grad end tidligere at rekruttere fra Hooligan-miljøet.

Der har traditionelt være et tæt samarbejde mellem højreekstremistiske grupper i Danmark og ligesindede i udlandet, bl.a. gennem fælles arrangementer og manifestationer. Desuden har PET konstateret, at dele af det højreekstremistiske miljø herhjemme forsøger at etablere kontakt til voldelige ekstremistiske miljøer i udlandet.

Konfrontationer

Tendensen til øget polarisering og konfrontation mellem personer og grupperinger fra henholdsvis det højre- og det venstreekstremistiske miljø i Danmark er efter PET’s vurdering fortsat stigende. Der er set en optrapning i konfrontationerne mellem fløjene, og både venstre- og højreekstremister har i stigende grad fokus på systematisk at gennemføre voldelige aktioner rettet mod hinandens arrangementer så som møder, demonstrationer og koncerter.

De strafbare forhold på dette område udspringer såvel fra de venstreekstremistiske miljøer som fra højreekstremistiske kredse, og PET arbejder målrettet på at sætte ind over for alle former for voldelig politisk ekstremisme.

Samtidig er der også eksempler på, at disse direkte konfrontationer foregår i tæt samarbejde med ligesindede i udlandet, især i Tyskland og Sverige. Det er desuden fortsat PET’s vurdering, at man i disse miljøer arbejder målrettet på at anskaffe våben som led i disse konfronta­tioner.

Trusler

Der har i de senere år været et stigende fokus på trusler og chikane mod politikere og andre offentlige personer. Risikoen for at blive udsat for trusler og chikane afhænger typisk af den enkelte persons eksponering i offentligheden eller udspringer af enkeltsager, og der er eksempler på, at politikere på både højre- og venstrefløjen udsættes for til tider grov chikane.

PET bliver løbende orienteret om denne type sager og vurderer bl.a., om truslerne giver anledning til særlige sikkerhedsmæssige foran­staltninger. Det kan være vanske­ligt at give en samlet karakteristik af de personer, der chikanerer og truer politikere. Der kan være tale om alt fra personer, der er vrede på “systemet”, til psykisk syge, perso­ner, der er påvirket af stoffer eller alkohol, eller ressourcestærke bor­gere, der er vant til at få deres vilje.
Hertil kommer naturligvis truslen fra ekstremistiske miljøer.

Truslen fra militant islamisme

PET vurderer, at der er personer og grupper i udlandet og i Danmark, der har intention om og kapacitet til at udføre terrorangreb mod Danmark, og at terrortruslen derfor er alvorlig.

Disse personer og grupper har overvejende et militant islamistisk udgangspunkt. De motiveres bl.a af en opfattelse af, at islam er under angreb fra Vesten og af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik – senest udtrykt i det danske engagement i den internationale koalition mod IS.

Læs mere i Vurdering af Terrortruslen mod Danmark, februar 2017:
https://www.pet.dk/Efterretningsafdelingen/Ikke-statslige%20aktoerer/~/media/VTD%202017/VTD2017DKpdf.ashx

Last update January 13, 2018 12:00 GMT.

● The internet in the 21. century-new battleground for extremists.com ●

❤ Executive Editor: Stephen Grey

✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com

❤ Translations by John Hansen

✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com

© Stephen Grey – Brighton UK 2016

The Danish left-wing radicals seems to have taken a slightly more sophisticated approach to propaganda, compared to their right-wing twins.

● Executive Editor: Stephen Grey ➥ ✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com ●


Photo: Anarchists and the far left marching in Copenhagen Denmark.

The left-wing extremist environment in Denmark is characterized by increasing professionalization and internationalization.

Even though the main opponent of the left extremists is still the extreme right, there is an increasing tendency for the far left to associate actions on political issues that not only have broad support in the activist community but a broad appeal in the population as such.

These include issues on integration and asylum policy and climate policy.

The link to political themes with a broad popular appeal means that the violent part of the left extremist environment can operate more anonymously and in the light of the more peaceful activist environment from which they seek to exploit the political and ideological activities of others with the purpose of creating confrontations with the police.

Kontra-ekstremisme – PET
https://www.pet.dk/Ikke-statslige%20aktoerer/Kontraekstremisme.aspx

The best known media frequented by the left-wing radicals

Modkraft.
http://modkraft.dk/

Editors note;
“Modkraft” is closed down and will no longer update its pages.

Arbejderen.
http://www.arbejderen.dk/

Danskfolkeantipati.
http://www.danskfolkeantipati.dk/

Recent encounters:

Kunne politiet stoppe autonome?
http://www.dansk-politi.dk/artikler/2009/maj/kunne-politiet-stoppe-autonome


Photo: The “Autonomuos” bombarding Danish police with cobblestones.

Dokumentarer om autonome og politi.
https://www.dr.dk/presse/dokumentarer-om-autonome-og-politi

Her masseanholder politiet de “autonome”.
https://www.bt.dk/danmark/her-masseanholder-politiet-de-autonome#slide-1

Lars Hedegaard på talerlisten: Fem anholdt ved … – Berlingske
http://www.b.dk/nationalt/lars-hedegaard-paa-talerlisten-fem-anholdt-ved-demonstration

Kamphaner håner Lars Hedegaard: ‘NAZISVIN!’
Rasende demonstranter gav islamkritiker og politiets muskelmænd kamp til stregen i København
http://ekstrabladet.dk/nyheder/kamphaner-haaner-lars-hedegaard-nazisvin/5941167

PET overvåger venstreekstremister – Politik
http://www.bt.dk/politik/ekspert-pet-overvaager-venstreekstremister

PET slår til blandt venstreekstremister – Nationalt | http://www.b.d
http://www.b.dk/danmark/pet-slaar-til-blandt-venstreekstremister

Ole Christian Liep Sohn claimed until recently (18. juni 2015) a seat in the Danish Parliament for Socialdemokratiet.


Photo: Ole Christian Liep Sohn, a firm DDR supporter until the very last day.

Socialdemokraterne – Socialdemokraterne.
http://www.socialdemokraterne.dk/da/

All the way up to the fall of The Wall Nov. 09, 1989, Ole Christian Liep Sohn literally kept kissing DDR´s Erick Honnecker:

Ole Sohn celebrating DDR’s 40 th. birthday Oct. 7, 1989 in east Berlin DDR.

Den gamle kommunist Ole Sohn bliver socialdemokrat.
http://www.information.dk/telegram/486997

Ole Christian Liep Sohn also received millions from The USSR:

Historikere: Sohn må forklare Sovjet-penge – Nationalt
http://www.b.dk/nationalt/historikere-sohn-maa-forklare-sovjet-penge

Today Ole Sohn have become a millionaire:

fra kommunist til millionær.
https://www.avisen.dk/ole-sohn-fra-kommunist-til-millionaer_135527.aspx

The only old fashioned left wing/communist party represented in The Danish Parliament in 2018, is Enheds Listen EL (The Unity Listing)
At the last election EL received 7,8 % of the votes.
In the opinion polls EL reaches 8,2 % at the moment (week 08/2018)

A potentially violent and terror minded group of left-wing radicals, are the so called “Antifascistisk Aktion”.


Photo: AFA event Copenhagen Denmark.

Antifascistisk Aktion.
http://www.antifa.dk/

Politiet anholder 30 efter urolig demonstration – Politiken.dk
http://politiken.dk/indland/ECE1906226/politiet-anholder-30-efter-urolig-demonstration/

Danskere vil smadre topmøde – Nyheder | http://www.bt.dk
http://www.bt.dk/nyheder/danskere-vil-smadre-topmoede


Photo: AFA event Aarhus Denmark.

Last update February 22, 2018 11:00 GMT

● The internet in the 21. century-new battleground for extremists.com ●

❤ Executive Editor: Stephen Grey

✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com

❤ Translations by John Hansen

✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com

© Stephen Grey – Brighton UK 2016

Ekstra Bladet has become one of the favourite propaganda platforms for the Danish right-wing radicals.

● Executive Editor: Stephen Grey ➥ ✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com ●
● Translations by John Hansen ➥ ✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com ●


Photo: Masked right-wing radicals belonging to the “Danish Defence League”, notoriously infamous for their Nazi affiliations and propensity to violence.

The 114 year old award winning Danish newspaper Ekstra Bladets (EB) debate forum “Nationen/The Nation” has become one of the favourite gathering places for the Danish right-wing radicals, a place where they let their frustrations loose in a monotonous display of xenophobic ignorance and Nazi rhetoric.

This is not due to EB being particularly right-wing or left-wing, but because EB is the most slack towards its commentators compared to any of the other daily newspapers in Denmark, EB has become the preferred propaganda platform for these single minded fanatics.

The right-wing radicals are persistently accusing EB of being a red and leftist if not an outright communist and “islam-loving” publication and slandering EB´s executive editor Poul Madsen.

A couple of recently collected and most illustrative specimens, products of the archetypal ultra right-wing/Neo Nazi profiles “Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K/Mikkel S”, “Verner V”, “BlaBla3”, “Pia H/Cirkeline”, “Debatfinn”, “daBindagal”, “roland b.”, “Illusion”, “Onslow” and “kasper b/kasper brandsborg” repeating themselves like perverse automatons:

January 5, 2018 06.03
“Yes, EB are DF-haters and muslim-lovers”

January 11, 2018 16.57
“It is peculiar that only those who are slightly critical of the religion of the wicked have PET protection. Poul Madsen supports psychopathic murderes”

January 11, 2018 06.25
“Yes poul ..”
“So let’s come to the core of the matter, with a few questions !!”
“Why is it that Sweden experiences a catastrophic violence & rape’s wave?”
“Why is it that we have got big stones in front of Christiansborg, and concrete blocks everywhere in the inner city?”
“Why is France in a permanent state of emergency (ie almost civil war)?”

January 21, 2018 01.47
“Have hunting licence. Might better get that weapon. Our politicians will have us killed”

January 30, 2018 06.55
“This is what happens when you let the black man take over the white man’s job”

January 30, 2018 09.16
“If our politicians does not understand this soon, there must be a civil war..”

February 03, 2018 18.45
“Apart from that, all Muslims should be circumcised. . . all the way around their neck!”

February 13, 2018 15.59
“Df is more red than the Social Democrats”

February 15, 2018 22.53
“Think about Europe, and especially Denmark and Sweden, will be much worse. Than what we see over There, it’s just bombs and trucks … you will think that its not true…!

February 15, 2018 22.58
“You do not know what we have access to. We are not numb nuts like you are, using them for fun”
(The subject is guns)

February 22, 2018 03.36
“Take is-warriors BACK …?” The basis for a Danish pendant to the NRA is present. ”

February 25, 2018 21.29
“if it was up to me they got shot at the border”

“Illusion” February 26, 2018 03.05
“I need a shotgun, so if uninvited guests show up, I’ll shoot them in the head.”

“Onslow” February 26, 2018 03.12
@”Illusion” – “In the stomach, then they will seek towards the nearest waterhole and you don’t have the mess on your doorstep.”

February 28, 2018 06.11
“You can not see where SD ends and DF begins, so more red?”

March 03, 2018 04.42

“Breivik did not do it for fun, but he is not entitled to act as executioner. It was too brutal. but I guess I do not think he’s so tough, he’s probably a sensitive man, remembering he was not declared insane … but yes it’s hard to understand the brutality he performed, he could just do the bomb for him to send his signal.”

(Editors note: The 2000 pound bomb Anders Behring Breivik detonated in Oslo Norway, killed 8 innocent bystanders and it seriously injured and maimed 30 more.)

There are plenty of additional specimens to be found below this article, some dating two years back, including the original Danish text to the specimens displayed above.

Potentially the next Anders Behring Breivik will emerge from this school of radicalized internet warriors.


Photo: The Norwegian Islam debater, radical right-wing solo terrorist and mass murderer Anders Behring Breivik.

The Norwegian right-wing terrorist and mass murderer Anders Behring Breivik, was an avid Islam debater for the Norwegian party “Fremskrittspartiet/The Progress-party”, sisterparty to “Dansk Folkeparti/Danish Peoplesparty”, before committing his despicable act of terrorism.

Breivik var ivrig islamdebattør hos Fremskrittspartiet.
http://politiken.dk/udland/ECE1358247/breivik-var-ivrig-islamdebattoer-hos-fremskrittspartiet/

Frp: Breivik har vært medlem og har hatt verv i ungdomspartiet.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Frp-Breivik-har-vart-medlem-og-har-hatt-verv-i-ungdomspartiet-5014741.html

Attorney: Intelligence service should have discovered Breivik.
Norwegian police overlooked Breivik’s radicalized debate on islam/terrorism.
https://politiken.dk/udland/art5020224/Advokat-Efterretningstjeneste-burde-have-opdaget-Breivik


Photo: Selfie by the vain and narcissistic Norwegian Islam debater, right-wing solo terrorist and mass murderer Anders Behring Breivik.

January 12, 2018

PET: The threat from right-wing extremist terrorism is increasing in Denmark.

Right-wing extremists may commit attacks against religious minorities, asylum centers, refugees and migrants, concludes the intelligence service in a new report.
https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE10198061/pet-truslen-fra-hoejreekstremistisk-terror-er-stigende-i-danmark/


Photo: Aarhus Denmark, participants in a rally held by the ultra right-wing organization “Danish Defense League”

Most Terrorists in the U.S. Are Right Wing, Not Muslim: Report
http://www.newsweek.com/right-wing-extremism-islamist-terrorism-donald-trump-steve-bannon-628381

The Numbers Don’t Lie: White Far-Right Terrorists Pose a Clear Danger to Us All.
https://theintercept.com/2017/05/31/the-numbers-dont-lie-white-far-right-terrorists-pose-a-clear-danger-to-us-all/

The vast majority of the radicalized trolls spamming EB 24 hrs. a day, are devoted DF/DP/NB/SIAD/DDL supporters.


Photo: Pia Merete Kjærsgaard in 2010, at a pre-election rally for the Swedish ultra right-wing party “Sverigedemokraterne”.
“Sverigedemokraterne” are ill reputed due to their neo Nazi affiliations.

The Danish People’s Party (DF) often accuses Muslims of medieval values.

In many areas though, Danish Muslims are both more modern and less authoritarian than DF’s own voters.


Photo: The convicted racist, WACL supporter and founder of DF, Pia Merete Kjærsgaard nominated as “Racist of the Year in Europe”.

DF’s core voters are the poorest educated and the least integrated minority in today’s Denmark

Are there multiple parallel societies?
http://politiken.dk/debat/analyse/art5458597/Findes-der-flere-parallelsamfund

Approx. 41 % of these subjects are on permanent social wellfare, the highest percentage for any political party, giving them ample time to spam “The Nation” during normal working hours on week days:

Social background once again decides election.
http://cvap.polsci.ku.dk/forskning/valgkamp/presse/Social_baggrund_afg_r_igen_partivalg_-_CVAP_i_Berlingske.pdf


Photo: SIAD event Roskilde Denmark 2017.
At the peak of this sad event, the pathetic SIAD supporters counted a total of one hundred and twenty one individuals all included.

All three parties mentioned above are founded by individuals connected to Nazi-groups/organizations.


Photo: SIAD & DF supporters in cahoots.

In the autumn of 2015 a new player in the far right field emerged.

Nye Borgerlige/NB (New Torys) they call them selves and their goal is to grab hold of the segment of DF-voters, who thinks that DF has become too lenient and mainstream.

Nye Borgerlige.
https://nyeborgerlige.dk/

NB full stop for refugees.
https://nyeborgerlige.dk/asylstop/

Pernille Vermund praises Mogens Glistrup.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/pernille-vermund-hylder-mogens-glistrup/6307509


Photo: The convicted and later imprisoned tax fraudster, conman and racist Mogens Glistrup (1926-2008)
Formerly the mentor of Pia Merete Kjærsgaard.

Former front figure of the extremist organization Danish Defence League and excluded DFs are well received by NB.
https://politiken.dk/indland/art5637920/Nye-Borgerlige-giver-plads-til-h%C3%B8jreekstreme-danskere

At the latest regional elections November 21 2017, the two parties gained totally 9,7 % of the votes (DF 8,8 %) (NB 0,9 %).

Valgresultat – Kommunalvalg 2017 – TV 2 Nyheder.
http://nyheder.tv2.dk/kommunalvalg17/resultater

There are several other forums the right-wing radicals utilize for their purposes.

The best known being:

Uriasposten
http://www.uriasposten.net/
(Popularly known in the public as “Urinposten”/”The Urine Post”)

Den Korte Avis – Klar – Skarp – Seriøs
http://denkorteavis.dk/
(Run by two prominent members of DF and popularly known in the public, as “Den Lorte Avis”/”The Poop Newspaper”.

Netavisen 180Grader.dk – Danmarks første brugerstyrede avis!
https://da.wikipedia.org/wiki/180Grader
(Written and edited by the readers and known in the public for being as reliable as the danish weather)

Danerland blog.
http://www.freewebsite-service.com/danerland/Danerland+-+blog.php

The drawback from the perspective of the radicals to the above mentioned forums, is that they are only read by other radicals.

And that is the reason why EB´s commentator site “Nationen/The Nation” has become the hot spot for the right-wing radicals.

The best known right-wing extremist movements in Denmark:

SIAD.
https://nordjyske.dk/nyheder/paa-kanten-af–ismerne/51cc27a2-358c-4441-a255-eba016dd9283


Photo: SIADs supporters in the northern city of Aalborg, listening to their Fuhrer Anders Graversen Pedersen.

What is DNSB?
What is Danmarks Nationale Front?
What is White Pride?
What is Vederfølner?
What is Den Danske Forening?
What is Danish Defence League?
What is ORG?
http://www.faktalink.dk/titelliste/hoejreekstremisme-og-nynazisme-1/hoejreekstremistiske-bevaegelser-i-danmark-i-dag


Photo: Danish Defence League rally in Aarhus Denmark attracting radicals from all of Europe.

Trykkefrihedsselskabet.
http://www.trykkefrihed.dk/

Lars Hedegaard: Convicted of racism.
http://politiken.dk/indland/ECE1264602/lars-hedegaard-er-doemt-for-racisme


Photo: The convicted racist and founder of “Trykkefrihedsselskabet” Lars Hedegaard.

And of course on several closed Facebook-groups.
One that has come to the attention of the public lately, is a Facebook-group centered around Den Danske Forening.

DFere gemmer had til islam i lukkede Facebook-grupper…
http://www.politiko.dk/nyheder/dfere-gemmer-had-til-islam-i-lukkede-facebook-grupper

I den lukkede Facebook-gruppe Den Danske Forening diskuterer brugerne en kommende »modstandskamp« mod muslimer.
https://www.facebook.com/…/10153203082758133

Forside – Dansk Folkeparti – dit land, dit valg.
http://www.danskfolkeparti.dk/

The founder of Dansk Folkeparti (DF) Pia Merete Kjærsgaard, was/is connected to the nazi-terrornetwork WACL:

Fremskridtspartiet var i 1980’erne knyttet til WACL.

Dets formand Mogens Glistrup deltog i netværkets verdenskongresser, og i 1988 deltog Pia Kjærsgaard som partiets repræsentant.

http://www.leksikon.org/art.php?n=5150

Mogens Camre (deceased 11-05-2016), member of Dansk Folkeparti DF, was also a high ranking member of Den Danske Forening, the group that hails the Norwegian ultra right-wing terrorist and mass murderer Anders Behring Breivik, as a hero.

Danskere hylder Breivik og opfordrer til asylbrande.
http://www.b.dk/nationalt/danskere-hylder-breivik-og-opfordrer-til-asylbrande

Hefjendur
http://www.hefjendur.dk/

Kritikere: Højredrejning har fat i det danske asamiljø – Kristeligt Dagblad
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kritikere-hoejredrejning-har-fat-i-det-danske-asamiljoe


Photo: Phillip Ørum, member of Hefjendur. Here seen at a Nazi march in Stockholm Sweden.

DANSK SAMLING
http://dksamling.dk/

Morten Uhrskov, Den Danske Forening og nynazismens fodlænke …
http://www.p77.dk/baggrund/896/896


Photo: Daniel Carlsen, Neo-Nazi, sworn admirer of Adolf Hitler and founder of DP “Danskernes Parti”.

Danskernes Parti (DP).
https://danskernesparti.dk/

18-årige Daniel er nazist: Hitler er forbilledet – Avisen.dk
http://www.avisen.dk/18-aarige-daniel-er-nazist-hitler-er-forbilledet_10437.aspx

Nazi-Daniel kapitulerer i DNSB – Ekstra Bladet.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4248236.ece


Photo: Right wing radicals marching in Roskilde Denmark.

Down below you will find archetypal specimens of the Neo-Nazi/ultra right-wing comments on “The Nation”.

(The best part of it will be somewhat difficult to translate, since a majority of the Danish Neo-Nazi/right-wing radicals writes a rather flawed and inadequate Danish heavily infused with radicalized slang, due to their general lack of education and knowledge)

Google translate:
https://translate.google.com/

Comments might have been deleted by EB or by the authors themselves after we sampled them.
For documentation/legal purposes we therefore keep screen-shots of all quoted comments.

Sepember 14, 2018 EB editorial “Something is rotten in Sweden”.

Rolf N
14. sep. 2018 11.09
Vi kan godt se at svenskerne gentager samme problem som socialdemokraterne havde med Dansk Folkeparti som en socialdemokratisk statsminister fra Folketingets talerstol udtalte aldrig ville bliver stuerene. Stuerene er noget man gør hunde og katte. Det ville Dansk Folkeparti aldrig kunne blive.

Helge C
14. sep. 2018 10.25
Bananrepublik

Poul Erik P
14. sep. 2018 10.08
Vi kan være fuldstændig ligeglade.
Sverige ER fortabt.

Viggo S
14. sep. 2018 10.04
100% demokratisk valg i Sverrige må vente til venstrefløjen har fået importeret nok af stemmer udefra.

Martin H
14. sep. 2018 09.51
Venstrefløjen viser igen igen sit ækle totalitære ansigt.

Departementschef Hallandsen
14. sep. 2018 09.04
Hvis en ufo lander i Sverige og ser alle de nussede så siger de nok fgl. til hinanden.
Månemand1: “Hvad laver alle de der smudsigbrune her i de hvides land?”
Månemand2: “Aner det ikke. Invasion?”
vh. Hallandsen.

Kong G
14. sep. 2018 07.31
Hvad sker der for de kendte disse dage? Bono klæder sig ud som en djævel og siger at sverige er racister.
Han er en djævel og kan lide alt ondt. Og nu elsker han sverige som har forstået deres ariske potentiale?
Og at ” tall blonde blue eyed people are Boring.Og det bliver ved.. Det er hver eneste dag non stop med disse kendte nu.
Angriber de ikke Trump er det bare hvide mennesker generelt de angriber.
Overalt skal børn og unge lære at det er forkert at være hvid og man skal skamme sig over det nu.
Hvad er det for nogle fuc-ked up koncerter man holder i dag?

January 30, 2018

“The Meatball War”/”Frikadelle-krigen”

DF are proposing that eating pork in kindergarten must be made mandatory by law.
They want to have the Danes vote YES or NO in a national poll.
The same DF that proposes the human rights to be written OUT of Danish law.
The competition from the new kid on the far right-block NB, are forcing DF to show their true colours.
Here are some samples from the radicalized drivel this bizarre proposal instantly prompted “the meatball warriors” to regurgitate on “The Nation”:

Børge M
31. jan. 2018 16.20
Han burde smides ud af byrådet, prøv at tænke lidt Dansk, hvis du ved hvad det er.

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
30. jan. 2018 15.03
Vi kan være sikre på en ting. Muslimerne ændrer sig ikke. Og hvis heller ikke vi vil ændre os, hvilket vi selvfølgelig ikke vil, vil dette vanvid aldrig stoppe, men kun bliver værre og værre.
Derfor skal de allesammen sende hjem. Hellere nu end i morgen

Illusion
30. jan. 2018 14.26
Hvorfor er dette et emne man skal tage seriøst? jo fordi:
Det ville være et nationalt økonomisk problem hvis man begynder og forbyde noget man har produceret i generationer i Danmark. Og hvorfor skal man tilpasse et land til nogle få folk som undskylder sig ind til landet, og derefter rager til sig?

Psen
30. jan. 2018 11.33
Samtlige byer, institutioner og og diverse byråd må faneme snart holde op med at ligge på knæ for muslimer, de er gæster her i landet, og selv om nogen har været så tåbelige at stemme dem ind i bestyrelser skal de ikke tvinge danskere fra vore madvaner, jeg håber at danske forældre giver deres unger med hvad de kan lide at spise og skider højt og flot på meninger og opfattelse af hvad man må og ikke må.

Skrige-skinken
30. jan. 2018 10.28
Og så bliver det som i den boligforening, hvor snylterne er i flertal med bl.a. ingen juleudsmykning/juletræ. Det er Danmark, og for hvis penge lever de her, VORES. De skulle ingen stemmeret have i DK. Vil de stemme kan de bare tage hjem hvor de stammer fra.
og så yngler de som et vist dyr.

La X
30. jan. 2018 10.15
Jep kom bare med en folkeafstemning, så vi kan få lukket munden på dem som mener det absolut kun er et mindretal som er trætte af at bukke og bøje sig for “fredens religion”

Peter C1
30. jan. 2018 09.44
Frikadellerne bliver .. !! Alle det er imod dette kan rejse ud af landet promte!! Nem løsning ..

Thomas D
30. jan. 2018 09.36
Kasper Fuhr Christensen! En velmenende underdanig venligboer 🤮🤮🤮

Verner V
30. jan. 2018 09.16
I Danmark er der omkring 5% muslimer som der tages særhensyn til. Derimod tages der INGEN hensyn til de 95% der ikke er muslimer.
Hvis ikke snart vore politikere forstår dette, må der vel en borgerkrig til..
(If our politicians does not understand this soon, there must be a civil war..)
Svinekød er Dansk mad. Halal er absolut Udansk og har ineg berettigelse i institutioner og på hospitaler. Kan muslimet ikke spise maden, må de tage en madpakke med..

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
30. jan. 2018 08.54
Det er nu utroligt som de røde og halalhippierne hjælper muslimerne med at udbrede deres sindsyge forbud over danskerne. Man skulle næsten tro at de er idloter

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
30. jan. 2018 08.51
Dine røde nazivenner vil ikke give danskerne gris. Så DF kommer danskerne til hjælp

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
30. jan. 2018 08.50
Det kan fandme ikke passe at religiøse madkrav skal spille nogen rolle overhovedet i Danmark

Leif A
30. jan. 2018 08.19
Velfærdspartiet ?
Det er IKKE velfærd at lefle for islam !!!

Fenris U
30. jan. 2018 07.45
Meget typisk billede på venstrefløjens eftergivenhed for Islam

PureLove
30. jan. 2018 05.59
Må man forbyde sine børn halalkød i børnehaven?

Fuld Af Løgn
30. jan. 2018 05.40
Det er en direkte hån imod svineproducenterne når de nægter at servere svinekød i institutioner og på sygehuse.
Bare for at tækkes alle de primitive muslimer

Mandolin Feber L
30. jan. 2018 05.20
Der er jo ingen der vil tvinge nogen til at spise gris.
Vi vil bare heller ikke lade nogen tvinge os andre til at lade være.
I forvejen bliver vi jo allerede nødt til at spise religiøst behandlet mad hvis vi kommer på sygehuset…. Uanset om vi er imod det.

Niels Thai
30. jan. 2018 03.37
Man skal nyde svinekød så længe man kan
Husk vi lever i demokrati
Når flertallet mod svinekød er stort nok
Bliver det selfølgeligt forbudt
Men tud ikke der er håb
Hvis løkke får givet nogle flere kvoter til sine venner
Så bliver der run på fiske frikadeller

Ole H
30. jan. 2018 01.38
Selvfølgeligt skal de da ikke pilles af noget sted, og i det hele taget skal vi bare blive ved med at spise grisekød, det ved vi da i det mindste ikke er halal slagtet. De skide muslimer kan sku tage halal madpakke med hvis de ikke gider spise vores mad, og hvis de ikke vil sidde ved siden af en dansker der spiser svinekød, kan de sku bare rejse hjem til de muslimske steder de kommer fra. Hvad fa nden laver de overhovedet her?? Hvorfor er de ikke “flygtet” til et muslimsk land i stedet for ??

Peter K nu med PET-beskyttelse
30. jan. 2018 00.01
Det er typisk for de kulturadikale medier at døbe det frikadelle-gate, istedet for at kalde det “vuggestuelederes syge leflen for muslimers idlotiske opdeling af verden i rent og urent”-gate

Gammelbold
29. jan. 2018 23.52
Frikadeller er en dansk nationalret, derfor skal den også være tilgængelig på dagsinstitutionerne. Kan Muslimerne ikke lide det, eller bliver de “svine” fornærmet, så er det deres problem, ikke Danskernes. Vil de have deres egen mad, så kan de fedte ud af landet og bo i deres eget land.

Onslow
30. jan. 2018 00.07
Islam i sin fulde form synes ikke at være en religion i Grundlovens forstand.

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
29. jan. 2018 23.47
Forbyd halalslagtning, omskæring, tørklæde og moskeer. Hvis det ikke er nok til at de rejser frivilligt så forbyd islam

2000 tungeslag/min
29. jan. 2018 23.40
Nu må de simpelthen TAGE SIG SAMMEN. Produktion af grise og grisekød har i mere end 100 år været et vigtigt aktiv for Danmark. Det vil være fuldstændigt SKANDALØST, hvis svinekød blev fjernet fra offentlige institutioner fordi der kommer enkelte mennesker hertil, som nægter at spise det. Det er som om, at man gerne vil EKSPORTERE svinekød, men man ikke servere det for sine egne landsmænd? Det er GALSKAB og det skal stoppes NU!

Niels P.
29. jan. 2018 23.39
Sig mig engang er moskeen lukket i dag, siden alle I røde super genier stadig hænger her? Har I ikke et liv udenfor?

Nanne T
29. jan. 2018 23.21
Skal da lige love for, at venligboerne er kommet ind i kampen! De venligboer jeg kender har aldrig selv bidraget til statskassen, og kommer nok aldrig til det!

Udvist 5x stadig i DK …
29. jan. 2018 22.46
Tænk hvis vi kom til f.eks Japan og begyndte at diktere hvad de skulle servere for deres børn , vi ville hurtigt blive smidt ud , men sådan er muslimer og en del kulturforvirrede danskere giver dem ret.

Torbjørn Krebs
29. jan. 2018 23.18
Underligt som dig og dine landsskadelige røde tågehorn ser stort på, at hver gang I køber halal-svineriet, støtter I økonomisk op om suspekte islamiske organisationer i bla. mellemøsten- herunder terrororganisationer, da halal-afgiften generes dertil … altså støtter I økonomisk terror mod vestlige lande.
Reelt burde dig og dine umyndiggøres administrativt, da I er en ynkelig flok lemminger/Quislinger … skadedyr kan I også betegnes som.

KaJJ
29. jan. 2018 22.31
Vi skal ikke forbyde halalmad men vi skal fa.me heller ikke forbyde dansk mad – mange instutioner forbyder mad af gris-spegepølse, deller osv for ikke at træde muslimer over tæerne – Aldrig har jeg hørt lignende…
Globalisering min rø.v jeg er dansk og det vil jeg gerne have lov blive ved med at være

Fru Jensen
29. jan. 2018 22.17

Forbyd halalslagtning og tving alle til at spise svinekød, muslimerne skal sku ikke bestemme et dyt her i landet.

K R
29. jan. 2018 22.14
Men støtter du op om sharia?

kalle f.
29. jan. 2018 21.37
giv de unger noget andet , eller forældrene må bestille/betale anden mad . danske unger skal ikke undvære noget pga af immigranterne.

Torbjørn Krebs
29. jan. 2018 21.40
Hvis grise får lov, er de både mere renlige og klogere end muslimer generelt.

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
29. jan. 2018 21.33
Halal-hippierne vil smadre Danmark kun fordi at de ikke kan lide DF. Og de har sgu tænkt sig at gå linen helt ud kun fordi at de ikke vil give DF ret

juhuu
29. jan. 2018 18.04
Det er så Udemokratisk som noget kan være – fjerne en national spise grundet nogle fremmedes fremmed religion. Hold fast DF 👏🇩🇰👍

Jesper J
29. jan. 2018 18.03
……..jeg har alle dage været frikadellespiser.

Poul B
29. jan. 2018 18.02
Jeg syntes at alle børnehaver og vuggestuer skal starte dagen med at fremsige Fadervor samtidig med at de spiser en pose flæskesvær.

Hans K
29. jan. 2018 18.02
selfvølgelig skal vi have Svine/Grisekød i Institutionerne alt andet er jo hul i Hovedet vi skalikke gøre Knæfald for Islam

det er en dansk tradition at spise Grisekød og det skal vi bliveved ved med at holde i hævd ellers er vi inden vi har set os om fremmede i vore egen land ved at føje alle de ublu krav der stilles efterhånden

Jesper J
29. jan. 2018 18.03
Den får du aldrig muslimerne ti at ‘æde’!
Chancen for at deres halal bliver besudlet af vores haram er tilstede og det er nok til de aldrig vil acceptere det!

Prior
29. jan. 2018 18.01
Frikadelle, ja tak.

Jens L
29. jan. 2018 17.59
Helt 100 de der skal ikke bestemme hvad der skal være at spise.
De må så selv tage deres egen med med eller bedre rejs hjem da i er UØNSKET her i landet 👉👉👉👉😠😠😠

E C
29. jan. 2018 17.59
Skik følge eller land fly,« lyder et godt gammelt ordsprog. Flytter du til et fremmed land, er det din opgave at tilpasse sig det lands regler og normer. Du kan ikke forvente, at det er resten af landets indbyggere, der skal tilpasse sig til dine normer.

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
29. jan. 2018 17.57
Folkeafstemning nu.

Lord Bacon
29. jan. 2018 18.06
Var det ikke bedre at de skar hele lortet af? 🤔

Tommy S
29. jan. 2018 17.56
Så længe de ikke vil skære børn i plkken, må de spise hvad de vil.

Michael B.
29. jan. 2018 17.56
Må muslimer godt se film med Kevin Bacon?

henning p
29. jan. 2018 17.54
Muslimerne har også ret til at dyrke sex med Danske piger, hvorfor må vi så ikke dyrke sex med deres piger ??? lad os få en folkeafstemning om dette problem ??? Hilsen en ung Dansk mand.

Kanariefugl
29. jan. 2018 17.56
@henning p
Det kunne jeg nu ikke tænke mig. Det må være som at kneppe en barberet gorilla.

L J
29. jan. 2018 17.52
Hvad er det for et byrådsmedlem – en muslim der er kommet ind bag vores linier. ?

Kenneth L
29. jan. 2018 17.52
En ægte muslim. Ville være totalt ligeglad om vi have deller eller ej. De tilpasser sig og respektere vores valg. Problemet er lidt de vantro møghunde der forpester vores samfund

KT
29. jan. 2018 17.51
Kan vi samle 50.000 stemmer til at få et lovforslag i folketinget?
Alle der vil have kontanthjælp, skal først spise 2 frikadeller og drikke et glas dansk øl efter eget valg.

Bo N
29. jan. 2018 17.50
lad os nu få et billede hvor Poul Madsen spiser dialogfrikadeller med vennerne (nydanskere)

FlæskeSteg
29. jan. 2018 17.50
Al magt til frikadellerne!

L J
29. jan. 2018 17.49
Jeg forstår det ikke –
Vi er i Danmark og tilflyttere må da indgå i de danske normer, også i offentlige institutioner.
Kan jeg rejse til et andet land og forlange mine madvaner gennemført – NEJ det kan jeg ikke.
Vil forældrene ikke institutioners danske mad må de selv give dem mad med hjemmefra.
Det kan ALDRIG være Danmarks problem at de ikke vil spise grisekød.
Hvor er det uhyggeligt at der tages mere hensyn til fremmedes madvaner end til vores egne.

danske
29. jan. 2018 17.49
Elsker frikadeller 😀

Kanariefugl
29. jan. 2018 17.46
Selvfølgelig skal man kunne servere frikadeller i børnehaven.
Hvis nogle ekstremister ikke vil have deres unger får det, kan de jo give dem en madpakke med.
Eller endnu bedre, rejse til et land hvor det er sådan.

Niels P
29. jan. 2018 17.44
Danske børn skal både kunne lave muhammedtegninger og spise svinekød i børnehaven.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/frikadelle-krigen-blusser-op-paa-ny-lad-os-faa-en-folkeafstemning/7016281

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

kasper b
21. jan. 2018 18.01
de skal alle sendes til svenskerstan, men så skal den bro også sprænges væk..

Fru Jensen
21. jan. 2018 13.26
Der skal slet ikke være asyl ansøgere i Vesten og dem der er her skal allesammen hjem.

Psen
21. jan. 2018 11.30
Ja ja når toppen ikke vil så må de jo starte fra bunden, med den sag hvor de tre amøber ville ha’ respekt, så er det jo sådan at respekt skal man gøre sig fortjent til.

Vatron Deller
21. jan. 2018 11.09
Jamen ….det er jo synd for dem, de er ofre…vi skal da have flere ind i vores lande, giv dem det de vil have racistsvln

Jens L
21. jan. 2018 09.50
Utroligt at den slags skidt skal have lov til at være i EU 👎👎👎

Verner V
21. jan. 2018 08.54
Muslimer kan aldrig indrette sig efter reglerne i et civiliseret samfund. Islam kan aldrig leve fredeligt med nogen andre.

NOCKAFOCKER
21. jan. 2018 08.03
Angela Merkel får sin vilje….borgerkrig i hele Tyskland.

Morten Filipsen
21. jan. 2018 03.52
De slemme højre folk, hvor vover de at modsætte sig vold, drab og voldtægt.

kasper b
21. jan. 2018 03.28
CULTURAL MARXIST RAPE OF EUROPE MUST BE STOPPED.

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
21. jan. 2018 03.12
Altid forsvarer de voldelige muslimer

jowanus e
21. jan. 2018 00.51
Asylstop min bare. Der er tale om organiseret invasion af uønskede muslimer.

Djengis F
21. jan. 2018 00.46
Takken for at hjælpe, er mord, vold, gruppevoldtægter og almindelig utryghed i det indtil fornyeligt forholdsvis trygge Europa. Vi takker Zenia Stampe segmentet for at skabe denne utryghed……

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
20. jan. 2018 23.54
Vi vil også have asyl-stop. Det kan åbenbart godt lade sig gøre, selv i Merkels Tyskland. Så gør det!

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
21. jan. 2018 01.47
Har jagttegn. Må hellere få skaffet det våben. Vores politikere vil jo have os slået ihjel
(Have hunting licence. Might better get that weapon. Our politicians will have us killed)

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
21. jan. 2018 02.18
Haglgevær er fint til at skræmme hjemmerøvere og den slags væk med.
(A shotgun is good at scaring homeless people and the likes away)

Manden alle ser op til
20. jan. 2018 23.48
Vi skal have krig inden de vågner op i DK? Altså væmligboerne

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
20. jan. 2018 23.50
@Manden alle ser op til
Åbenbart. Det ser ikke ud til at de har tænkt sig at gøre noget før

nationalist
20. jan. 2018 23.22
De tyske borgere skal åbenbart i kamp mod de invasive og utaknemmelige før deres politikere vågner op ! – mon det er det samme som skal til i danmark, før vores nuværende folkevalgte politikere vågner op ?
Hvilken interesse kan vore politikere have i at stå på sidelinjen og se til imens tingene bare bliver værre og værre ? – forstår de ikke, at de selv kan risikere at blive stillet til regnskab for deres laden-stå-til når “røgen har lagt sig” (og her er jeg overbevist om, at straffen for nogle af dem nok ikke bliver en tur i fængsel)

En rigtig Viking
20. jan. 2018 23.15
I hele mit lange liv har der kun været krig og uro i mellemøsten og det meste af Afrika , EU`s politikere er i fuld gang med at vidreføre dette dette i hele Europa måtte djævlen jage dem.

Udvist 5x stadig i DK …
20. jan. 2018 23.01
Det stop bliver forhåbentlig med tilbagevirkende kraft .

DrHackenbush
20. jan. 2018 22.16
Hvad mon det skyldes, at EB bringer lige netop denne sag?
Der har været et væld af den slags episoder i Tyskland! Det har man kunnet erfare ved at følge med i de tyske medier – men danske medier undgår helst at bringe den slags sager til den danske befolknings bevidsthed! – man skulle jo nødigt danne sig den “forkerte” mening på baggrund af den virkelige verdens multikulturelle berigelser!

Udvist 5x stadig i DK …
20. jan. 2018 22.02
Fint med et stop , det kom bare 30 år for sent .

Absurdistan
20. jan. 2018 21.37
Kunne Jylland så ikke blive en tysk provins, og få dette forbud ?

Chino2
20. jan. 2018 21.30
Mutter Merkel er sikkert populær.Hendes forfædre i Nazityskland dræbte millonet af jøder og nu har hun lukket enmillionjødehadere i d i Tysklan.Ænlet falder sjældent langtfra stammen!

Du jo smælderfed man
20. jan. 2018 21.22
Har I bemærket at der er stort set totalt stop for nyheder med migrant overfald og terror?
Medierne har fået mundkurv på – på det mørke net der vrimler det med videoer med angreb osv fra migranterne overalt!

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
20. jan. 2018 20.52
Kære politikkere kan i dog ikke forstå at jeres påtvungne godhed ikke kan fungere i virkeligheden.
Kig dog på Sverige og fortæl os, der er bekymret for fremtiden, hvordan i synes det er tilstande vi mangler i Danmark.
Fortæl os en anden grund til at Frankrig er i undtagelsestilstand, for vi er mange der kun kan se at det er grundet indvandring fra mellemøsten og nordafrika.
Indse dog at vi er på vej mod en bølge af selvtægt for der er ikke mange der tror på at retsstaten kan beskytte vores børn.

Uhm-er-det-muligt
20. jan. 2018 21.00
Kommer de på besøg hos mig så bruger jeg mit erhverv, jeg er slagter.

juhuu
20. jan. 2018 20.38
Det adfærd bliver betegnet som psykopatisk- bare ikke hvis man er fre Langtbortistan. Hvad dælen sker der for vesten?!!

Christian P
20. jan. 2018 20.38
Indvandring føre INTET godt med sig og bør derfor blive stoppet

ERB
20. jan. 2018 20.32
Lad voldelige og afstumpede syrere sejle deres egen i sø… i Syrien! Asylstop nu med tilbagevirkende kraft

Slurm Mckenzie
20. jan. 2018 20.25
Der burde indføres flygtningestop i hele Europa.
I Stockholm er antallet af voldtægter steget med 400% på 20 år, 29% fra bare 2016 til 2017. Alle ved jo hvem der er skyld i den groteske stigning.
(With a link to the ultra right-wing site “FriaTider” attached as “documentation”)

henrik m
20. jan. 2018 20.23
Tyskland er syg 🙃

juhuu
20. jan. 2018 20.18
Præcis derfor modstanden vokser – sygt adfærd som rammer slt andet end muslimer. Fy for ….

Frank B.
20. jan. 2018 20.17
Der er ikke byer som skal have “flygtninge” stop, men lande som skal have det.

Sandheden
20. jan. 2018 20.17
Socialdemokraterne, SF og Radikale har ødelagt Danmark. De blæser påos for at give migranter den røde løber.

leif h
20. jan. 2018 20.14
Lad os alle takke Tyskland og Sverige for den massive muslimske masseindvandring, der lover for fredelig sameksistens mellem borgerne og ligestilling mellem kønnene i fremtiden. Ahøm..

Fie N
20. jan. 2018 20.14
Der skulle indføres indvandrerstop i alle byer!

Flemming H
20. jan. 2018 20.03
3 unge syriske drenge forlanger respekt af en tysk kvinde….eller med andre ord – unge muslimer forlanger, at kvinder i hele verden behandler muslimske mænd som en deres herrer….kan det siges mere præcist….og det er disse mennesker venligboerne, de radikale og enhedslisten vil fylde Danmark op med. Husk det ved næste valg……

nuerdetnok
20. jan. 2018 19.58
THE GANG WITH A TAN STRIKES AGAIN

Listepikken fra Vigersted
20. jan. 2018 19.57
Det er ved sat være alt for sent. Se på Sverige, og Tyskland. De to lande har virket som en magnet på indvandringen. Svenskerne tossegode og tror alt kan sammenlignes med tiden under anden verdenskrig. Tyskerne pga dårlig samviitghed efter nazismen. Vågn op, luk Europas grænser for den muslimske indvandring

nuerdetnok
20. jan. 2018 20.02
hvide mennesker må ikke gå i flok, det er racistisk

nuerdetnok
20. jan. 2018 19.54
THE END

Listepikken fra Vigersted
20. jan. 2018 19.52
Luk Europas grænser nu.

peter j
20. jan. 2018 19.49
Det starter i det små, senere går tingene amok, det viser al historie.

Jan C
20. jan. 2018 19.49
Der skulle være flygtningestop overalt i Europa og hjemsendelsen af millioner burde begynde nu

Hr. M
20. jan. 2018 19.48
Tro mig, det her ender i krig en dag. Kan mærke det.
På den ene side er vi trætte af folk som komme her til landet og tror de kan bestemme alt pga en religion og lave ballade.
På den anden side er der folk som holder hånden over kriminelle indvandre og siger vi andre er forkert på den.

elsborg c
20. jan. 2018 19.46
Det er kun begyndelsen !

Maj-Britt K
20. jan. 2018 19.43
Merkel skal stå til ansvar for Europas ødelæggelser.

BaconBaron
20. jan. 2018 19.41
Vi bliver nok nød til at indføre sharia i Danmark…og så kun lade sharia loven gælde de utaknemlige sataner som overrender vores land!

Søren,s
20. jan. 2018 19.40
Smid dem nu ud alle sammen. Hjem med dem.

Hr. M
20. jan. 2018 19.40
“Her mener man, at Cottbus de seneste år har været et hotspot for højre-orienterede strukturer og overgreb på flygtninge”
Det er altid de andres skyld, vi er de onde mennesker, ifølge dem, dum papper!

Sniksnak
20. jan. 2018 19.39
Hvis man vil splitte et folk og ødelægge et land er migranter en god ting

BaconBaron
20. jan. 2018 19.39
Og hvordan går det i Danmark?
Giv mig Danmark tilbage, mine forfædre har slidt og slæbt for at skabe det gode samfund…det gode samfund vi er ved afvikle!

Den Store Løgnhals
20. jan. 2018 19.38
Frem med Sharia ved den type udlændinge. Og ikke noget med at ynke dem.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/flugt/tysk-by-faar-asylstop-efter-en-raekke-sammenstoed/7005352

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

BlaBla3
07. jan. 2018 09.05
Selvfølgelig er det dobbeltmoralsk at SF Mette scorer oven en halv million, men sammenlignet med de over 30 milliarder vi årligt smider ud til uintegrerbare ghetto muhamedanere, så forekommer lederen mig ret ligegyldig.

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.47
F.uck det holdte ikke længe. Er lige blevet gruppevoldtaget af muslimer

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.41
Nu er klokken 8.39 og jeg er endnu ikke blevet gruppevoldtaget af muslimer. Mon det er min lykke-dag?

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.36
islam breder sig:

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.26
Når alle muslimer er sendt hjem slipper i for mig. Husk det når i stemmer

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.20
Er der nogle der forstår hvorfor de muslimliderlige vil ødelægge vores land?

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.32
Kan du ikke lide Danmark?

Dreng
07. jan. 2018 08.11
Glistrup havde ret!

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.05
Også overboen. Jeg flytter snart. Endnu et område overtaget af muslimer

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.09
Jeg er blevet ret god til at styre deres vold. Man skal kigge dem lige i øjnene og ikke vis frygt

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 08.04
Haha. De kan jo indkalde muslimer

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.42
Dem der støtter dobbelt gruppevoldtægter er selvføglig idloter

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.33
Dobbelt gruppevoldtægt kan defineres med følgende:
En pige der bliver gruppevoldtaget efter at være blevet gruppevoldtaget af en helt anden gruppe. Grupperne vil typisk (altid) være muslimer

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.34
Jep. Jeg har opdraget mine børn godt. Til ikke at være kneppeaffald for muslimer

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.27
Det er indtil videre en god dag. Hverken min datter eller jeg er blevet udsat for dobbelt gruppevoldtægt. Men det plejer at ske, hen i mod aften

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.20
Det er jo det samme. Vores penge går til muslimske gruppevoldtægter

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.14
Muslimske gruppevoldtægter. Du kan selv se kommentarerne

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.03
Jeg vil sku ikke betale eftervederlag til folk der støtter muslimske gruppevoldtægter

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.21
Hvor mange ordentlige muslimer findes der?

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.08
Alle jer der stemmer for muslimer

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.58
Jeg bliver ved indtil voldtægtsforbryderne er sendt hjem. Men du er vel ligeglad

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.51
Beskyt Danmark fra muslimske gruppevoldtægter og pengemisbrug. Stem DF

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.06
Dit citat er jo 100% korrekt. Du er jo ikke blevet bannet

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.53
Det er nu underligt når jer muslimliderlige forsøger at forsvare voldtægt

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.48
Det var da utroligt at han ikke voldtog hende. Det plejer de jo at gøre. Du ved dobbelt gruppevoldtægt som vi kender fra Sverige

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.42
Bare rolig. Det kommer. Islam breder sin klamme skygge hen overalt

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.33
Jeg ved ikke hvad for en verden i lever i. Vi lever i det nye Danmark med grov muslimsk kriminalitet

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.05
Du er åbenbart ligeglad med dine børn

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 07.01
Jeg forstår ikke at du vil have at dine børn skal bo i et sindsygt voldeligt samfund

AndersP
07. jan. 2018 06.50
Tror det er dig der lettere stupid,, siden du ikke forstår det du svarer på….
Gør nu os andre den tjeneste, at læs og forstå teksten INDEN du svarer…..
Du spilder alles tid…

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.46
Vil det sige at piger voldtager sig selv?

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.37
Det er da fint at du vil give dine børn væk til muslimerne. Jeg vil ikke

AndersP
07. jan. 2018 06.32
Du har altså ingen børn, lader det til….
Du er pænt ligeglad med andres…..

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.29
Det kræver mange penge at kunne sove om natten,når ens politik kæmper for at ens døtre bliver gruppevoldtaget

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.26
Det er bare underligt at jer mongoler også passer på dem

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.20
Ikke nok med at de smadrer Danmark med muslimer. De vil også plyndre os for penge. Der findes folk der stemmer på dem

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.15
Det er nu rart at en stemme på DF ikke bare er en stemme på at slippe for muslimer, men også en stemme på moralske mennesker

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.14
Det er åbenbart kun DF der holder moralen i hævd

Det er en And.. J/Peter K
07. jan. 2018 06.06
Hold da op. EB’s lederkollektiv må være ramt af stoffer.
Sidste leder handlede kun om DF’eren der faktisk vil betale tilbage og ikke bare siger “sådan er reglerne”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/den-politiske-overklasse/6986004

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Det er en And.. J/Peter K
05. jan. 2018 06.03
Yes, EB are DF-haters and muslim-lovers

Original danish text:

Det er en And.. J/Peter K
05. jan. 2018 06.03
Jeps, EB er DF-hadere og muslimleflere

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/gradboejet-graadighed/6984170

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

H. B. M
02. jan. 2018 22.54
Statsministeren talte reelt ikke – som Poul Madsen anfører – om NYDANMARK, men om at “Gamle Danmark skal bestå”, hvilket det kun kan, såfremt landet ikke fortsat skal forgylde folk, der hverken kan eller vil respektere det samfund, der er opbygget gennem generationer – og heller ikke ønsker at bidrage på en positiv måde.
En journalist skal altid gengive politikernes udsagn på en objektiv måde, hvilket desværre ikke er sket i lederartiklen, hvor udtalelserne er fordrejet og brugt til at promovere lederskribentens personlige holdninger…….

Marcus
02. jan. 2018 22.46
Lars Løkke er en mand med høj troværdighed. En mand man kan stole på. En mand som ikke er statsminister for enhver pris 😉
Lad os se…Lars Løkke bruger ord om at rive bygninger ned. Han nævner ikke det egentlige problem: islam, muslimere, somaliere osv. der ikke vil integreres og som på ingen måde er en gevinst for Danmark, men en risiko og en gigantisk udgift. De vil blæse på danske værdier. De vil noget helt andet.
De får langt flere børn end danskerne. Der er familiesammenføringer. Der er konstant flere og flere arabere og afrikanere, mens antallet af hvide danskere falder år efter år.
Sådan er det i Europa. Det ender ikke godt.

Jean C
02. jan. 2018 19.21
Hvis man har bare den mindste form for intelligens……..
SÅ…..!
Stopper man problemerne……!
Frem for at påføre dem sig, og så prøve at helbrede dem….!!

Fenris U
02. jan. 2018 19.10
Tving politikerne til at diskutere den eneste rigtige løsning. Skriv under på indsamlingen
https://nyeborgerlige.dk/asylstop/

Henrik W
02. jan. 2018 18.45
Det havde hjulpet på den offentlige moral, om der havde været et indlæg omkring befolkningens sikkerhed fremover. Det være sig meget hårdere straffe ved rene terror gerninger som flise kast fra motorvejs broer og utilpassedes terror mod folk fra Politi og Brandvæsen. Hvis terror anslaget i København var terror, er det også terror at udsætte trafikanter og andre mod flise kast, fyrværkeri mv.

Dreng
02. jan. 2018 18.21
Håber, at sætter handling bag ordene

Rolf N
02. jan. 2018 17.37
Er det ikke påfaldende at medierne roser Lars Løkke for at gentage sine løfter fra 2010 som han intet gjorde for at efterleve?
De sorte huller på Danmarkskortet som Lars Løkke taler om skyldes de 179 sorte huller på Borgen som passivt har set til at ghetto områderne har fået bedre fat samtidig med at militærets fly har fløjet rundt over politiets zoner hvor banderne havde deres skydeområder.

Steen J
02. jan. 2018 18.22
@Bjarne A Nårh ja…Hvis man ikke mener som dig og andre radikale hippier er det selvfølgelig helt uden for pædagogisk rækkevidde..Vor Herre Bevares din kæmpe tosse…

Einar S
02. jan. 2018 16.07
Der er godt nok forskel på det P Madsen får ud af talen, og så det JPs leder får ud af den.
P Madse: «et stød i nyrerne» på TD.
JP: Et oplæg til forlig med TD.
Mon ikke der i P Madsens, og for den sags skyld også DRs udlægning, er tale om fake.

FlæskeSteg
02. jan. 2018 15.29
Sært, som Poul Madsen – er på fornavn med alle?

Søren D
02. jan. 2018 15.21
Integrationen lykkes først når alle, der ikke skal være i Danmark er sendt hjem.
Dernæst skal særrettigheder til religioner afskaffes.
Og der skal indføres arbejds- og sprogundervisningspligt.
Inger skal ikke sættes på plads, hun gør det fint inden for de begrænsede rammer en mindretalsregering nu har.

Jacob D
02. jan. 2018 15.03
Sorry Pølle. Men det er nu Inger S. der sætter dagsorden for integrationen, så længe Løkke sidder på magten. Heldigvis !

HVEM
02. jan. 2018 14.03
Løkke har endnu ej fundet modet til at sige Danmark skal have mere ligeværd og mere lighed !!

Rolf N
02. jan. 2018 12.22
De fede katte i de socialdemokratisk almene boligselskaber savler allerede over udsigten til at malke endnu flere milliarder til deres ghetto områder hvor de danske medlemmer med 45 års medlemskab er blevet snydt for deres boliger fordi fremmede har fået retskrav på danskernes boliger.
BL er endnu et fedtlag som lever fint af lejernes penge og som ser frem til at kunne skabe nye sociale problemer med nye ansatte som betales af lejerne og samfundet.

John Doe
02. jan. 2018 12.22
Det er dem. !!! Og os. !!

John Doe
02. jan. 2018 12.20
I har inviteret dem. !!!

Henning T
02. jan. 2018 11.56
Ak ak ak. Tilsyneladende har geniet Poul Madsen tænkt sig at fortsætte hans tågesnak om integration i det nye år. Han har helt åbenlys ikke fattet at Islam IKKE er en almindelig religion med en lovreligion. Og Allahs lov kan ikke debatteres hvis man er rettroende muslim.

Sjov nok
02. jan. 2018 11.25
pølle madsen har du ikke nogle gidsler du kan hjælpe…. Du skal ikke “hjælpe” Danmark.. tak.

lars Th
02. jan. 2018 10.56
Vi skal have mere indvandring, mere islam, flere ghettoer, mere terror, mere kvindeundertrykkelse og flere tossemullaher
Det glemte statsministeren altså at nævne i talen.

Jeanette T
02. jan. 2018 10.50
Jeg synes skrækeksemplet er erhvervsfrekvensen blandt syriske og afghanske kvinder, der kommer til Danmark. Det er da en endnu større skandale end smykkeloven, at man tørrer den regning af på hårdtarbejdende danskere og berøver dem egen velfærd.

Hubiiiii!
02. jan. 2018 10.40
Man kan ikke integrere mennesker der ikke vil integreres.
Jeg mener selv at befinde mig på venstrefløjen i dansk politik, det der er tilbage af den i hvert fald, men med hensyn til de muslimske borgere i vores land, syntes jeg venstrefløjen er noget forfejlet i sin tilgang til problemerne.
Man lader til mere eller mindre, at insistere på at forsvare, kultur og holdninger i de muslimske miljøer der ville få venstrefløjene i mange muslimske lande på barrikaderne.
Holdninger som venstrefløjen herhjemme historisk set altid har været modstander af.
Så drop berøringsangsten, stå fast på vores værdier, det er dem der har skabt det samfund vi har og som vi snart har svært ved at genkende.

Rolf N
02. jan. 2018 09.58
Lars Løkke påstod at ville gøre noget ved de sorte huller på Danmarkskortet i 2010 og siden er intet sket.
De 179 sorte huller på Danmarkskortet har hverken viljen eller evnerne til at gøre noget ved problemerne.
55 jurister på Borgen kunne ikke sikre at den lille pige IM på 7 år blev sendt sendt ud af landet fordi hendes far døde af kræft, men de kan godt sikre at Levakovic typerne og en morddømt bandeleder får ophold i Danmark.
Det juridiske regime er blevet en juridisk byld på det danske samfund og alle lade til intet at ville gøre for at fjerne denne byld. Danskerne må fravælge dem som år efter år lyver overfor dem.

Tyler Durden
02. jan. 2018 09.57
Hvad med Poul Madsen? Har han modet til at se i øjene hvor Danmark er om 20 år?
Desværre tør hverken vores medier eller vores politikere se sandheden i øjnene.

BlaBla3
02 Jan. 2018 09.51
“The editors collumn of today was written yesterday in a manifestly fierce afterburner by sad sousage madsen.”
“Today he has realized that the prime minister has just given a vigorous applause to DF and Inger, and opens up laws that are aimed at the problems and that will not affect all Danes.”
“It does not stand to be rescued back to shore – so therefore noisy silence today.”

Original danish text:

BlaBla3
02. jan. 2018 09.51
“Dagens leder blev skrevet i går i en åbenbart gevaldig efterbrandert af sølle pølle madsen.”
“I dag har han indset at statsministeren netop har givet en gevaldig cadeau til DF og Inger, og åbner op for love der er målrettet problemerne, og ikke kommer til at ramme allle danskere.”
“Den står ikke til at redde i land – så derfor larmende tavshed i dag.”

The Shadow
02. jan. 2018 09.50
Kære Pøllemand –
Skulle du ikke overveje at opsøge en psykiater – din DF-fobi er blevet ekstremt trættende.
Hvorfor stoppede ghetto-serien egentlig?

Poul Erik P
02. jan. 2018 09.35
Jeg ved det vil forbløffe EB og dets islam orienterede ledelse.
Men Danmark ER Danskernes land og ingen andres. ??
Og hele eksperimentet med at integrere tilhængere af Islam ved vi alle, efter flere års terror fra disse individer, ikke kan lade sig gøre.
Men EB har ret: Lars Løkkes leflen for DF og andre, skal vi ikke tro på.
Så længe han ikke vil befri os for konventionernes lænker, men bruger dem til at bryde sine utallige løfter med, skal manden kort og godt smides på porten ved næste valg.
Vi trænger til frisk luft i det fri, efter års lænken til disse landsskadelige konventioner.

Steen J
02. jan. 2018 09.33
Bare ærgerligt for den radikale Poul Madsen og den skabsradikale Lars Løkke at befolkningen ikke er så blødsødne som de er…
Enhver kan se at muslimer igennem mange mange år har taget røven på os..33 mia om året koster de og dette pengespild stopper ikke ved at jævne et par muslimske højborge med jorden..
Der skal andre og ganske nemme metoder til..Er man her i landet som gæst må det f.eks være en selvfølge at man ved første overtrædelse af danske love pakker sin kuffert og sammen med sin kæmpe farmile rejser hjem til det taberland man kommer fra..
Men det fatter Poul Madsen og Lars Løkke jo ikke og de vil jo være ihh så politisk korrekte… Det er til at brække sig over..

Marcus
02. jan. 2018 09.27
DF mistænkeliggører alle der ikke hedder Hansen, Jensen og Madsen…Total løgn fra Hr, Poul Madsen.
Håber der kommer rigtigt hårde stramninger på udlændigeområdet. Alle der er en gevinst er OK, men Danmark skal se at få ryddet op i alt det morads godtroende håbløst naive typer har ansvaret for de sidste 40 år.
Så er der også rigeligt råd til at lette verdens højeste skatter og afgifter.
Ren win-win.
Håber på reelle resultater og ikke tom eller håbløs naiv snak som i de sidste 40 år.

ERB
02. jan. 2018 08.55
Havde Løkke været modig og handlingsdygtig havde han brugt disse 2 ord i talen; ASYLSTOP -HJEMSENDELSE

Fenris U
02. jan. 2018 08.42
Opgiv asylretten…. Opsig flygtningekonventionen… Problem løst…
Tving folketinget til at diskutere dette…
https://nyeborgerlige.dk/asylstop/

Søren Jakobsen
02. jan. 2018 08.37
Der er ingen vej uden om at regeringen er nødt til at føre Nye Borgerliges politik.
Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom.
Kriminelle indvandrere, der har fået dansk indfødsret ved lov, skal miste indfødsretten og udvises, hvis de idømmes en frihedsstraf for grov kriminalitet.
Og islam skal ingen indflydelse have i samfundet.
Muslimske friskoler skal ikke have tilskud, tørklæderne skal af pigerne i skolen, svømmehaller skal være åbne for alle og halalmad skal ud af hospitalerne.
Det skal være slut med at Arabere/muslimer pisser på os Danskere.

BlaBla3
02. jan. 2018 08.13
Derfor må vi droppe illusionen om, at parallelsamfund og ghettoer nok skal forsvinde, hvis vi bare giver tid. Det gør de ikke. Når jeg besøger f.eks. Vollsmose, er magtesløsheden og isolationen desværre den samme, som da jeg var der sidst. Ja, måske endda værre.

FlæskeSteg
02. jan. 2018 08.04
Det er vist ikke, Inger Støjberg – der skal sættes på plads – tvært imod, kommer hun på arbejde!!
Det er det forherligede NyDanmark – der kommer til at se noget anderledes ud!!

Fenris U
02. jan. 2018 08.00
Tving folketinget til at diskutere fuldt asylstop. Alt andet er ligegyldigheder.
https://nyeborgerlige.dk/asylstop/

Anders J
02. jan. 2018 06.29
Den tale fattede PM ikke en pind af. Men PM fik lige omtalt EB Nyidanmamark kampagnen. Som ikke interesserede andre end PM.

Søren L
02. jan. 2018 06.00
Modet fandt han vel i bunden af et par flaske rødvin

Poul J
02. jan. 2018 04.46
Både statsministerens og dronningens nytårstale får Tulle til fremstå som et afklædt pjok.
Hvad skal vi med DF? Partiet er blevet stueren: Deres profil er blevet til mavesur “radikal” smålighed.
Utålelige at høre på…… snak uden mod til handling.
Hvad enten det drejer sig om udlændinge, skat eller velfærd kan man finde klogere og mere effektive svar andre steder.

H. B. M
02. jan. 2018 02.28
Jeg opfatter bestemt ikke nytårstalen til at sætte Inger Støjberg på plads – snarere tværtimod: Der skal ikke lempelser, men yderligere stramninger til. Og de skal målrettet rettes mod de elementer, der undergraver samfundets – uanset om det drejer sig om muslimer eller ej. Ghettoerne skal opløses, brydes ned. Og de, der fortsat forsøger sig at opbygge parallelsamfund, skal ikke med i de nye boligområder – de skal ud af landet!

Peter K
02. jan. 2018 02.24
Jeg forstår ikke at Poul Madsen ønsker at leve i et land fyldt med konflikter

Mads P
01. jan. 2018 23.25
Dårlige muslimer, skal rammes hurtigere og hårdere .. udvisning skal praktisere meget oftere ..
Vi er gæstfri overfor muslimer og de får kæmpe støtte med husly, skole, hospital, lommepenge osv.
Vi har i mange år haft en lang naiv humanistisk lunte, så muslimer kunne opføre sig som gale ..
Nu har vi problemerne …. Det skal slutte nu .. Danmark skal rydde op og regere med hård og kærlig hånd..

Michael H
01. jan. 2018 23.13
Integration har kostet så mange penge igennem så mange år, spørgsmål 1 hvad har vi fået for de penge ???
Integration starter med vilje fra “ gæsten “ ikke hvor kommer pengene fra og hvornår kan resten af min familie kommer !!!
Spørgsmål 2 hvornår sender vi folk hjem? Skal der være ro som ved os ( ingen krig )
Spørgsmål 3 hvor mange domme skal man ha for at blive sendt hjem ? Når man er udvist 5 gange som er skrevet om i denne uge ?
Vi Dansker er til grin for vores egne penge og på vores forældres lange arbejdsliv , glem ikke det er dem som har opbygget vores land og velfærd.
Føj

lars Th
01. jan. 2018 23.13
Hvis Løkke havde haft modet, kære Poul Madsen, så havde han lukket grænsen for muslimsk indvandring
– og nu han var i gang, så havde han også lukket RUC
Nå ja og lukket ned for dig, Poul Madsen, nu du pludselig bekender dig til tossehumanisme

Editors note:
The term “pladderhumanist/Humanitätsdusel” originates from “Mein Kampf”.

Rolf N
01. jan. 2018 23.12
Der er alt for mange akademikere på Borgen som lever af at fastholde og profilere sig på problemer som gør borgerne vrede og utrygge. Og når Lars Løkke kan tale om huller på Danmarkskortet er det genbrug som han heller ikke sidste gang gjorde noget ved.
Måske skal vi betragte de kriminelle bandefamilier som bander som bliver udelukket fra deres bandeklubhuse og får opsagt deres boliger samt pålagt at flytte mindst 50 km væk fra de områder hvor de har spredt deres kriminalitet i familien. Det ville måske også have virket med Levakovic typerne og LTF banden.

Jørgen L
01. jan. 2018 22.44
Skribenten af denne leder har intet fattet, absolut intet….den må være skrevet af Rasmus Brygger er en klan af ham,,,for i guder, sikke en gang nonsens. Integration er passé, det der er tale om men som INGEN vil sige er assimilisation og det vil kun et meget lille antal af dem der kommer til landet og jeg vil blot nævne eet tal, der sætter alting i relief, 77% af herboende muslimer ønsker at SHARIA skal udgøre hele eller en væsentlig del af lovgrundlaget i Danmark…..og så vil EB tale om integration…

#PoulMadsensMareridt
01. jan. 2018 22.44
Jeg tror, Poul Madsen bliver voldsomt skuffet, når parallelsamfunds-pakken ligger klar.

Socialisme er yt
01. jan. 2018 22.23
Når Poul Madsen roser nytårstalen, så må den godt nok have været elendig!

Poul Erik C
01. jan. 2018 22.23
DF mistænkeliggør ikke alle, EB vil bare gerne have der til at se sådan ud. Vi ved alle at det er de “røde” der via medieforliget tilfører bla EB millioner af skatteyder kroner og derfor støtter i jo pladder humanisterne. I er gennemskuet.

Editors note:
The term “pladderhumanist/Humanitätsdusel” originates from “Mein Kampf”.

Min mening
01. jan. 2018 22.19
Det kunne være rart, hvis verdens muslimer ville stoppe med at ligge med rø.ven i vejret og vente på, at den flyvende tekande skaber forhold, der gør deres lande til at holde ud at være i !
Samtlige Europas muslimer bør frivilligt udrejse, eller sendes tilbage til opbygning af deres oprindelseslande, med pænt tak for uddannelse, forsørgelse, og alt for stor tolerance og tålmodighed herfra!

Fru Jensen
01. jan. 2018 22.10
Året 2018 skal være det år hvor vi smider samtlige muslimer ud fra Danmark, vi hverken vil dem eller betale for de uintegrerede og kriminelle psykopater.

Rolf N
01. jan. 2018 22.09
https://ekstrabladet.dk/nyheder/super-kriminelle-familier-styrer-de-danske-ghettoer-saa-ekstreme-er-de
Alle har vidst det i årtier, men ingen har gjort noget……..

Mads P
01. jan. 2018 22.03
De skal se hvordan livet, demokrati, ytringsfrihed og ligestilling fungerer her… De skal hjem og genopbygge deres lande, med den sunde viden og erfaringer fra Danmark og EU.
Vesttyskland blev hurtigt genopbygget af flittige og stolte tyskere og blev hurtigt førende i Europa…
Muslimer skal glemme den forgyldte danske kommuneskranke, rejse hjem og bygge nye dejlige lande op…

Mads P
01. jan. 2018 21.55
Totalt ligegyldigt hvad Poul Madsen mener.

Min mening
01. jan. 2018 21.41
Det er ikke bygninger, der skaber parallelsamfund, det er mennesker!
Eksempler:
NV, SV, Husum, Vanløse, Albertslund, Rødovre, Tåstrup, Sundby osv osv osv!
Altså områder med stor andel af danskere, OG parallelsamfund!

lars Th
01. jan. 2018 21.12
hvornår har Poul Madsen meldt sig ind i tossehumanismen?

Editors note:
The term “tossehumanist/Humanitätsdusel” originates from “Mein Kampf”.

peter n
01. jan. 2018 21.12
EB består af en flok praktikanter fra jobcentret. Deres chef Hr. Poul Madsen har ligeså meget hjemme i øverste etage som en kogt østers. Hans og EB”s mening er nok det mest ligegyldige for det danske samfund. Manden ejer ikke det der ligner realitetssans.

BlaBla3
01. jan. 2018 21.05
sølle pølle hører kun det han ønsker at høre – Lars Løkke har ikke en eneste gang nævnt ordet ‘nye danskere’.

Tværtimod så skal alle velfærdsmigranterne hjem igen – og han siger direkte at årtiers slap udlændinge politik har gjort skade, men det er ikek for sent at rette op på skaderne.

Einar S
01. jan. 2018 20.58
Poul M har sammen med DR deres helt egen udlægning af Løkkes tale.

Johan-Albert B
01. jan. 2018 20.37
Løkke har stadigvæk ikke fattet, at hele problematikken med flygtninge og indvandrere, drejer sig om den religion, som en stor del af dem medbringer i bagagen, og som er uforenlig med danske værdier.

Martin C
01. jan. 2018 20.27
Der var engang hvor det gav mening at tale om religionen Islam og politisk Islam, men de dage har været forbi i 30 år og Saudernes indsats for at invadere først Afrika, siden Asien og nu Europa med en ekspanderede islamistisk verdensorden har været uhyggeligt effektiv.
Så længe at vi giver råderum til islamistiske særkrav om alt fra kost, henover bederum til tildækning af kvinder, så er vi på en tabende kurs. Vi skal ikke give os en tomme for giver man den djævel en lillefinger så tager han hele armen. Det er set i masser af lande før, men vores snotdumme og uvidende politikere gør dette til en populistisk kampplads i stedet for at se det som et forsvar af vores land, som er under angreb indefra…

Beno O
01. jan. 2018 20.27
Det var da en total fladpandet og naiv leder – nærmest som skrevet af et barn.
Løsning på problemerne er jo ikke ligefrem det, EB igennem tiden har stået mest for andet end som overskift, men har derimod kæmper for hæmningsløs masseindvandring i godhedens navn. Prisen er man økonomisk og kulturelt ligeglad med.

Svend Tveskæg
01. jan. 2018 20.16
Poul madsen er du stadig beruset,roser din arvefjende nr 1 LLR …ja ja fint med udenlandsk arbejds kraft bare det ikke er muslimer

Peter H
01. jan. 2018 20.14
Polle råber og skriger – uden løsninger i den virkelige verden!!!

Flemming K
01. jan. 2018 20.13
Poul Madsen er snart værre end de radikale

Rolf N
01. jan. 2018 20.03
Lars Løkke kan som altid godt se problemerne, men løser næppe problemerne.
Næste års nytårstale kan han så love at nu sker der snart noget og så smutter han……
Årtiers mislykkede integration med modermåls undervisning og førtidspensioner har skabt ghetto områderne som ingen har gjort noget for at få til at fungere.

Stikker Jared elsker Brøndby
01. jan. 2018 19.52
Hvor er Poul Madsen dog en klovn

Kurt H.
01. jan. 2018 19.47
Bare rolig Poul Madsen, Løkke kan ikke sætte Inger på plads for han ved godt at efter næste valg er hun partiformand for Venstre og Danmarks kommende statsminister.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/loekke-fandt-modet-i-julen/6980265

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Dreng
30. dec. 2017 05.27
Kun kujoner flygter; bliv dog og kæmp ligesom jøderne i Warsawa under 2. verdenskrig.
Ære og respekt herfor.

BIF4ever
30. dec. 2017 04.48
Har Poul Madsen juleferie?? Den leder var ikke blevet godkendt af ham. Vi skal jo ikke være bange – siger HAN!

Pending
30. dec. 2017 02.40
@KaJJ Der skal indføres nogle minimumsstraffe for grov kriminalitet. Dommerne skal ikke kunne sidde og finde alverdens formildende omstændigheder, såsom at lille Muhammed har siddet skævt på potten eller Abdul har svært ved at lære at læse og skrive.
Det er simpelthen en hån mod ofrene, sådan som der ofte dømmes ved de danske domstole. Og det har jo vist sig, at dommerne har kunne udvise langt flere, end det tidligere har været påstået. Senest læser man om en person der er forfulgt i sit hjemland, og har fem betingede udvisningsdomme i Danmark. Ja, flot. Han må altså gerne begå vold, overgrem, røverier og overfald i Danmark, men kan ikke sendes hjem, fordi han risikere vold og overgreb i sit hjemland.

Det er edderm… en latterlig situation som de danske politikere bringer os indfødte i.

Torbjørn Krebs
29. dec. 2017 21.30
At 16 vedtagne stramninger ikke umiddelbart er benyttet, er sagen uvedkommende.

De 16 stramninger betegnes i ordentlige borgeres optik for rettidig omhu … men hvad ved Alfons Poul Madsen !

Alfons Poul Madsen er ikke løsningen, Alfons Poul Madsen er blevet en del af problemet, Alfons Poul Madsen er nu selvvalgt en del af flygtninge-industrien.

Ekstra Bladet tier hvor andre tør !

FlæskeSteg
29. dec. 2017 19.33
Støjberg styrer!!!

Dreng
29. dec. 2017 19.03
Kun kujoner flygter. Bliv dog og kæmp!

Mads P
29. dec. 2017 17.53
Så mangler vi blot at myndigheder og dommere kommer ind i kampen, og benytter stramninger…

Der er mange offentlige ansatte som ikke følger med, og er ajour med ny lovgivning ! Det er slapt og måske bevidst. Der er for mange humanister indenfor det offentlige, som plejer egne interesser og holdninger … Det er fyrings grund og bortvisning..

Søren D
29. dec. 2017 17.41
Stramningerne virker uden tvivl. Uden dem havde vi stadig fået tonsvis af velfærdsmigranter til Danmark.

Så tak for dem – bare fortsæt.

Se på om de kan afvises ved indrejse, sendes til lejre i nærområdet under deres sagsbehandling og selvfølgelig retur starks der ikke er krig i deres lokalområde. Enkelt.

Rolf N
29. dec. 2017 16.41
Folketinget lover stramninger som vedtages under stor mediedækning uden at stramningerne har skyggen af effekt. Det er det rene fup og fidus. Kriminelle menneskesmuglere nægter Højesteret at udlevere til straf i Rumænien fordi cellerne er for små og grå. Men lover at ændre konventionerne, men intet sker. Man lyver overfor befolkningen.

Det danske demokrati er blevet et røvergilde fordi danskerne ikke tager demokratiet alvorligt. Borgerne i Grækenland og Frankrig fik nok af deres røvere og fravalgte mere af det samme. Danskerne gider ikke tage demokratiet alvorligt og det ved akademikerne på Borgen som har givet sig selv 40 % mere i partistøtte.

Løgn og bedrag er blevet selve indholdet for akademikerne på Borgen. Medierne støtter loyalt op om regimet.

peter j
29. dec. 2017 15.07
Jamen det er da ikke det store Støjsenderen har bidraget med, jeg så da også hellere Pernille Vermund for bordenden

Støjberg minder efterhånden lidt om Blanke Thyra, udover at Støjberg trodsalt siger noget , indimellem, hvorimod Blanke Thyra aldrig åbner gabet.

Karsten P
29. dec. 2017 14.55
De oplysninger fejres med kager og Champagne i Radikale venstre.

Marcus
29. dec. 2017 14.25
Der kommer nye asylansøgere til Danmark hver eneste dag.
Der kommet familiesammenføringer løbende igen og igen.
Antallet af muslimer og afrikanere øges hver eneste dag i Danmark.
Lige nu er udviklingen ikke voldsom, men det går den forkerte vej dag efter dag.
Snart vil det på et tidspunkt igen strømme ind når sluserne i Tyrkiet og Afrika åbnes på grund af dette eller hint. Hundrede millioner vil gerne til Europa. Presset øges dag efter dag.
EU og Inger har intet løst. Kun småtterier og bestikkelse af Erdogan med over 20 milliarder kroner. Du og jeg betaler. Det er ikke holdbart.

FlæskeSteg
29. dec. 2017 14.23
Intet, intet – ved Inger Støjberg, er dårlig stil!!!
Inger Støjberg – er uden sammenligning, den mest arbejdsomme og pligtopfyldende politiker på tinge!!
Inger Støjberg som Statsminister!!!

Jesper J
29. dec. 2017 14.21
Hvordan kan det være at du, Poul Madsen, insisterer på at disse mennesker skal være her, på vores regning og med vores liv som indsats?

Var det så bare jer fra det rummelige segment der blev ramt!

Poul J
29. dec. 2017 13.53
De rød/sorte(DF-ere og socialdemokrater) kan ikke lide hende MEN:
Inger Støjberg er den eneste danske minister – nogensinde – der burde indstilles til Nobels Fredspris.
På en gang minister, politiker – og frihedskæmper.
1.Ingrationsvæksten er standset
2.Flere indvandrere er kommet i arbejde
3.Ingrationsindsatsen forbedres fordi der ikke er uhæmmet mange
4.Flere ulovlige indvandrere hjemsendes
5.Flere indvandrere får en uddannelse.
Succes på succes

Fenris U
29. dec. 2017 13.50
Det som Ekstra Bladet (heller) ikke fatter er at en udlændinge stramning ikke behøver være i brug for at være effektiv.
Alene det at smykkeloven rygtes blandt menneskesmuglerne er nok til at sende masser af lykkejægere uden om Danmark.
Jo dårlige rygte Danmark har blandt menneskesmuglerne og lykkejægerne desto bedre for os.
Tag den Ekstra Bladet… Så langt tænkte I nok ikke….

Michael J
29. dec. 2017 13.48
For e.b penge af de røde eller hva …

BlaBla3
29. dec. 2017 13.23
Det er et faktum at antallet af velfærdturister sydfra er faldet, og mon ikke en del af forklaringen skal findes i signalværdien af stramningerne ?
Den signalværdi pølle madsen tordnede imod fordi det ville ødelægge Danmarks rygte i udlandet (læs: det ville begrænse invasionen af hans elskede muhamedanere og deres totalitære jødehadende homofobe kvindeundertrykkende politiske ideologi – men glem det pølle madsen, du bliver ALDRIG kaliffen af danmark)

KNSA
29. dec. 2017 13.13
Poul Madsen det er dine venner vel glade for. Vi andre græmme.

Jesper J
29. dec. 2017 13.07
Den her nyhed finder til gengæld ikke vej til danske medier!
https://nyheteridak.ze/is-lovar-add-morda-alkoholpaverkade-manniskor-som-firar-nyar/
Pølle, hvad er det du har imod Danmark og danskerne?

Mandolin Feber L
29. dec. 2017 12.58
En stor del af stramningerne skal bruges hvis (når) der igen kommer en ukontrollabel bølge af immigranter vandrende op gennem europa.
Disse stramninger ligger blot klar men skal så ikke bruges til daglig.
Spionage til fordel for fremmede magter er forbudt i DK. Ingen blev dømt efter reglen sidste år.
Skal regler så afskaffes? Nej vel?

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/strammer…papiret/6976057

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Pope Francis compares refugees to Maria & Joseph, and the radicals are ranting on and on about the Vatican being taken over by Islam etc:

Cirkeline
25. dec. 2017 21.16

Jeg er sgu ligeglad med hvad de hedder, bare de bliver væk

Absurdistan
25. dec. 2017 19.50

Og Pavens kollegaer er / var ofte pædofile

Forbyd nu alle religioner !!!!

Toppå
25. dec. 2017 12.31

Hvor er det fedt af Paven,bare ærgeligt han ikke fordømte de tusindvis af overgreb mod børn som hans tro præster begår og har begået

The end
25. dec. 2017 12.23

Åh gud – ham paven er et levn fra fortiden ligesom muhammedanere er det. I dag i den oplyste verden er flygtninge egoistiske individer som rejser for egen vindingsskyld.

Men hvis vi kunne forene hele jorden til United Earth så var der ingen der havde grund til at flygte og vi ville kunne afskaffe krige og al dårligdom.

juhuu
25. dec. 2017 10.42

Platugle.

toben
25. dec. 2017 10.05

Paven kan hente alle de flygtninge til vertikanet han har lyst til, men hvor mange er der mon der. Sikkert ikke mange måske lidt unge drenge, en vis udskiftning skal der vel til når de bliver for gamle. Paven kan pakke sig og æde sine flygtninge selv, han skal ikke blande sig i andre landes flygtningepolitik.

Sprik
25. dec. 2017 09.32

Nu forstår jeg ingenting, var Josef og Maria muslimer !!!!

Poul N
25. dec. 2017 09.23

“..’en ny social fantasi, hvor ingen nogensinde skal føle, at der ikke er plads til dem på denne jord’..”

Og hvad betyder det så rent faktisk? Vel ikke nødvendigvis at alle skal komme til Europa? Jeg syntes da også, at der skal være plads til Afrikanere i Afrika, og muslimer i Mellemøsten. Den katolske kirke er i øvrigt imod prævention, så forklar lidt mere om hvordan befolkningseksplotionen i Afrika skal overleve.

Det var i øvrigt noget skuffende, at Paven medbragte 12 flygtninge, forældre og børn, med sig til Rom i hans flyver – og efterfølgende blev de overgivet til Italienske myndigheder, og kom aldrig til at bruge så meget som 1 nat i Vatikanet. Vi kender godt dem der inviterer, og så sender dem videre til naboerne. Vi vil egentlig gerne have moralen er lidt højere…

Plebejer
25. dec. 2017 12.17

@Liberalismen er en død sild @toben siden du ikke er racist kan du jo fint flytte til et hvilket som helst afrikansk land eller måske bare en europæisk ghetto hvor flertallet er lortebrune “mennesker”. https://youtu.be/GfI9Ojvrijo

St V
25. dec. 2017 09.19

Min gode Pave ——–der er en enorm forskel, både på antallet og intentionerne , migranter kaster sig ud i det livsfarlige fordi de vil have et bedre liv for dem selv, og mange flygter og efterlader problemerne til familien

Galah 2
25. dec. 2017 09.08

Vatikanet har et eller andet med flygtninge som de ikke kan slippe, men de hjalp jo også nazister til at flygte til bla. USA, efter anden verdenskrig.

Mon ikke paven skulle fokusere på at beskytte uskyldige drenge, der bliver misbrugt af præsterne, jeg stoler ikke på mænd, der går med kjole 😉 ..

Nazionen
25. dec. 2017 08.58

væmmeligpaven

DiamantSafir
25. dec. 2017 08.58

Hvor ser han dog lumsk ud på det første billede…..;-(

Har han fået øje på et drengebarn……..Eller tænker han på hvordan han bedst og hurtigst får smadret Europa…….?

Glædelig Jul.

b g
25. dec. 2017 08.06

Inden I sviner: Paven har jo ret hvad angår krigsflygtningene.

Det er bare så hulans svært, når bekvemmelighedsflygtningene ‘blander sig’! (og de rabiate)

Bumlefrø
25. dec. 2017 07.59

Så må han jo inviter dem alle sammen til pavestatten når han er så vild med dem.

jhf
25. dec. 2017 07.23

forskellen på datidens josef og maria og så de hersens flygtninge er at josef og maria jo kun fik et barn hvorimod “flygtningene avler som rotter, for at sige det mildt så knep… de sig igennem europa

udu b
25. dec. 2017 07.04

Han er helt væk den gamle senile mand.

Alle de muslimske lande kan hjælpe dere såkaldte brøde, men de gider ikke hjælpe deres egne, men venter på naive Europa skal hjælpe..og det gør vi så med mutti Merkel i front

Steen H
25. dec. 2017 06.32

Manden er jo syg.

Flygtninge skal modtages!

Ja – reelle flygtninge.

Men hvor er de?

Mols001
25. dec. 2017 06.05

Han skulle tage og holde sin kæft,

eller åbne dørene til Vatikanet,

og SELV modtage 1 million “flygtninge”

GJ85
25. dec. 2017 05.02

Tror han selv på det mundlort. Han ser lidt skeptisk ud på billedet.

Poul N
25. dec. 2017 05.01

“.. ingen nogensinde skal føle, at der ikke er plads til dem på denne jord’….”

Bare rolig, Afrikas 1600% stigning i befolkningstallet 1950-2050, vil alle komme på bistandshjælp i egne lejligheder, i Europa.

Anette D
25. dec. 2017 04.59

De katolikker kan godt nok vaske kul til sne også når det gælder sexuelle overgreb

Poul N
25. dec. 2017 04.54

Pavens næste trin vil nu være, at Vatikanet begynder at modtage migra..,, øh f!ygtninge!

Robin M
25. dec. 2017 04.44

nyt trick 🙂

https://www.bt.dk/danmark/flere-bruger-tilsyneladende-en-kristen-daab-som-asylmotiv

kan overførselsindkomst i Dk mon være motiv…hmmm….

Ekstra fiske Bladet
25. dec. 2017 04.09

En meget partisk og muslimsk pave, der blander sig mere politisk end godt er. Jeg tror ikke man skal skrive ret meget mere, så man ikke leger med ilden.

Men man kan altså bare ikke blive ved med at hælde muslimer ind i Europa – med alt der skidt det fører med sig.
Problemet med flygtningene er jo at de aldrig vender tilbage (ellers havde det jo også været noget andet), men kommer for at brede sig som ukrudt og for at skifte europæerne ud.

Nationalisten
25. dec. 2017 03.56

Så ifølge paven er den næste messias muslim….der må godt nok være nogen katolikker der fik kaffen galt i halsen i går aftes… katolikkerne bliver nødt til at bryde med Vatikanet som er overtaget af antikrist.

Nationalisten
25. dec. 2017 03.32

Forbandede psykopat

Robin M
25. dec. 2017 03.01

Rigtige Præster i udlandet kalder ham “The Devil”….

AbsolutBeginner
25. dec. 2017 02.45

Pave Frans = Poul Madsen Ekstra Bladet.

Hvor mange flygtninge/migranter modtager Vatikanet???????

Peter K
25. dec. 2017 02.23

Gud hvor jeg hader muslimleflere

Kim H
25. dec. 2017 02.20

Denne mand har nok mistet nøglen til himlen! Derfor skal han slikke roev på muslimerne, så han engang kan få adgang til de 72 jomfruer.

Nye tider
25. dec. 2017 02.19

Det virker som om, at de fleste helt har glemt, at vi brød med den katolske kirke for 500 år siden i år. Der er godt nok stærke kræfter, der gerne vil have os (protestanter) tilbage i folden igen. Men vores største fjende er vel nok vores egen uvidenhed og ikke mindst troløshed efterhånden.

Jeppe A
25. dec. 2017 02.18

Ja tak til kvindehad, Sharia, boykot af det danske samfund og retsvæsen….. og det støttes af de radigale, soc, SF, venstre, Enhedslisten….. ja stort set alle folkevalgte…. danskere ønsker tydeligvis at Danmark opløses og laves til en krigszone ,ed kvindehad og boykot af retsstaten….. det blir SÅ godt….!!!!

Morten Filipsen
25. dec. 2017 02.21

@Jeppe A Det er løgn og bedrag, istedet for at tale om Josef og Maria, skulle der istedet tales om Muhammeds emigration fra mekka til Medina, de tog ham ind som det stakkels offer han var, han var forfulgt fordi han havde lavet ballade i Mekka, 3 år senere var ALLE jøder enten dræbt eller fordrevet for Medina og jihad blev spredt til hele arabien.

Den emigration han foretog sig er der den islamiske kalender starter, det er et doktrin i islam og en af de største jihad du kan kan foretage dig, det er det vi ser nu.

Derfor tager de rige oliestater ikke de folk, de betaler dem for at rejse til Europa og bagefter tilbyder de at bygge moskeer overalt i Europa, det er en overtagelse vi ser og ikke et kald for nødhjælp.

Jeppe A
25. dec. 2017 02.14

Hvorfor er det at de muslimske lande ikke hjælper naboerne, når nogen er på flugt?

Hvorfor er det at Europa skal destueres af immigranter, der er imod ALT hvad de rejser op til…?

Hvorfor er det de sygelige venlogboere gør et sådant stort nummer ud af at vise hvilke jomfru marier de er? Og så samtidig er helt med på at ødelægge det samfund de repræsenterer…… velfærdssamfundet, alle værdierne, fremtiden for deres egne børn…. der er noget HELT HELT galt!!!! De er så crazy at det ikke kan beskrives….

Leif A
25. dec. 2017 02.05

Troen kræver at Europa skal oversvømmes og få ødelagt kultur og økonomi.

ppp
25. dec. 2017 01.43

– og hvor mange flygtninge har han lige selv, givet ophold i vatikanet ???

Peter K
25. dec. 2017 01.42

Muslimerne slår os ihjel. Halalhippierne og de kristne vil have muslimerne til at slå os ihjel. Hvad sker der med verden?

Faktum
25. dec. 2017 01.51

@Peter K

Der er ikke meget mand i dig.

Peter K
25. dec. 2017 01.58

@Faktum

Du er mand nok til at blive slået ihjel. Sikke flot

ppp
25. dec. 2017 01.41

– og hvor mange flygtninge, har han givet ophold i vatikanet ???

Peter K
25. dec. 2017 01.41

Vi bliver åbenbart nødt til at smide alle religioner ud, hvis vi skal redde Europa. For verden er blevet gal

Peter K
25. dec. 2017 01.40

Mon pavens muslimske kollegaer har samme syn på flygtninge?

#PoulMadsensMareridt
25. dec. 2017 01.33

Et eller andet sted kan jeg godt forstå, at Vatikanet har dårlig samvittighed, når det drejer sig om flygtninge.

Med tanke på Vatikanets… ehh.. “udenrigspolitiske linje” overfor naziTyskland, så har de vist noget, de skal have rettet op på.

Indtil videre har Vatikanet vist nok taget et par familier fra Syrien ind som flygtninge. Med pave Frans mange udmeldinger, burde den lille stat vel tage et par tusinde ind. Peterspladsen og haverne kan sagtens huse en flygtningelandsby eller to.

DiamantSafir
25. dec. 2017 01.21

Den værste Pave nogensinde, – har kun muslimer og islam på hjernen……

At han ikke har fået en kugle forlængst…..?

Nationen : Selvfølgelighedernes Slaraffenland
25. dec. 2017 01.12

Gud ved om man kan få udløsning ud over sin egen mave, når man ligger på ryggen som 81-årig ??!!

Det fortæller Pave Frans intet om i sin midnatsmessetale. Hvad fanden skal vi snart stille op med ham ??!!

😀

Villa
25. dec. 2017 01.01

Paven og Angela Merkel = 😦 😦

Kenneth J
25. dec. 2017 00.56

“Vi ser sporene efter millioner af mennesker, som ikke selv vælger at rejse, men som er fordrevet fra deres eget land, og som tvinges til at efterlade dem, de holder af….”

Ikke alle, pavemand…..

Peter K
25. dec. 2017 00.43

Muslimer er det totalt modsatte af kristne. Muslimer vender ikke den anden kind til, de vil have hævn, for hver en pris

Torben J
25. dec. 2017 00.42

Maria og Josef terroriserede verden ved, at få Jesus

Peter K
25. dec. 2017 00.39

Kørte Maria og Josef lastbiler ind i julemarkeder?

Sniksnak
25. dec. 2017 00.39

Ok så få dem indkvarteret i nogle svinestalde

Peter K
25. dec. 2017 00.38

Jeg er ikke kristen, Smid alle muslimer ud og send paven, det fjols, med.

Torben J
25. dec. 2017 00.36

Så skulle Maria og Josef altså være de første muslimer ifg. Paven

ErikErik
25. dec. 2017 00.36

Pave Frans er et fjols

Torben J
25. dec. 2017 00.31

Verdens største flop: Maria og Josef som flygtninge i deres eget land. Desuden, kunne de frit vende hjem efter folketællingen.

Nationalisten
25. dec. 2017 04.45

@Kampkatten @KaJJ Læs europas historie dit fjols… det har intet med medierne at gøre men alt om de muslimske invasioner op igennem historien.

KaJJ
25. dec. 2017 00.30

Havde Josef og Maria også en enorm uvilje i forhold til at integrere sig og mente de at den derboende befolkning var vantro hunde der enten skulle dø eller omvendes!?!? Lyder så fint Frans og dog så ikke alligevel for ville Josef og Maria den danske befolkning var holdningen med garanti en helt anden men sådan hænger det desværre bare ikke sammen med den dem af migranterne der kommer fra Mellemøsten og lignende…. ved det gør ondt høre for de politisk ukorrekte men muslimer passer IKKE ind i vesten og det er faktisk deres helt eget valg ironisk nok

Sådan-er-det-da
25. dec. 2017 00.20

Hvor mange migranter har Vatikan-staten tager

Brian O
25. dec. 2017 00.20

Paven undergraver Kristendomen med sine ekstreme synspunkter og udtalelser, og er generelt en katastrofe for hele Europa.

GJ85
25. dec. 2017 00.10

Ingen tvivl om vi bliver udslettet se bare London .

Viholderøjemedjer
25. dec. 2017 00.08

jamen fint fint . så kan alle katolikker da blot betale og sørge for problemerne … JEG ØNSKER DET IKKE

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/pave-frans-under-julemesse-flygtninge-er-nutidens-maria-og-josef/6973328

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Per Jeppesen
23. dec. 2017 21.20

Realiteten kan være svær at kapere, når man lever i en utopisk drømmeverden! Ja, de er sgu skøre de svenskere, og det samme gælder dem herhjemme der deler samme indstilling

Lars Frederiksens
23. dec. 2017 20.49

Svenskerne er ikke skøre, de er bare politisk korrekte. Humanisternes evige argument er, ””Vi skal jo hjælpe dem, der er i nød” også selvom vi derved ødelægger vores land og vores børns fremtid. Hvad har det med humanisme at gøre? Det er reelt politisk korrekt selvfedme. Reelt begår ”humanisterne” under påstået godhed en forbrydelse mod vores børn og fremtid. ”Humanisterne” er ikke helte, de er forbrydere og forrædere.

Thomas jensen
23. dec. 2017 20.46

Og Trump var ikke rigtig klog, da han ville bruge Sverige som eksempel på hvad der sker når man ikke har styr på indvandring.

Svaret fra svenskerne var at der ikke foregik noget usædvanligt 😂

Rolf Nielsen
23. dec. 2017 20.39

Svenskerne gentager blot socialdemokraternes strategi med, at fordømme politiske modstandere som urene dyr der aldrig bliver stuerene. Det har akademikerne i det tidligere arbejderparti i Danmark trods alt fattet ikke var en genial strategi.

Måske skulle de svenske socialdemokrater tænke over hvor stemmerne på Sverigesdemokraterne kommer fra? Og om de ønsker urene dyr ønsker, at vende tilbage til de politiske partier som spytter og forhåner dem?

Et demokrati indbefatter, at man lytter til vælgerne og tager deres meninger til sig. Men når den politiske elite sammen med eliten i medierne nægter at anerkende fakta er demokratiet i fare. Så er det blevet elitens paradis og borgernes mareridt.

Unge svenske piger bliver voldtaget af dem som ingen må tale om og man forventer at svenskerne accepterer dette over tid.

I Danmark har vi jo blot de sekteriske Sekter som sværter politiske modstander i et forsøg på at undertrykke sandheden.

For man skal vist tilhøre eliten i Sverige for at benægte der er store problemer i det svenske samfund.

Jesper Jensen
23. dec. 2017 20.38

Det er et reelt folkemord der er gang i.

Seneste tal fra Sverige viser 3500 anmeldte voldtægter i første halvår af 2017!

Over halvdelen af gruppen mellem 0 og 43 år er ikke længere svenskere.

Bo Jun
23. dec. 2017 20.27

Vil nærmere sige De svenske politikere er BINDEGALE, de undertrykker deres egne borgere som betaler gildet, og forgylder alle med muslinsk baggrund, og skaden er uoprettelig…!!!!!

Kender en del svenskere der udemærket ved og kan se problemet, men de tør ikke sige nok højt i “deres såkaldte demokrati”

Godt nok er vore politikere dumme, og godt vi have kloge socialdemokratiske vestegnsborgmestre mv. da vore akademiske politikere ville gøre som i Sverige .

Gud bevare Sverige, i har om nogen brug derfor

per hansen
23. dec. 2017 20.17

Desværre vil svenskerne til en hver tid benægte fakta, det er de rigtig gode til!

Kurt Hansen
23. dec. 2017 20.16

Intet kan redde den svenske befolkning der er ved at gå sin undergang i møde.

https://ekstrabladet.dk/opinionen/bentfalbert/svenskerne-er-stadig-skrupskoere/6972211

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Rolf N 21. dec. 2017 10.02

Det er uærligt at man bilder danskerne ind at der er forskel på midlertidigt og permanent ophold, at udvisninger har betydning og at kriminelle kan udvises fra Danmark. Når først man har sat foden på dansk jord kan man uanset hvad, forblive i landet og få livslang forsørgelse. Det sikrer EU, konventionerne og domstolene. Vi kan ikke længere gøre som med de tyske flygtninge efter krigen: https://da.wikipedia.org/wiki/Flygtningelejre_i_Danmark_1944-1949

Poul J
21. dec. 2017 12.25

Hvad vil DF opnå ved et valg?

De vil miste mindst 5 mandater.

De vil miste formandsposten i Folketinget.

De vil ikke få gennemført flygtningestramninger.

DF er gået i stå og blevet radikal…. dvs halvt socialdemokratisk og halvt ingenting.

Poul J
21. dec. 2017 10.26

@Jaqen Hghar ja Det er rigtigt set af Ekstrabladets leder, at Tulle er blevet radikal…. dvs halvt socialdemokratisk og halvt ingenting

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/der-skete-ikke-noget/6968243

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

DF (the “Danish Peoplesparty”) has finally decided to come clean about human rights, DF simply wants human rights abolished.
In the words of DFś Morten Messerschmidt:

“Menneskerettigheder er en katastrofe, derfor skal de droppes”
“Human Rights are a disaster, therefore they must be abolished.”
https://ekstrabladet.dk/opinionen/mortenmesserschmidt/messerschmidt-menneskerettigheder-er-en-katastrofe-derfor-skal-de-droppes/6957835

And the radicalized crowd loves it. Not that they have any real arguments to support abolishing the Human rights, but they are very keen at slandering everybody who defends the Human Rights:

Per Larsen
15. dec. 2017 21.30

@Heinrich Nielsen du vinder prisen for det bedste indlæg !.Et indlæg der vinder over min jule depressionen.!
Din kommentar er nedladende forenklet og ganske enkelt fantasiløst. Han er just ikke en Jødisk Cowboy men en idiot ??

Dennis Larsen
15. dec. 2017 22.12

@Henrik Nielsen Har du nogen argumenter mod/om artiklen?? Eller er alt bare synd for dig?

Henning Thorsen
15. dec. 2017 12.00

Prøv engang lige at studere billedet der ledsager ovennævnte indlæg. Og tænk så på, at denne bus kun er en ud af mange og prøv samtidig at tælle eller gætte jer til antallet af personer på samme billede? Skræmmende, ikke sandt? Hver eneste af disse folk repræsenterer ikke noget som helst andet en udgifter fra nu af og til evig tid.

Forresten har min kæreste lige netop, endnu engang, fortalt om nye besparelser på det plejehjem hvor hun arbejder.

Jesper Jensen
15. dec. 2017 14.58

Får dig et liv Henrik Nielsen🙄

Dennis Larsen
15. dec. 2017 22.07

Ytringsfrihed står i den danske grundlov. Så det argument holder ikke

15. dec. 2017 09.25

Morten Messerschmidt, skønt du er tilbage. Danmarks bedste politiker !!!

Henning Thorsen
15. dec. 2017 12.04

@fido jensen @Dr. Acula Rolig nu fido. Hvis ellers DF får held til at få dæmmet nogenlunde op for mere kulturberigelse skal du såmænd nok bevare retten til offentlig forsørgelse.

Dennis Larsen
15. dec. 2017 22.14

Du er da utrolig.. Fremturer som offer, mens du sviner dem med anden mening end dig selv.. Har du hørt om dobbelt moral?

Hr. Me
15. dec. 2017 08.22

Ballademager og kriminelle bruger menneskerettigheder som våben til at blive i Danmark og lave mere vold og kriminalitet, de misbruger menneskedhedrettigheder.

Claus Pedersen
15. dec. 2017 09.05

@Johnass V

ja det er du jo nød til at siger, at DF er du.mme, for omvendt er du jo selv for du.m til at kunne argumenter for dine holdninger, så du gør som alle gode fascister på den yderste venstrefløj, bliver personlige, kalder folk for du.mme, for racister, for nazister, fordi du ikke selv har de basiske evner til at komme med en eneste modargument.

Per Larsen
14. dec. 2017 22.46

Det er ikke ligefrem fordi Sofie Carsten Nielsen eller hendes lille exclusive parti bager på DF eller i det hele taget andre end de få af hendes selvgode vælgere som kan stave til menneskerettighed.
FN’s konventioner er forlængst forældet og passer ikke i en tid hvor vores kultur og samfund er under konstant pres fra migranter og håbefulde velfærdsflygtninge.

Martin Hansen
15. dec. 2017 06.05

@Henrik Nielsen Trollololoololo

Hvordan forventer du at man skraber 5/6 flertal sammen for at ændre Grundloven?

Trollololollolololo.

Carsten Hansen
14. dec. 2017 19.16

Selv om det skulle være sandt, er det et latterlig ad hominem argument du kommer med. Hvis du gerne vil stille dig kritisk overfor indlægget må du angribe selve indholdet i hans indlæg. Det andet er for uintelligent og tåbeligt.

Martin Hansen
14. dec. 2017 16.01

Jeg tager mine grundlovssikrede rettigheder frem for dine menneskerettigheder til enhver tid

Martin Hansen
14. dec. 2017 18.30

Jeg husker tydeligt 70’erne hvor vi gassede de handicappede. Du ved overdrivelse og alt det der.

Men forklar da endelig hvad vi vinder kontra hvad det koster.

Henning Thorsen
14. dec. 2017 14.03

Jeg er godt klar over, at Morten Messerschmidt som sædvanlig vil blive beskyldt for alt mellem himmel og jord på grund af ovennævnte udtalelser. Noget der imidlertid ikke ændrer en tøddel ved at manden har fuldstændig ret fra ende til anden.

Jesper Hansen
14. dec. 2017 13.47

Ja kan ikke gå for langsomt !!!

Martin Hansen
14. dec. 2017 16.04

Vi skruer bare retsstaten tilbage til en tid hvor grundloven var suveræn, og afskaffer retten til at anke ved Strassburg.

Har du statsborgerskab så har du særstatus. Har du ikke så opfør dig ordentligt.

Martin Hansen
15. dec. 2017 06.07

@Keld Villadsen @Martin Hansen Danmark virkede mærkværdigvis også FØR menneskerettighederne blev brugt til at undergrave retsstaten med. De fleste lande i Europa virkede faktisk fint før.

Carsten Hansen
15. dec. 2017 09.51

@Keld Villadsen Flot, syntes du selv det bidrager med noget?

MEn det er typisk ventrefløjsretorik, hvis man ikke kan finde ud af at modargumentere, skifter man over til perfide uintelligente angreb.

Henning Thorsen
15. dec. 2017 12.06

@Keld Villadsen @Martin Hansen “Velbegavet argument” må man sige. Ak ak.

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

‘Fuck menneskerettighederne’ fra DF er det skammeligste, jeg nogensinde har set.
‘Fuck human rights’ from DF is the most shameful thing, that I have ever seen.
https://ekstrabladet.dk/opinionen/sofiecarstennielsen/fuck-menneskerettighederne-fra-df-er-det-skammeligste-jeg-nogensinde-har-set/6956637

One more article concerning DFś proposed abolition of human rights:

Ole jensen
15. dec. 2017 15.10

Ved du hvad Sofie. Kig i spejlet, så ser du det skammeligste vi andre nogensinde har set.

Michael Lundager
15. dec. 2017 14.10

Hvis Sofie mener den “menneskerettighedsdomstol”, som har sikret at 26 års reglen for danskere er blevet afskrevet og fået tisundevis af udlandsdanskere i alvorlig klemme….. så er det fordi Sofie ikke har fattet hvad menneskerettigheder er.

EU domstolen er et politisk instrument, der afgiver domme i forhold til agendaer – det har intet med menneskerettigheder at gøre – de burde få navneforanding.

Jesper Jensen
15. dec. 2017 08.44

Skammeligt, men fuldt ud forventeligt, at SCN bare vil lade folkemordet på europæerne fortsætte.

Mikkel A
15. dec. 2017 06.14

De radigale er også noget af det mest skammelige på Dansk jord

Hans Jensen
15. dec. 2017 03.59

Den usympatiske kvinde, kan virkelig ødelægge min dag.

Torbjørn Krebs
15. dec. 2017 03.53

Denne dokumentarfilm på 570 minutter, burde være pligt-lektie for enhver radiGal, en dokumentarfilm over Holocaust-rædsler, KZ-dødslejre, KZ-dødslejre mellemøstens muslimske overhoved- Hitlers nære ven Stormufti Husseini var medarrangør af.

Skam ikke uden grund Mein Kampf er mest solgte bog blandt muslimer- kun overgået af voldsmanualen Quranen.

Heller ikke tilfældigt hundredvis af topnazister levede trygt og godt i mellemøsten fra 1945 til 1960.

Søren Jakobsen
14. dec. 2017 21.41

Kære Ekstra Bladet

Er det muligt at tegne et udvidet abonnement så jeg undgår indlæg fra Sofie Carsten Nielsen …

Torbjørn Krebs
15. dec. 2017 03.31

@Niels Søndergaard

“Niels Søndergaard” … … og du burde umyndiggøres !

Torbjørn Krebs
14. dec. 2017 16.22

Sjovt som lemmingen- den radiGale Sofie Carsten Nielsen deltager i egen tråd … eller noget

PRIMA DELUXE
14. dec. 2017 16.09

Den uoplyste naive idiot slår til igen!

carlo gregersen
14. dec. 2017 13.11

utroligt du beskytter de forbrydere der ikke kan sendes ud på grund af de konventioner du er fortaler for, jeg håber du også tænker på ofrene og de efterladte som dine venner er skyld i

føj hvor er det en naiv og urealistisk verden du lever i…du trænger til 14 dage i en skurvogn og opleve virkligheden

Per Larsen
14. dec. 2017 13.09

En mere ærlig og troværdig debattør ville nok have ramt lige i hjertekulen og spoleret det gode julehumør.

Du og partiet er afsløret. I kan ikke længere gemme Jer bag FN konventioner,der kun overholdes når det er bekvemt..

God Jul. må dine arme være for korte og Juletræet for højt når stjernen skal tændes. 🙂

Otto Staufenberg
14. dec. 2017 12.25

Glædelig jul Sofie CN og tak for Nazimuslimerne og tak for den dystre fremtid, utryghed og armod –

Ole Jørgensen
14. dec. 2017 12.16

Den rundetrunte af en vemligbo skulle skamme sig . Tænk dog på Danmark

Torbjørn Krebs
14. dec. 2017 11.54

Beklager pfh. sprogbruget, men kan ikke finde et mere frastødende folkefærd end netop de radiGale, det skulle lige være muslimer/islamister. Selv rotterne i min kloak har jeg mere respekt for, rotterne kæmper trods alt for at overleve. Det gør de radiGale ikke, de HADER og FORAGTER alt hvad der bare dufter dansk, de vil ha´ neutraliseret alt dansk … ALT hvad vore forfædre kæmpede med livet som indsats for at oprette.

Stod det til de radiGale, var vi forlængst en kommune under EU, en kommune uden selvbestemmelse af nogen art, en kommune der lynhurtigt bliver neutraliseret med anti-demokratisk quran-nazisme, en kommune hvor al kultur og sædvaner kun er noget vore børn og børnebørn kan kan læse om i historiebøgerne.

Og “sjovt” er det, at netop den radiGale Sofie Carsten Nielsen nævner WW2, WW2 hvor de radiGale arbejdede og fraterniserede massivt sammen med nazisterne- anført af og i front Erik Scavenius, for stod det til selvsamme Erik Scavenius, var vort land Danmark blevet indlemmet i Det Tredie Rige uden betingelser af noget art … og den radiGale Sofie Carsten Nielsen æwler løs om “beskyttelse af jøderne” … dét nok næppe Erik Scavenius- Sofie Carsten Nielsen- Zenia Krampe og Morten Østergaard israelerne opretter “mindesmærker” for, mildt sagt.

Ja, Énfoldigheds-Fascisterne kan heller ikke jeg- eller øvrige ordentlige borgere med etikken og moralen i behold, udvise nogen form for erkendelse eller respekt for … men Énfoldigheds-Fascisterne er dog i det mindste ærlige, de spiller med åbne kort, og vil ha´ vort land omdannet og destrueret via voldelig revolution … en ærlighed de radiGale ikke magter- evnerne og viljen rækker ikke.

En MEGET stor dag bliver det, når de radiGale sparkes under spærregrænsen, det bliver i sandhed et lykkebringende statement, en dag jeg fejrer med hejst Dannebrog, en dag hvor en godt gemt 3.200,- kroners Glenlivet skal pelses og nydes – det kan kun gå for langsomt.

Ole nielsen
14. dec. 2017 07.03

Sofie Carsten Nielsen, alene synet af dig, får mig i et utroligt dårligt humør… Du er n femtekolonnemand, i ordets værste forstand.. Jeg syntes seriøst, at du skulle skamme dig… Føj for pokker…

Ole jensen
14. dec. 2017 00.35

Kære Sofie.

Det er rart at du tænker på menneskerettigheder.

Specielt oven på 2 verdenskrig. Men spørg lige dig selv.

Hvem var hitlers bedste ven i “kampen” mod jøderne ?.

Hvem er de eneste der har dræbt, og prøvet på at dræbe nogen p.g.a. deres religion i danmark ?.

Hvis du ikke har gættet det, så er det muslimerne.

Der er forresten skrevet en bog om hvordan muslimer skal leve og opføresig. Den hedder koranen.

Du lader som om du er belæst, men prøv lige at læse koranen. Specielt mekka delen.

Så ved du hvad alle de underlige mennesker snakker om.

God fornøjelse.

Carsten Munk
13. dec. 2017 23.57

“””Vi bliver det mest isolerede land i Europa. Vi bliver dem, som ingen andre stoler på eller ønsker at lave aftaler med. Vi bliver politisk isolerede, det vil koste os arbejdspladser, det vil koste os velfærd. Vi bliver et økonomisk og humanistisk uland.””””

hahahahahahahahahahahahaha

“Otto Staufenberg”
14. dec. 2017 11.43

@Carsten Munk

Du må se at få gjort noget ved din manglende selvtillid. yellow belly –

ole christensen
13. dec. 2017 23.57

Sofie CN et det mest selvfede og arrogante jeg har set og hørt, næsten værre end Zenia Stampe. Hendes parti har altid forsøgt at afskaffe Danmark og dansk kultur. Lige fra samarbejdspolitikken under krigen til at overgive alt dansk selvstændighed til EU og at åbne vores grænser for en formørket religion. Hendes parti og diverse venligboer er det skammeligste der er sket for vores land

Mads Petersen
13. dec. 2017 23.09

13. dec. 2017 23.07

Jeg kan ikke forstå at forfulgte bange muslimer flygter den halve klode for at få tryghed og fred. Hvorfor vil de trods den fine modtagelse i Danmark og andre EU lande udfordre deres tryghed. Hvorfor bliver nogle kriminelle hos deres nye værtsland, som har behandlet dem kongeligt.

De leger med deres liv, tryghed og kan blive sendt retur …. konklusion må være, at der er mange fup immigranter, som har fyldt os med løgn og latin… De har udnyttet vores gæstfrihed. UD – FARVEL…

Kenneth Nielsen
13. dec. 2017 23.04
nej vi gider ikke flere skægbørn og islamister

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

In this article DFś Morten Messerschmidt is on a mission to slander Médecins Sans Frontières (MSF) trying to save refugees from drowning, calling them “self satisfied nihilists”:

Messerschmidt: Middelhavets selvfede menneskefiskere – nu på TV
https://ekstrabladet.dk/opinionen/mortenmesserschmidt/messerschmidt-middelhavets-selvfede-menneskefiskere-nu-paa-tv/6946035

And the ignorant and radicalized audience loves every word from the lips of the neonazi EU-fraudster Morten Messerschmidt (DF).

Some of the neonazi radicals actually wants Médecins Sans Frontières imprisoned:

Jørn From
09. dec. 2017 19.05

Smuglere uden grænser.

Carsten Hansen
07. dec. 2017 20.06

Dårlig ad hominem argumentation. Er der noget i Messerschmidt skriv du mener et forkert? Jeg set et veldokumenteret indlæg i debatten der viser NGO’ernes hykleri.

Henning Thorsen
07. dec. 2017 12.58

@Johnny F. Andresen @Henning Larsen Han ville såmænd ikke føle tingene anderledes end han plejer. Af indlysende årsager, hvis du forstår hvad jeg mener.

Johnny F. Andresen
07. dec. 2017 00.30

@Henning Larsen
Jo hvis han var dømt, men i et ordentligt demokrati er man uskyldig til man er dømt, og hvor dum vil du mon føle dig, om han blev erkendt uskyldig?

Carsten Hansen
07. dec. 2017 20.13

Styrer DF hvor mange indvandrerer der kommer til Europa?

Dennis Larsen
07. dec. 2017 08.20

@Tore Hansen Jøsses, du er en båtnakke. Så du tror, at det ville have været meget bedre, hvis Vestager & co havde sat på magten i 2015.. Nej lille Tore, så havde Danmark allerede været ødelagt, ligesom Sverige er det. For Vestager & co havde ikke sat begrænsning på

Gitte Jensen
06. dec. 2017 12.15

Det må jo så alene være Italiens problem, her skal de ihvertfald ikke komme til. Modbydeligt svineri, de skal i spjældet alle sammen.

Steen Andreassen
05. dec. 2017 17.55

For nogle måneder siden blev en tysk mand idømt 13 års fængsel for menneskesmugling. Han havde med sin sejlbåd sejlet under 10 migranter til Europa. En passende straf.

Samme straf bør alle fra Læger Uden Grænser, Røde Kors og de andre menneskesmuglerfirmaer idømmes. Alle der har været indblandet bare det mindste.

Steen Andreassen
05. dec. 2017 17.56

Tyskeren blev dømt i Grækenland.

Henning Thorsen
06. dec. 2017 11.45

@Jesper Pedersen @J. Andersen Uanset tal er kendsgerningen, at det samlede Vesteuropa er i fuld gang med at grave deres egen grav ved en igangværende storimport af uintegrerbare folk fra Mellemøsten og Nordafrikas talrige stammeklaner. Selv flyttede jeg således fra provinsen til København i 1967. Dengang var der siger og skriver INGEN af de ovennævnte og se lige hvad det er blevet til i disse 50 år. Og hvad værre er så prøv lige at tænke over hvordan det vil se ud for vore børnebørn om yderligere 50 år? Enhver normalbegavet person burde kunne se hvordan det hele så ser ud. Lige i den henseende er jeg glad for at være fra en anderledes tid. En tid da man for eksempel kunne gå på Strøget uden at skulle kikke på grimme “koranklodser” og hvor politifolk var noget der kunne gå i skjorteuniformer og ikke være gemt væk i skudsikker vest og ishockeyudstyr.

Morten Sørensen
05. dec. 2017 14.55

Føj for satan. Send alle læger uden grænser i fængsel straks

Rune Anderson
05. dec. 2017 14.40

Som med kontanthjælp herhjemme, når man prøver at hjælpe nogen så er der andre der vil udnytte det!

jan rasmussen
05. dec. 2017 14.38

Gå efter bolden her.

Ikke efter budbringeren.

Uanset hvad hvad man mener om Messerschmidt. Så er det han kommer med her rigtigt.

Det er endda blevet nedtonet en hel del.

Gå på nettet og opdag det selv. De nationale medier viser dig det ikke.

Henning Thorsen
06. dec. 2017 11.47

@jan rasmussen Sørgeligt at man ikke kan sige at du lyver. Du har desværre helt og aldeles ret.

Henning Thorsen
07. dec. 2017 13.07

Altså hvis det virkelig er sådan, at manden har bedraget EU i en grad så det dermed bliver ødelagt, ja så vil jeg for første gang i mit liv bifalde bedrageri. For bedrageriet vil i så fald have tjent en langt højere og bedre sag.

Morten Sørensen
05. dec. 2017 14.55

Det kan EU vidst selv finde ud af

Henning Thorsen
07. dec. 2017 13.10

@Martin Bak Kære Martin. Jeg har påstået det talrige gange før men gentager det gerne igen for dig. Der sker ikke så meget som en mors hujende fis i denne sag, og hvorfor tror du? Fordi ingen langt større svindlere fra langt større lande skal have noget som helst klinket i den sag. Stol aldeles trygt på det og find dig noget andet at hænge dine forhåbninger op på.

Henrik Jensen
06. dec. 2017 01.05

@Martin Bak OLAF har vist problemer med at finde noget på Messerschmidt, som de ikke vil kunne finde på samtlige andre politikere og partier i EU. Og så vælter hele korthuset, for man kan jo ikke nøjes med at straffe Messerschmidt, hvis alle har brudt reglerne. Normalt kalder folk som dig DF for dumme – men så må de jo have lært at fuske af de “kloge”.

Martin Hansen
06. dec. 2017 02.22

@Jesper Pedersen Jeg tror simelthen ikke du ser proportionerne. Selv om man tager al svindel i EU, så kan det ikke betale for en brøkdel af migranterne, og det er en stigende udgift.

Carsten Hansen
07. dec. 2017 20.30

Tja, i DK koster migranter 33 mia kr om året. I hele EU må det vlre tusinder af milliarder kr hvert år. Selv hvis hver parlamentsmedlem svindlede for 1 mio kr (hvilket de naturligvis ikke gør) ville det være en brøkdel af hvad migranter koster.

Tænk før du skriver.

jan rasmussen
05. dec. 2017 14.13

Nogen herinde vil som med alt andet, der ikke kommer fra DR1 og TV2 kalde dette for en konspirationsteori.

Det kan jeg nævne flere navne på, der vil gøre.

Mads Pedersen
05. dec. 2017 14.11

Det er altså ikke noget nyt, og er noget man har diskuteret i EU siden 2016.

Jens Overgaard Rasmussen
05. dec. 2017 17.27

Hvad er det, du ikke fatter?

Henning Thorsen
07. dec. 2017 13.12

@Jens Overgaard Rasmussen @Henning Jensen Alt, og jeg mener over hele hovedet ALT fatter denne ignorant intet som helst af.

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Djengis F
12. dec. 2017 12.57

Langt de fleste malker bare systemet for fuld skrald, der burde lukkes for nye borgere i Danmark kan blive forsørget af staten.

Dan H
12. dec. 2017 12.51

Hvis en person har så alvorligt PTSD at vedkommende ikke kan passe et arbejse. Så kan vedkommende ikke have ansvar for børn. Det er alt for farligt og en person med PTSD kan give børnene alvorligie psykiske problemer.

michael k
12. dec. 2017 12.50

Bare ud af landet med de fede ynglemaskiner

En rigtig Viking
12. dec. 2017 12.49

Syge Danskere kan man da godt sende i job med en seng på nakken , hvorfor fanden skal indvandrere have det bedre.

Spot_on
12. dec. 2017 12.47

Ah men come on! Hvor virkelighedsfjern skal man være, hvis man ikke er klar over at det er kutyme at komme til Danmark, for at leve på bistand.

Vi har gratis skoler, hospitaler og penge. Naturligvis flokkes disse mennesker til Danmark. Hvis det var fred de søgte, kunne de vælge et af de 200 andre lande i verden med fred, eller i det mindste et land hvis kultur og religion ikke var så fjern fra deres.

Ole J
12. dec. 2017 12.45

Det er næsten kun nassere der kommer til landet

S. K
12. dec. 2017 12.43

Af respekt for de indfødte danskere og de tilflyttere, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, skal politikkerne “gro et sæt no.sser” og smide nasserne ud.

I samme ombæring kunne de beslutte at smide alle indvandrere/flygtning ud, hvis de har begået grove overtrædelser af loven.

justjack
12. dec. 2017 12.42

Man kan være så syg, så man ikke kan arbejde..

men man har nu også godt af at komme ud og lave noget og holde sig aktiveret.. det er jeg bevis på, jeg har både været overfaldet. Og blev for lidt over et år siden voldtaget. Aligevel har jeg været nød til at klare at have et fuldtidsjob og har fået konstateret ptsd.

Der var sku ingen hjælp at hente fra det offentlige for mig. Så jeg måtte bare være ærlig på jobbet, og fortælle dem hvad der var sket. Og der blev dermed taget hensyn til mig, ved bla. At få lidt ekstra pauser når det hele blev lidt for voldsomt i hovedet.

Jonas D
12. dec. 2017 12.36

Hold, hold, hold. Langt størstedelen i de “udsatte” områder her i Danmark har det ganske glimrende. Men hvis de kommer til et land hvor de pludselig modtager flere penge, end de gjorde før igennem arbejde – hvad signalerer det så? Stram op! Festen må snart være ovre. Skændsel at vi ikke har penge til de ældre, penge til skolerne og lignende, men dét her, det har vi uendelige ressourcer til.

altid nordjyde
12. dec. 2017 12.36

Nå, må på arbejde. Der er jo nogen der skal skaffe penge til muslimernes projekter…

alle hader zanka
12. dec. 2017 12.29

ingen arbejde ingen penge

få dem ud af dette land nu

helge kb
12. dec. 2017 12.27

Det eneste de vil , de vil have vores penge

Racisten H
12. dec. 2017 12.26

Det klart de intet arbejde får når man gang på gang bilder dem ind i at de får et arbejde efter de har været på “praktik” og efter praktikken er udløbet bliver de smidt tilbage på jobcenteret. De bliver bare udnyttet i systemet og arbejdsgiverne lyver overfor dem gang på gang. Og fortæller dem de får efter arbejde. Kan godt forstå de mister håbet til sidst og bare bliver hjemme…

Svend Tveskæg
12. dec. 2017 12.24

La nu være med og vær så forarget over en som siger sandheden, de snyder og bedrager hvis de kan komme til det

Felix’en
12. dec. 2017 12.24

Hvis jeg var kvinde og blev tvunget til at leve som en muslim sammen med en halvfætter, ville jeg hurtigt udvikle PTSD.

Niels S
12. dec. 2017 12.24

Ja vi venter stadig på at se de højt kvalificerede flygtninge der blev stillet i udsigt af venstrefløjen.

Niels Thai
12. dec. 2017 12.23

Det dejlige ved demokrati er

Det spiller fallit den dag der ikke er flere til at betale

Så lad os få flere over på alfabets ydelser

Anonymen
12. dec. 2017 12.22

Inden økonomiske sanktioner bliver smidt på bordet, var det nok bedst at hjælpe folk i arbejde først – de ufaglærte abejdspladser findes åbenbart. Viljen bestemmer derefter forløbet….

Natas
12. dec. 2017 12.21

Kommer det virkelig bag på nogen. Ja, altså udover de sædvanlige forsvarere på nationen, der råber op hver eneste gang der er en negativ historie om ikke vestlige indvandrere.

Men helt ærligt, hvad synes i selv om sådan en sag?

Det er jo bevidst at snyde sig til offentlige midler.

Mads P
12. dec. 2017 12.20

Det værste er de få muslimer venlige læger, hvor mange af disse er på anbefaling blandt arbejdssky muslimer..

Mange af de diagnoser, kommer fra de samme læger …. Er der penge under bordet ?

Jarno B
12. dec. 2017 12.20

Om det er en psykiater eller Morten Østergaard der stiller diagnose kan da komme ud på et.

Verner V
12. dec. 2017 12.19

Selvfølgelig er de fyldt med løgn. De invasive arter vil gøre alt for at slippe for arbejde…

En sekundær undersøgelse vil højst tænkelig vise at 80 – 90% af dem er arbejdsparate. Se bare Odense.

Verner V
12. dec. 2017 12.19

Selvfølgelig er de fyldt med løgn. De invasive arter vil gøre alt for at slippe for arbejde…

En sekundær undersøgelse vil højst tænkelig vise at 80 – 90% af dem er arbejdsparate. Se bare Odense.

Ja så
12. dec. 2017 12.19

skulle indvandre ikke være veluddannet det syntes jeg vi høre tit at dem mangler vi på mig virker det lidt som om at det de er uddannet i er den danske sociallov men den kan de til gengæld til ug

kobe
12. dec. 2017 12.17

ja domme er de ikke

Eksperten
12. dec. 2017 12.15

Det er ikke de ældre som kommer til at koste Danmark i fremtiden.

Fad B
12. dec. 2017 12.15

og hvad så om de har ptsd, de kan tjene til føden selv eller de kan skride

Roberto Devereaux
12. dec. 2017 12.14

VI kan ikke vente på, at der bliver skabt nok arbejdspladser til alle, problemet er nemlig, at de pågældende indvandreres selvvalgte taberrolle gives videre til børnene, som opflaskes med visheden om, at det offentlige er et moderbryst, man bare kan suge af. Den sociale arv skal med andre ord brydes ved, at få de PTSD-postulerede indvandrere til at fatte, at de skal stå til rådighed for deres kontanthjælp

SofieP
12. dec. 2017 12.13

Det er ligesom romaerne; de har også allesammen lært at sige “Til mad… til mad… ingen penge… ingen penge…”

Mads P
12. dec. 2017 12.12

Ansøgninger om statsborgerskab, hvor der søges om dispensation fra kravet om en bestået danskprøve (genvej til statsborgerskab) med henvisning til alverdens, primært psykiatriske, diagnoser:

“Posttraumatisk belastningsreaktion”, “generaliseret angst”, “periodisk depression”, “panikangst”, “hypertension”, “diabetes mellitus”, “metabolisk syndrom”, “svær astma/søvnapnø”, “spændingshovedpine samt analfabetisme”, “mavesår”, “smerter i bevægeapparatet”. – er tilsyneladende meget udbredt blandt ansøgerne, der søger om dispensation fra kravet om at kunne tale dansk !

Vi skal være glade for, at der er sket meget med psykiatrien siden 40’erne, ingen tvivl om det! Men er der ved at gå inflation i de psykiatriske diagnoser? Og hvem siger, at den bedste måde at tackle traumer på er at fratage folk al ansvar for deres videre liv? Det er nemlig dét billede, der tegner sig, og disse mennesker skal ikke blive danske statsborgere, mange på bedrageri og falsk sygdom.

Disse muslimer, bliver kun en stor udgift for Danmark og en dårlig rollemodel for deres børn og familie. Der er ingen bondemand som vil købe en 3 benet hest, eller en høne som ikke ligger æg… disse mennesker kan vi ikke bruge til noget, de er en stor udgift..

KruspersillE
12. dec. 2017 12.11

Enkelt billet ud

Kim N
12. dec. 2017 12.09

Systematisk…JA….. Men det har jostået til i årtier, så nyhed… NEJ.

Fenris U
12. dec. 2017 12.09

Man skal ikke færdes i indvandrerkredse i særligt lang tid før man hører om PTSD tricket.

Det er helt åbent

Positiv
12. dec. 2017 12.06

Det kureres bedst i det dejlige varme hjemland.

kim p
12. dec. 2017 12.05

Tror da vi alle kender til det med at der snydes, og der snydes i et massivt omfang blandt indvandre, flygtninge og migranter, og sært nok har de sjældent svært ved at få en pension , prøv bare at tage en runde blandt deres restauranter og pizza steder, der er næsten alle steder ansat sort arbejdere af anden herkomst som enten er syge eller på bistand.

Kim M
12. dec. 2017 12.05

Lad os lige starte fra en ende af….. VI HAR INGEN FLYGTNINGE I DANMARK.. Ifølge konventionen, er man kun flygtning i det første land man rammer, og derefter er man indvandrer eller migrant, og kan hyles ud hvis der er problemer – men hvorfor er de her så??

Poul Quist P
12. dec. 2017 12.02

For nogle år siden havde de alle en folkesygdom som hed ondt i ryggen og skulderen, de kom med lægeerklæringer i hobetal fir at slippe for aktivering, erfaring fra tidligere arbejde i et jobcenter

Torben O.
12. dec. 2017 12.02

For nogle år siden da jeg var arbejdsløs, blev jeg sendt i aktivering, og i pauserne var der flere muslimer som underholdte med, hvordan man skulle undgå at komme i arbejde. Jeg påtalte det, men blev kaldt racist.

Skandalen
12. dec. 2017 12.00

Vi så det jo selv i programmet “moskeerne bag sløret” – når de ankommer til Danmark bliver de instrueret i hvad de skal sige for at slippe for at bidrage.

Garfield
12. dec. 2017 12.00

Svend B. mener simpelthen at vi straffer dem ved at give dem et trygt hjem hvor der ikke er bomber, tortur, krig og ufred?

Michael B.
12. dec. 2017 11.59

Sjovt at de ikke kan forstå dansk, men alligevel kender til alle lovene og smuthuller i systemet

maja h
12. dec. 2017 11.58

Også underligt med alle de folk fra Iran jeg har mødt på min vej, der alle påstår de er blevet fængslet i Iran og blevet torturret i over 10 år, hvor de blev pisket, brændt og skåret i, og alligevel ikke kan fremvise et eneste ar. Imponerende.

Sjovt som de alle påstår at have ondt i ryggen på grund af det og ikke kan arbejde.

Jesper Fr
12. dec. 2017 11.56

Det er jo “sjovt” at de først får PTSD når de skal lave noget……dovne hunde

Robin M
12. dec. 2017 11.56

De kender bistandsloven bedre end deres egen baglomme

Allan Møller R
12. dec. 2017 11.56

– lad os få indført australske tilstande!

altid nordjyde
12. dec. 2017 11.55

Hvorfor ikke sige at de fremmede først kan få ydelser når de har været på arbejdsmarkedet i et x antal år. ?

Robin M
12. dec. 2017 11.55

HAHAHA

Danmark bliver snørret igen, igen 🙂

Morten B
12. dec. 2017 11.54

Send dem i arbejde eller send ud, hvorfor gøre det sværer end det er.

Skandalen
12. dec. 2017 11.53

Så nu slår de naive venligboere igen på på tromme for at der skal tages hensyn til muslimer.

Allan M
12. dec. 2017 11.50

Danmark har i mange år haft kræft, og den er uheldbredelig,

Bjarne P
12. dec. 2017 11.50

De viser at de er højt uddannet… det første de lærer er at sige ASYL, det næste PTSD, og så går indlæring i stå…

Mand6
12. dec. 2017 11.49

Visse politikere har været “ude med riven” efter eks. kunstnere, fordi de har luftet politiske holdninger. Underforstået, “kunstnere ved ikke noget om politik” – skomager bliv ved din læst.

Jeg går ikke til en fritidspædagog for at få vurderet mit hus, eller til en jurist hvis jeg skal have anlagt en have.

Politikere er IKKE fagfolk, heller ikke indenfor politik.

Men er de de så indenfor medicin og psykiatri?? Næppe

Allan M
12. dec. 2017 11.49

De skal ikke sendes ud i arbejde !!! De skal sendes ud af Danmark !!

Nasty pig
12. dec. 2017 11.48

Send dem til Grønland iført shorts og t-shirt.

Merethe H
12. dec. 2017 11.44

Danmark vånder sig

Saxo
12. dec. 2017 11.44

Den kloge snyder/udnytter den mindre kloge

lauritzen
12. dec. 2017 11.41

Hmm og hvem er det så lige der inviterer indvandrene ? det er ihvert fald ikke politikerne når de selv skal sige det. Blev der lukket for indvandringen og politikerne gik 25 % ned i gage. villle danmark nok være et yndigt land igen.

Lars M
12. dec. 2017 11.41

Ærgerligt at så mange udefrakommende ikke kan eller vil arbejde/integreres, når man kender danske pensionister der har arbejdet hele livet, og som måske også har været så dumme at de har sparet op til deres alderdom, og som så modregnes i folkepensionen???

Noget svineri simpelthen?

Karsten S
12. dec. 2017 11.39

Hva’ tror i alle de syriens krigere siger når de vender “hjem” til de vantro ? PTSD ! – penge tak ! …og naturligvis får de da det.

altid nordjyde
12. dec. 2017 11.39

Det er sgu efterhånden os andre der får ptsd ved at have flygtninge rendende rundt omkring i samfundet med alle mulige muslimske diagnoser. Hvis ikke de kan integrere sig og følge de regler der i Danmark så må de ud. Danmarks love må aldrig gradbøjes for at tilfredsstille folk udefra.

Brian O
12. dec. 2017 11.36

Jeg vil foreslå, at man fra politisk side igangsætter en tilbundsgående undersøgelse af alle flygtninge/ migranter, der har opnået en førtidspension med begrundelsen PTSD.

Det skylder politikerne som minimum danskerne.

detdaløgn
12. dec. 2017 11.39

Danmark skal vel ikke optræde som psykriatisk hospital eller skadestue for PTSD indvandring?

Jan C
12. dec. 2017 11.34

Og ja, hun har spillet psykisk syg, men det er der altså rigtig mange indvandrere, der gør for at få pension – det tør jeg godt stå frem og sige

Vatron Deller
12. dec. 2017 11.33

PTSD er voksne menneskers ADHD, alle bruger det som undskyldning fordi det er svært at diagnosticerer…..jeg er sikker på dem der virkelig lider af det, siger tak for lort

Lauge A
12. dec. 2017 11.33

Og hvem er det lige, der har lært dem det? PTSD, angst, neuroser, fibromyalgi, piskesmæld, jegorkerikkearbejde det er så ærkedansk at vi nu må anerkende fuld og betingelsesløst assimilation som et faktum. Den var i hvert fald ikke gået der hvor de kommer fra

Sys
12. dec. 2017 11.32

jamen så kan vi jo forsørge hele mellemøsten og andre udsatte lande, det er ikke en særlig holdbar situation for os

elsborg c
12. dec. 2017 11.32

De kan jo bare underlægge dem de samme betingelser, som man stiller til danske borgeres udenlandske ægtefæller, så tynder det sgu hurtigt ud i flokken !

Henrik M
12. dec. 2017 11.33

@elsborg c Nej nej, det ville da være racistisk.

Bare spørg væmmeligboerne.

Nationens frelser
12. dec. 2017 11.31

Vi tages ved næsen gang på gang AF disse elementer der forsøger gang på gang at udnytte systemet.

Da vi fik indvandrere i 50 erne fra Ungarn m.fl blev disse straks integreret på arbejdsmarkedet , mens

Muslimerne i disse tider blot UDNYTTER systemet til egen vinding , og det bør STRAKS indebærer

et TOTALT Asylstop , og hjemsendelse af disse samt de kriminelle , som vi har masser at

Ærgerligt at vi ikke må udvise for EU og det væld af konventioner

Joh Danmark VAR et dejligt land ´¨

christian n
12. dec. 2017 11.31

De er fuld af 💩 og vil altid være fuld af 💩

Puma
12. dec. 2017 11.31

NEJ Harley L., vi skal IKKE have politikerne til at blande sig uden om, men derimod sikre med alle midler, at de “fremmede” socialnassere som IKKE vil integreres, og som IKKE vil i en eller anden form for arbejde, de skal sendes tilbage der hvor de kan genkende deres egen lugt!

Torben Pe
12. dec. 2017 11.35

@Puma Ville det ikke ske helt automatisk, hvis man lukkede kassen ?

Er det kolde Danmark ikke kun behageligt, fordi der er all inclusive ??

A A
12. dec. 2017 11.29

Det er ganske enkelt for nemt, at sige PTSD, jo der er mange der har ar på sjælen. Men så må man arbejde med det.

Jeg synes, at man bør give midlertidig pension til personer der har psykiske sygdomme, hvis det er det rette for dem.

Sandheden er jo bare, at langt de fleste med psykiske sygdomme har brug for, at komme ud og lave noget.
Så samtidigt med, at man giver dem midlertidig pension, så skal de havde forskelige tilbud, disse må eller skal være læge ordineret.

Men ja, en periode på ex 5 år, med økonomisk ro, og hvor man følger behandling.
Så vil mange kunne klare, at komme i lidt arbejde, og så bygger man på og bygger en person op.

Inden nogen skyder mig ned, med diverse gloser.

Så er jeg selv psykisk patient, og har prøvet at være indlagt.
Men har også gennem hjælp fra læger, familie og arbejde bygget på, så jeg passer et arbejde 100% i dag

Jørgen F
12. dec. 2017 11.29

En af de væsentligste konsekvenser af indvandringen er at tilliden til hinanden er gået fløjten. Vi tror ikke længere på at naboen har købt ind på ret og pligt.

Og at som en direkte konsekvens – er vores forsøgersystem er brudt sammen.

Chris L
12. dec. 2017 11.29

Kan PTSD vare i flere generationer?

Mols001
12. dec. 2017 11.25

Manden har jo ret !

Merethe H
12. dec. 2017 11.25

Tidligere tiders flygtninge kunne godt arbejde, fx de tyske efter 2 verdenskrig, men pludselig med et velfærdssamfund fremkomme kan man pludselig ikke….

1steMAJ
12. dec. 2017 11.24

Et lille lys i det fjerne. Der er besparelser på tolkeområdet… 🙏

Torben Pe
12. dec. 2017 11.24

Nu har jeg jo ikke udsat de stakkels mennesker for nogle af de frygtelige lidelser, som de har udstået, så hvorfor skal jeg økonomisk have forringet mit liv til fordel for disse mennesker ?

Brian O
12. dec. 2017 11.22

Det er vi mange der har sagt og “råbt” om i mange år. De udnytter vores destruktive velfærdssystem, finansieret af hårdt arbejdende danskere.

De fejler ikke en skid, og burde smides hjem i en fart.

Søren Jakobsen
12. dec. 2017 11.22

Det er rablende vanvittigt at vi har en regering der ikke evner at få borgere til at arbejde. Det er grænseoverskridende at være vidne til at mennesker vi gerne vil hjælpe, misbruger og så groft.

Nye Borgerlige må være svaret ved det kommende Folketingsvalg.

Simon B
12. dec. 2017 11.19

Der er jo ikke tale om syge flygtninger når man kan vandre igennem 3-5 lande for til sidst at vælge DK med livs lang forsøgelse. Få disse migranter vendt og ud af DK omgående. De er at sammenligne med græs.hoppersværme.

The comments above originates from this article:
V-politiker om arbejdsløse indvandrerkvinder: De har hurtigt lært at sige PTSD.
https://ekstrabladet.dk/nationen/v-politiker-om-arbejdsloese-indvandrerkvinder-de-har-hurtigt-laert-at-sige-ptsd/6956219

««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Debatfinn
10. dec. 2017 21.51

Danmark bliver som Jerusalem ødelæggelser …Kig godt efter på det underfrankeret
Import .

Peter K
10. dec. 2017 12.42

Smid de ballademagere ud

per n
09. dec. 2017 21.20

“Jerusalem er kimen til konflikt” – NEJ kimen er muslimske terrorister

Jacob D
09. dec. 2017 20.28

Udvis hele bundet,

Søren L
09. dec. 2017 12.43

Der er sgu heller ikke andet end bøvl med de arabere

Mit Danmark
09. dec. 2017 12.20

Hvad fan… står de i København og råber op for? De kan da være lige glade med hvad der sker, når de bor i Danmark.

Kan de så ikke bare rejse tilbage til deres eget land.

Søren Jakobsen
09. dec. 2017 11.25

En stor mængde mennesker … I virkeligheden var der tale om Arabere/muslimer der som sædvanlig stod i første række når der er optræk til krig og blodsudgydelse … føj.

Johan-Albert B
09. dec. 2017 09.59

Håber hjemsendelse af palæstinenserne er en del af den kommende pakke. De har nasset længe nok på det danske samfund.

Michael J
09. dec. 2017 09.45

Go Israel….

Niels Tral
09. dec. 2017 09.38

Så Kan i godt finde ud af at demonstrere.

Men hvor er i alle sammen blevet af når for eksempelvis. hitz but tahrir holder stormøde i nørrebrohallen ?

Jimmy A
09. dec. 2017 09.35

33 milliarder bruger Danmark årligt på disse Muslimer i Danmark.

En flok religiøse galninge, som Glistrup forudså i 1970’erne som lever stadig i en middelalderlig verden, hvor imamaer og profeter styrer krigerisk.

Dette er Danmark og der er Det Radikale Venstre og Socieldemokratiet, som står bag denne taberkultur, hvor h jernedøde politkere som ANKER JØRGENSEN tog ALVERDENS ANALFABETER IND I DANMARK OG SAMTIDIGT AFVISTE HØJEUDDANNEDE.

Men i Socialdemokratiet er Anker Jørgensen stadigt et KORYFÆ, men fremtiden vil vise, at han blot var et FÆ.

Der var masser der advarede om, allerede i 1970’erne at når vi nåede år 2000, så ville Danmark havde over 300.000 flygtninge immigranter, tabertyper, som blot ville lande TUNGT i vores SOCIALE SYSTEMER.

Nu her 45 år efter INDRØMMER selv Mette Frederiksen, at ANKER JØRGENSEN’s visioner var totalt fejlagtige og nu sidder Danmark i SUPPEDASEN som vi ALDRIG KOMMER UD AF.

Nu er vores arv af FREMMEDARBEJDERE blevet selvforsynende, som ligger og inviterer deres fætre og kusiner herop, til at leve på SOCIALHJÆLP…

Verner V
09. dec. 2017 08.51

Hvorfor rejser de invasive arter ikke hjem? Vi vil så gerne af med dem..

DiamantSafir
09. dec. 2017 06.47

Skandaløst at så grimme individer hærger ved den Amerikanske Ambassade på Østerbro, – det er et fint kvarter hvor mellemøstlige analfabeter, og andet proletariat burde forbydes adgang til!

UD MED JER!

Steen H
09. dec. 2017 06.31

Hvad i alverden laver disse ådsler her.

Står og vifter med et åndsvagt flag og siger: deres hjemland???

Hallo.

Rejs hjem. Vi har IKKE brug for jer

Henrik M
09. dec. 2017 05.50

Hvis dit HJEM LAND er så vigtig, så smut dog HJEM TIL DIT LAND. Brug gerne vores c130, fyld den op, giv dem hver en faldskærm og skub dem ud når zonen er nået, så for vores flyvåben også lidt træning WIN WIN.

Godmorgen

Fede Finn
09. dec. 2017 05.42

Der har aldrig været nogen fredsprocess, man kan ikke lave aftaler om fred med folk der læser i den infame krigsbog koranen

Claus M
09. dec. 2017 02.56

Send rotterne ud af Danmark

Hans J
09. dec. 2017 02.03

Tænk sig hvis de lede muslimer, var ligeså ihærdige for at rejse hjem.

Debatfinn
09. dec. 2017 01.47

Det ligner Nørrebro ,Kun for os med den rette Tro ,vi kan i dele .Desværre ..

Puma
09. dec. 2017 00.55

Hvis Jerusalem er SÅ vigtig for Hadil Barashi, og for den sags skyld alle de andre, hvad FANDEN laver de så her i Danmark? – rejs hjem og bliv der, det er DER jeres “kamp” skal kæmpes, den kamp tabte for rigtig mange år tilbage, fordi I ikke ville deltage i opdeling af området – I skød jer selv i foden dengang – man skal kende sin besøgstid når den er der, eller tie for evigt!

Tømreren
09. dec. 2017 00.03

Hvorfor er alle de tåber her i den vestlige del af verden.

Jeg holder ikke med jøderne, men er imod muslimerne.

Der findes nemlig intet sted på planeten hvor koncentrationen af muslimer er højere end 1% og der ikke er forhøjet kriminalitet og voldtægter.

Thomas M
08. dec. 2017 23.23

Jeg hørte noget sygt den anden dag – Hvert år bliver der oversat flere bøger fra engelsk til spansk, end der NOGENSINDE er blevet oversat til arabisk.

Det er mindblowing synes jeg, de kommer aldrig til at fornye sig.

Torbjørn Krebs
08. dec. 2017 23.15

Kære pestilensere, så pis dog af til Jordan, DER har I Jeres homeland, der er 70% i forvejen pestilensere, og Jordan er 4.5 gange større end Israel … med nogenlunde samme antal indbyggere.

JORDAN er Jeres homeland, ikke Vestbredden, det er jødisk land, selv Quranen benævner området som jødisk territorium.

SMUT !

Olde
08. dec. 2017 22.40

Hvor heldigt at de ikke er i arbejde, så har de hele dagen til at larme.

Peter K
08. dec. 2017 22.18

De lever i middelalderen. Bomb dem tilbage til stenalderen

Anders !
08. dec. 2017 21.51

Hvorfor rejser palæstinenserne ikke bare hjem! I Palæstina hersker der jo den form for voldspsykopatisk lømmelkultur, som de elsker og med største ihærdighed prøver at skabe i Danmark. De mange ødelagte bygninger i Palæstina giver også et stort udvalg af friske kasteklare sten, der kan bruges i kampen mod ambulancer, postbude og brandvæsen.

henrik m
08. dec. 2017 21.44

Uhyggeligt at se de muslimske fædre opfordre deres små drengebørn til terror mod Israel. De burde tvangsfjernes inden de bliver tvunget til at gå med bombebælte 🙃

Hvorfor tales der aldrig om, hvilke konsekvenser muslimerne har på landets hovedstad. De danske jøder lever under politibeskyttelse, muslimske bander terroriserer flere og flere bydele, kvinder chikaneres og spyttes på, hvis de viser for meget hud osv. Faktum, faktum og atter faktum 🙃

Hr Danmark
08. dec. 2017 21.31

Hvorfor demonstrerer de her i danmark de kan jo rejse hjem og vise deres utildfredshed der men det tør de jo ikke og de kan jo være lige glade med hvad der der nede men som sædvanlig skal de ha et eller andet at brokke sig over

Fru Jensen
08. dec. 2017 21.29

Den klump burde fanges i net og masseudvises i kreaturvogne med distanation Mellemøsten…

Blåtergodt
08. dec. 2017 21.28

Kan man ikke se at få smidt de nasserøve og tyveknægte fra Palæstina ud af Danmark….. disse personer er kun ballademagere!

Søren D
08. dec. 2017 21.20

Muslimer elsker krig og ballade.De benytter enhver lejlighed til at starte ballade eller en krig, der er altid nogen med en anden mening eller religion de kan gå efter. En rask demonstration dulmer abstinenserne i ventetiden.

Ja de må demonstrere i et frit land som Danmark, helt som vi må mene, at vi ikke ønsker dem og deres krig og ballade her i Danmark.

henrik m
08. dec. 2017 21.13

Over 2000 herboende muslimer demonstrerer på “vredens dag”,ingen af disse analfabeter ville demonstrere mod muslimsk terrorisme, skam jer i utaknemmelige bistandsklienter 🙃

henrik m
08. dec. 2017 21.09

Lad sige at israelerne alle forlod Israel og overlod det til palæstinenserne, så ville landet blive smadret inden en tørklædt jomfru kunne nå at blinke, og vi skulle sende en hulens masse penge til “nødhjælp” og bistand. Israelerne har opbygget en oase, der ville kunne brødføde det meste af Mellemøsten, muslimerne ville dø af sult 🙃

Flemming O
08. dec. 2017 21.02

Knoldsparker EB lefler for islam i Danmark. Sådan er det bare. EB er da ligeglade men os rigtige danskere. De skal sælge aviser. Dem asylansøgere der stod foran den amerikanske ambassade skulle måske tage hjem for at rette op på forholdene.

Har de ikke andet at lave. Nej der var en pause tv fra mellemøsten.

Men nej. De har et godt Danmark, der betaler for deres underhold.

Niels S
08. dec. 2017 20.54

Islam er en slags virus der ødelægger de værter de lever af (inklusive deres egne lande).

Peter J
08. dec. 2017 20.53

Den eneste grund til at Jerusalem er vigtig for muslimerne er at den er vigtig for jøderne. Jerusalem er ikke nævnt i koranen en eneste gang. Mekka og Medina er byerne der er vigtige for muslimerne.

Simplicity
08. dec. 2017 20.53

Hvorfor bringer de mellemøstens problemer her til. er det netop ikke det lort de er flygtet fra?

Danernes ven
08. dec. 2017 20.50

Opfordringen herfra er at i stedet for at stå og fryse foran den amerikanske ambassade tusindvis af kilometer fra brændpunktet, skulle de hellere tage hjem og kæmpe der. Så ville den danske stat spare 33 milliarder.

Anders !
08. dec. 2017 20.44

Pallestina er ikke land – lyder mere som navnet på en transvestit.

Niels S
08. dec. 2017 20.39

Ned med USA og så ellers i kø for at få visum eller protestere over man ikke må komme ind i landet.

vinder.
08. dec. 2017 20.33

hvad laver de så her UDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.

Bitterfissen
08. dec. 2017 20.28

Tror Trump ryster på hovedet og tænker: ‘Godt de fjolser ikke kom til USA og søgte asyl’.

fido f
08. dec. 2017 20.24

Øhh burde de ikke demonstrere i Israel istedet??

Kim J
08. dec. 2017 20.16

Dagen demo bestod af hættemaager, utilpassede burnfaces og få elementer fra alternativet.

Sjovt at de påstår at de er her i dag fordi de vil støtte deres land.

Underforstået at DK ikke er deres land men blot et sted hvor de er men ikke hører til.

Niels S
08. dec. 2017 20.13

Øhmm, er Jerusalem ikke en israelsk by. Må de ikke bestemme hvor deres hovedstad skal være. Yilsyneladende ikke.

henrik m
08. dec. 2017 20.08

Sjovt nok gaderne er støvsuget for muslimer, når der demonstreres mod terrorisme og bandevold, meeeen når det gælder demonstrationer for voldspsykopater strømmer de til. Hvorfor mod danskerne ønsker at deres fjendtlige migranter skal forlade landet ? Dumt spørgsmål 🙃

Bitterfissen
08. dec. 2017 20.05

Forstår bedre og bedre hvorfor DF og Tulle vil skære i de 33 milliarder muslimerne koster landet om året.

Søren D
08. dec. 2017 20.01

De elsker krig og ballade og finder enhver lille undskylding for at udøve dette. En rask demonstration dulmer abstinenserne i ventetiden. Ja gu har de ret til at demonstrere, som vi har ret til at mene vi ikke ønsker deres krig og ufred i Danmark.

Arne G
08. dec. 2017 20.01

Herligt vi har fået slæbt alt det ros til Europa,kun ballade,og penge ud af lommen til dem.

Peter K
08. dec. 2017 20.00

LAd os lave det til en national festdag, den dag muslimerne blev sendt hjem

Michael O
08. dec. 2017 19.57

Medlemskab af folkekirken er frivilligt i Danmark. Det er således frivilligt, hvorvidt man vil betale til religion, hvorfor jeg kræver, at det ligeledes bliver frivilligt at betale til muslimer – lad socialisterne og venligboerne betale for deres eget vanvid.

Peter K
08. dec. 2017 19.56

Muslimer lugter, er grimme og larmer af helvede til. Og så er de oven i købet dumme og voldelige

K. Jakobsen
08. dec. 2017 19.56

Hvorfor går de rundt og skaber sig hér i landet??!!

Hvis de virkelig mener noget med deres tilhørsforhold, og hvad det ellers handler om, hvorfor fanden rejser de så ikke hjem, og støtter deres befolkning i stedet for, vi andre vil da scheisse på deres meninger om Israel og Palæstina??!!

henrik m
08. dec. 2017 19.51

Jøderne morer sig over Irans lakajer Hamas, en sjov gruppe på højde med de herboende fætre på Nørrebro, der smadrer bydelen. Gaaaab man bliver så træt af destruktive mennesker 🙃

Frank B.
08. dec. 2017 19.49

Hvis Jerusalem er i deres hjerter, hvofor har de så forladt deres hjemland, nå ja, penge?

Fis hjem og skab jer. Her er vi bedøvende ligeglade.

BlaBla3
08. dec. 2017 19.48

Pestilenserne laver ike andet end ballade hvorend de er – de kan ikke engang ens indbyrdes.

Slurm Mckenzie
08. dec. 2017 19.48

Ryd Jerusalem inkl alle de såkaldte hellige steder, og byg en stor Ikea. Så har de intet at slås om mere.

Peter K
08. dec. 2017 19.46

Tag nu hjem. Vi kan ikke lide jer

Carsten NM
08. dec. 2017 19.46

Om de så er i Danmark i 1000 år. Danskere bliver de aldrig.

Nikodemus
08. dec. 2017 19.58

@Galah 2 @Homer V Du tror jo alligevel ikke på holocaust.

Sab
08. dec. 2017 19.46

Hvem betaler dem for den tabte arbejdsfortjeneste når den flok demonstrerer..nå ja de havde nok alle tilfældigvis fri fra arbejdet…

Mon der var flæskesvær og fadøl til deres lille sammenkomst…de er så udanske som nogen og kan ikke indordne sig under normerne i samfundet, at man kan tale dansk gør ikke en til dansker..

Smid dem ud af landet, fratag dem deres danske statborgerskab..

De hører ikke til her i en civiliseret kultur

egon o
08. dec. 2017 19.41

Ved kommende terrorangreb i Europa vil muslimer og Venstrefløjspolitkere sikkert bruge Trumps udmelding som årsag/undskyldning..

Nikodemus
08. dec. 2017 20.07

@Rampage @egon o Tal du for muslimer og venstrefløjen, vi andre kan godt finde ud af at opføre os anstændigt

Miss Finkelstein
08. dec. 2017 19.40

2000 demonstranter iflg. EB?

Så har der vel næppe været over 100…

henrik m
08. dec. 2017 19.38

Israel har historien med sig og burde have “hele” Jerusalem, Jordan Dalen og generelt mere land. De vandt en hirorisk sejr i 1948, hvor der var et klart flertal af jøder i hele Israel. I 1967 vandt israelerne en knusende sejr over, bl.a Egypten, Irak, Jordan, i 6 dags krigen. Palæstinenserne har intet at gøre i Israel, de er nyttige idio ter for Iran, der via terror organisationen Hamas bruger dem som kanonføde istedet for selv at konfrontere Israel. Palæstinenserne hører til i Jordan, hvor deres arabiske beduin stammer kommer fra 🙃

Benny Burka
08. dec. 2017 19.37

Hvordan kan man føle så stærk tilknytning til Palæstina, og samtidig mene at man har ret til evigt ophold i Danmark?!

Det giver jo ingen mening.

Benny Burka
08. dec. 2017 19.35

Rejs dog hjem og kæmp for retfærdigheden med jeres landsmænd, kujoner!

I sidder trygt og godt i Danmark på vores andres regning, mens i konstant brokker jer over os!

Jeg donerer gerne en enkeltbillet hjem, og jeg er sikker på at mange andre vil gøre det samme!

Bent P
08. dec. 2017 19.33

Fis tilbage til det middelalderlige Mellemøsten. I vil ikke blive savnet her. Lad os få Danmark tilbage.

udu b
08. dec. 2017 19.30

Hvorfor pakker de ikke deres kufferter og rejser hjem til de lande de åbenbart føler rigtig stor tilknytning til.

De bliver ikke danske, selvom nogle er 3. Generation, født og opvokser i Danmark, men stadig føler større tilknytning til deres forældre eller bedsteforældres hjemland.

Psen
08. dec. 2017 19.23

Er der virkelig nogen der regner med propaganda fra 2 terrorist organisationer der skriger op som de altid gør når kontanthjælp eller anden offentlig hjælp er 1 dag forsinket, de galer op over alt der ikke passer deres indskrænkede åndsevner og det er næsten alt Hvorfor tager de ikke hjem og hjælper deres små områder op over hulemands stadie, de kan evt. få hjælp fra Israelere, de ved hvordan man kører sandland..

Michael O
08. dec. 2017 19.22

Vor Herre Bevares – rejs dog hjem fo.pu.ede hulemennesker!!!

Bitterfissen
08. dec. 2017 19.21

Gå nu hjem og råb og skrig – denne hulemandsmentalitet hører ikke hjemme her i danmark – forøvrigt tror jeg Trump er ligeglad med jeres protester.

egon o
08. dec. 2017 19.20

Det eneste der altid ødelægger fredsprocesser er Islam.

monzy
08. dec. 2017 19.19

Kazim Ahmad udtaler, at det ødelægger fredsprocessen i Mellemøsten. – Hvadfor en fredsproces – den er vel ikke eksisterende?

Så langt jeg kan huske tilbage, har det været krig i regionen. Krig mellem Israel og den muslimsk verden , men også krig indbyrdes mellem de forskellige muslimske lande.

Hvordan har palæstinenserne/muslimerne forestillet sig at fredsprocessen skulle lykkedes, når de ikke engang kan etablere en fred muslimerne indbyrdes i regionen. Jeg spørger bare🤔

Timmi
08. dec. 2017 19.19

Det er godt nok integration på højeste plan.. Tag dog derned og hjælp folket, istedet for at stå her og protestere det får i jo intet ud af..

egon o
08. dec. 2017 19.19

Der må være mange danske skattekroner der går til Hamas, PLO…

Christian L
08. dec. 2017 19.18

Mente det var Mekka der er deres hovedstad???

Melekh
08. dec. 2017 19.18

De kan ikke tale dansk, men alle kan tale flydende arabisk – Flot Danmark ! Vågn nu op danskere og se at muslimer aldrig har ønsket at leve i Danmark under dansk fane, dansk lovgivning eller dansk kultur. Hvis de muslimer, og ALLE muslimer støtter Hamas, PLO og hadet til Israel, bare forlod Danmark og tog til vestbredden eller Gaza og kæmpede som mænd, i stedet for at stå og råbe foran en bygning. Så kunne det være at de kunne tage en landsby tilbage nær udkanten til Jerusalem. Selv i Jerusalem har der kun været et par hundrede demonstranter med råb, spyt og flagafbrænding. Jerusalem tilhører Israel og alle dem der bor der. Hvorfor kan ingen muslimer være i rum med andre mennesker med anden tro eller ingen ????????????????????????????????????????????????? Spørg jer selv hvor i var idag mellem klokken 12-15 ??? De fleste muslimer var til fredagsbøn, og ikke på arbejde som alle danskerne var. Prøv at tage forbi en moske om fredagen efter fredagsbøn, og se hvordan de skider højt og flot på alle trafikale love.

monzy
08. dec. 2017 19.23
@Melekh

Godt skrevet👍👌👊😊

Jeanette T
08. dec. 2017 19.16

Jeg havde større respekt for Hadil, hvis hun tog retur til det, hun kalder sit hjemland i stedet for at demonstrere i Danmark, der intet har med sagen at gøre.

egon o
08. dec. 2017 19.14

Hvorfor har man dog lukket de mennesker ind i DK – man kunne have valgt så mange andre mennesker i nød fra 3.verdenslande – som havde været taknemmelige og holdt deres hjemlandes konflikter og deres religion i privaten..

Anders !
08. dec. 2017 19.10

Så længe demonstrationen varer, laver de da ikke berigelseskriminalitet og stump vold.

TvTurmBerlin
08. dec. 2017 19.10

Den sædvanlige horde fra ungdomshuset var vel også mødt talstærkt op?

Hvor meget har Kazim Ahmad egentlig hævet siden han ankom til Danmark?

Flemming P
08. dec. 2017 19.08

Hvad med konen der siger der siger hun er der for at støtte sit hjemland. Hvis det er hendes hjemland hvad fanden laver hun så her????

frode n
08. dec. 2017 19.08

Rejs nu bare hjem.muslimer.

Claes
08. dec. 2017 19.06

to stat er så muligt, hvis muslimer får Jerusalem som hovedstad? NIX NUL NEJ – de andre kom først.

egon o
08. dec. 2017 19.05

Det her er langt værre end bandekonflikt – det udstiller nemlig (igen) hvor dårligt integreret rigtig mange tusinder af herboende muslimer er.

Sandheden
08. dec. 2017 19.05

Tag dog hem til Erdogan og hans demokrati

Kaare A
08. dec. 2017 19.05

Har bare ikke meget med DK at gøre…. men fint at man kan vise sine følelser her i DK… altså hvis de er ens egn holdning og man ikke er tvunget til det :-0

Erik T
08. dec. 2017 19.03

Tag hjem til jer selv og lav en demonstration. Vi gider hverken se eller høre jer.

Peter K
08. dec. 2017 19.02

I følge statistikkerne er ca. 100 % af de deltagende palæstinesere kriminelle

Sandheden
08. dec. 2017 19.01

Forrest i demoen erLykketoft og Torben Lund, Zenia Stampe, Bosse, Flemming Jensen samt hele DR.

Martin H
08. dec. 2017 18.59

Lol. 2000 muslimer til en demonstration mod Trump. “Så mange har jeg ikke set siden protesten mod terroristen Omar”………Var der ingen der nogensinde sagde.

Søren D
08. dec. 2017 18.59

Hvis man ikke engang kan acceptere andres ret til selv at bestemme hvor man lægger sin egen ambassade, så viser det meget om muslimernes vilje til at acceptere andre mennesker, holdninger og religion end deres egen.

Daniel O
08. dec. 2017 18.59

Blablabla mit hjemland og.. .og ved du hvad.. så tag hjem.. og til jer der har hjemme her, hold jeres kæft.. i spilder vores lands resurser.. synes politiet har problemer nok med udlændinge i Danmark.. nu skal der bruges timer på udlændinges problemer uden for Danmark.. Bonn det kort og få det overstået.. der er jo ingen af dem der nogensinde blir tilfredse..

Asger H
08. dec. 2017 18.58

Hvis de elsker deres “hjemland” så meget, hvorfor flytter de så ikke hjem?? Jeg ville ikke begræde en evt. udvandring fra deres side af

Positiv
08. dec. 2017 18.58

Problemet skal ikke løses fra danmark, smut hjem til mellemøsten og kæmp jeres kamp der.

Lars A!!
08. dec. 2017 18.57

Hold kæft og skrid hjem til Mellemøsten! Satans ballademagere……

egon o
08. dec. 2017 18.56

Tænk hvis muslimer var ligeså engageret i at lære sprog og integrere sig der hvor de bor – som de er i Mellemøstens konflikter og islam. De opfører sig som om der ikke er andre end muslimer i verden der har det hårdt.

Brun Sovs
08. dec. 2017 18.56

Det er naturligvis et problem at vi har lukket alle disse rabiate mennesker ind i Danmark.

Positiv
08. dec. 2017 18.56

Hvorfor smutter i ikke hjem og demonstrere derhjemme, vi gider ikke jeres mellemøstlige pis.

Dan H
08. dec. 2017 18.55

Sandheden er vist ildehørt på Ekstrabladet.

Slurm Mckenzie
08. dec. 2017 18.55

Var der ingen demonstration foran den tjekkiske ambassade?

HNN
08. dec. 2017 18.54

Synes ikke politikerne er ude at fordømme det misbrug af alle de betjente, det vil de gerne når det drejer sig om FCK mod Brøndby

YouSaidItMan
08. dec. 2017 18.53

Hvorfor tropper Outlandish ikke op med en støtte/anger koncert??

Slurm Mckenzie
08. dec. 2017 18.53

Det varer ikke længe, inden det ikke kun er jødiske institutioner herhjemme, der skal bevogtes af militæret, men hver enkelt jøde, for at undgå de bliver ofre for muslimsk vrede.

Jesper J
08. dec. 2017 18.52

Hvad med om kazim og resten af slænget tog afsted og kæmpede for det de påstår at have kært.. nej vel, for det de har kærest er trods alt de danske overførselsindkomster

gunnar s
08. dec. 2017 18.52

Hvorfor tager de ikke hjem til deres hjemland i stedet for at stå og kræve rettigheder i lille Danmark

FlæskeSteg
08. dec. 2017 18.52

Smut dog hjem – og hjælp med at kæmpe for JERES land!!!

Søren B
08. dec. 2017 18.51

Mosken i Jerusalem er røvergods, den startede som en kirke…

Muslimerne er de sidst ankomne til denne udørken midt ude i ingenting!

Ben Dover .
08. dec. 2017 18.51

Selvstændig palæstinensisk stat ? Tror I på julemanden ? Nej vel…..dét har I selv ødelagt mange mange gange, pga……

YouSaidItMan
08. dec. 2017 18.50

Jeg kan huske Gazastriben og dets problemer fra Tv avisen … for 30 år siden. Det er stadig et problem.

N.G.M.
08. dec. 2017 18.49

Hvorfor står de her og skriger? Sådan nogle tøser – de burde tage hjem og kæmpe for deres sag i stedet for at tigge almisser af et land, hvis indbyggere fortrinsvist er sv!n. (27mio sv!n kontra 7 mio mennesker). Sådan nogle bekvemmeligheds kujoner.

Steen R
08. dec. 2017 18.49

Flere år før 6-dages krigen kunne jøder og palæstinenserne leve sammen men det muslimske flertal i mellemøsten ønskede det anderledes og ville skylle jøderne i havet.

Muslimerne ligger som de har redt

Bumlefrø
08. dec. 2017 18.44

Muslimerne har råbt højt og skabt sig i mange år. Det sidste de muslimerne, vil ønske sig er at vi jøderne og de kristne giver den gas på samme niveau, for så vil Muslimerne få så mange tæsk

Peter K
08. dec. 2017 18.42

Igen gruppevoldtager muslimerne Danmark

Booberella
08. dec. 2017 18.42

hva er de i det hele taget her for??

Vatron Deller
08. dec. 2017 18.50

@Booberella Gratis velfærd og udbetalinger uden at yde noget….troede jeg egenlig var almen viden 😉

Christian M
08. dec. 2017 18.41

Få billeder af alle der demonstrerede, og send dem hjem. Så kan de demonstrere i Gaza.

Donatas
08. dec. 2017 18.40

“Solidaritet med Palæstinenserne” min bare.

Palæstinenserne har ikke solidaritet med nogen som helst andet end deres egne.

Hvis de ligesom israelerne havde givet arbejde i stedet for at søge asyl alle steder i verden, så levede de nok i en anden virkelig, men det er svært at forklare en araber.

Hernan C
08. dec. 2017 18.38

jesus… det bliver så trættende med deres intolerance… Hvorfor skal i bestemme, hvor andre lande skal have deres ting!

Jesper K
08. dec. 2017 18.38

Hvad er alt det diplomatiske arbejde de taler om i artiklen. Palæstinenserne har afvist samtlige fredsforslag igen og igen.

Direktøren
08. dec. 2017 18.38

Gør jeres, og vores land den tjeneste, at rejse hjem og kæmpe for jeres sag. Vi ønsker ikke at være en del af jeres latterlige måde at leve på. Tak.

ChristianO
08. dec. 2017 18.36

Omg. Vi gider ikke være en del af jeres endeløse problemer! Send araberne og deres problemer ud af vores land…

Søren D
08. dec. 2017 18.35

Ret til at demonstrere.

Og ret til frit at vælge beliggenden af sin egen ambasade.

Ret til at mene religion er roden til alt ondt.

Og ret til at mene vi må stoppe med at give efter for muslimernes meningstyrani

tarzan
08. dec. 2017 18.35

Jeg betaler gerne det første fly til alle perler der vil derned. Bare de bliver dernede

Jan D
08. dec. 2017 18.34

Tag dog hjem og kæmp for jeres land og bliv der.

Bendover
08. dec. 2017 18.34

Hvorfor rejser de ikke hjem og støtter dem, hvis de mener det er deres land, hvad fan,en laver de så her i Danmark. sus dog hjem med jer.

Det er en And.. J
08. dec. 2017 18.33

Skør måde du kæmper for dit hjemland Hadil.

Jeg havde nu nok valgt at bo og leve i mit hjemland og kæmpe for mit land og min ret der, men det er nok bare mig !!

lars r
08. dec. 2017 18.33

det sjove er at præsidenter tibage til Bill Clinton har samtlige sit at de så Isreals hovedstad som jurusalem, og mange heriblandt Obama har sagt at de ville flytte ambassaden.

Sandheden
08. dec. 2017 18.31

De rejser ikke hjem. Hellere nasse på vores samfund end rejse hjem til deres fædreland. Føj

cenk o
08. dec. 2017 18.30

Vores land er Danmark. Om i kan lide det eller eg

Direktøren
08. dec. 2017 18.29

Vil i ikke gøre Danmark og vores land den tjeneste, og rejse hjem og tage jeres konflikter op der, vi Danskere gider ikke jeres lort her. Tak.

pip pip
08. dec. 2017 18.29

Hvis i siger i ikke vil miste mere af “jeres” land, hvad laver i så her i DK fis dog hjem så…

Og der er ikke noget der hedder Palæstina det er bare et ord man har fundet på..

Gud bevar Israel

Aage Havelåge
08. dec. 2017 18.27

2000 til sådan en demonstration er 2000 for meget

BIF4ever
08. dec. 2017 18.27

Palæstinenserne, Mellemøsten’s Romaere, er nr 1 I listen over kriminelle gangstere i DK fremgik det forleden. Selvfølgelig sammen med Somaliere.

Anders !
08. dec. 2017 18.26

Jeg har altså engang set en palæstinenser, der ikke skabte problemer for sine omgivelser – han lå endda helt stille i en kiste.

Peter K
08. dec. 2017 18.25

Ubetinget udvisning nu!

Kanantus
08. dec. 2017 18.24

Jeg håber de spillede Cindy Laupers “True Colours” via højtalere. Den ville være passende for muslimerne.

Carsten H
08. dec. 2017 18.24

LOOOOL mellemøsten fred? LOOOOOOOOOOOOOL

Vatron Deller
08. dec. 2017 18.23

“Jerusalem er vores hjerte”

Hva’ laver i så i DK? Det giver jo ingen mening retardos….tag hjem og forsvar jeres by

Ole S370
08. dec. 2017 18.23

HVORFOR BOR DE SÅ HER? FFS!

Søren Sø
08. dec. 2017 18.22

Altid bøvl med “dem”.

Er det Allan og Mo-homods skyld eller har de selv en mening om noget ?

ibrahim m
08. dec. 2017 18.21

Det er jo fordi vi ikke behandler dem ordenligt. så skal de afreagere !!!!!!!!!!!!!!

Aalborgenseren
08. dec. 2017 18.20

Tag hjem og kæmp (gerne enkeltbillet)

ibrahim m
08. dec. 2017 18.20

GO ON MR TRUMP .

Henrik D..
08. dec. 2017 18.19

Hurra for ytringsfriheden, husk at oplyse det i Jeres hjemlande, når i tager hjem på ferie.

Henrik M
08. dec. 2017 18.19

Muslimer er sgu verdensmestre i at være fornærmede.

Martin RR
08. dec. 2017 18.18

Jamen hvis de er så vilde med Jerusalem og Palæstina. Hvorfor smutter de så ikke ned og hjælper dem der….nååå nej. Der kan man jo ikke få penge uden at lave noget og noget at bo i gratis.

YouSaidItMan
08. dec. 2017 18.18

Ja, så må man jo forvente helikopter/propelfly/jetfly i fuld effekt over Staden iiiiigen i aften …

Henning T
08. dec. 2017 18.17

Uha da da. Ja sådan en chance for rav i gaden lader hverken muslimer eller de mørkerøde gå fra sig.

vBrian(R)
08. dec. 2017 18.16

Og medierne har kaldt Trump for Hitler. Ville Hitler ha gjort dette? Ups

Fronnie
08. dec. 2017 18.15

I vil støtte jeres hjemland. Det gør I bedst ved at rejse hjem.

DCCCLXXXVIII
08. dec. 2017 18.14

Tag da for h… til Jerusalem og demonstrer

Brian(R)
08. dec. 2017 18.14

Trump længe leve!! hurra hurra hurra

Lars A
08. dec. 2017 18.13

Jeg er total naiv i denne sammenhæng – er vi ikke enige om at 3 religioner har et særligt forhold til Jerusalem – jøder, kristne og muslimer – og er vi ikke også enige om at hvis man spørger de 3 religioner om hvad de prædiker – så er næstekærlighed en væsentlig del af alle 3.

Hvorfor er det så kun muslimerne der mener, at de skal tage vold i anvendelse hver eneste gang de mener at noget går dem imod?

Ved det godt – urimelig naivt spørgsmål.

Danmarksmand
08. dec. 2017 18.13

Rejs hjem hvor de hører til.

Ingen af dem hører til i Danmark

Bumlefrø
08. dec. 2017 18.13

Jamen så må i da gerne rejse hjem og kæmpe, med de top trænede jødiske soldater. Dø som martyr i ærlig kamp. Men ned det gør araberne jo nok ikke. De kan ikke klare sig mand mod mand, de kan klare sig med terror og hvis de er flere mod en. Kære alle araber så fat det dog nu i er svage og jøderne og de kristne vi er han hundene i er ikke at ind tæver

Berit H
08. dec. 2017 18.13

Er det rigtigt er muslimer utilfredse…… Den havde man ikke set komme

Søren B
08. dec. 2017 18.12

Så kan muslimerne igen bræge vold, død og ødelæggelse…

Sikken en fest dag!

YouSaidItMan
08. dec. 2017 18.11

Så er kultur berigerne igen en udgift for Danmark

Mikkel A
08. dec. 2017 18.11

Jeres hovedstad heder jo beklageligvis København. Hvis i alle tager hjem, er vi villig til at diskutere det..

MinionKing
08. dec. 2017 18.11

Ja ja, så betaler de danske skatteborgere IGEN en kæmpe udgift til at betale løn til alle de politifolk, der skal holde “nydanskerne” i ørerne. Gad vide hvorfor der ALTID skal så meget politi til? Nåhh nej, det er ikke muslimernes skyld, de laver jo aldrig ballade, det er os åhhhh så racistiske danskeres skyld hahahahaha, det er så sjovt når den bliver fyret af! :)MinionKing
08. dec. 2017 18.11

Ja ja, så betaler de danske skatteborgere IGEN en kæmpe udgift til at betale løn til alle de politifolk, der skal holde “nydanskerne” i ørerne. Gad vide hvorfor der ALTID skal så meget politi til? Nåhh nej, det er ikke muslimernes skyld, de laver jo aldrig ballade, det er os åhhhh så racistiske danskeres skyld hahahahaha, det er så sjovt når den bliver fyret af! 🙂

DCCCLXXXVIII
08. dec. 2017 18.10

Så er de også selv ude om det smid dem over på Læsø og lav en mur

Peter K
08. dec. 2017 18.10

Politiet kan passende notere alle navne, indfange dem i salatfade og sende dem og deres familier (og fætre og naboer ) hjem

Anders !
08. dec. 2017 18.10

Jeg er lige cyklet igennem Ramallah……………………… eller var det København!

Abdallah I
08. dec. 2017 18.09

Jeg kan meget bedre lide Israel end Pælastina

sunisshine
08. dec. 2017 18.07

Tag dog hjem i solidaritetens navn

Jan N
08. dec. 2017 18.07

Atter en gang forspiller vores myndigheder en oplagt mulighed!

Politi,og hjemmeværn med forstærkning af frivillige borgergrupper burde have indfanget hele bundtet, og sendt dem direkte til Ramalla, med et stembel “Udvist for bestandig” i passet.

Vi må erkende at vi sov i timen!!!

Van luffe
08. dec. 2017 18.05

Sæt en mur op☠️☠️☠️☠️👽👽👽👽🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿

Tommy S
08. dec. 2017 18.05

Rejs dog hjem og vis støtte.

jeg er mig
08. dec. 2017 18.05

100 år efter Muhammeds død havde muslimer erobret det meste af Mellemøsten, Egypten tilhøre kopterne, hvornår aflevere muslimer det de selv har stjålet ?

JHK
08. dec. 2017 18.03

“Besættelsesmagten Israel”..?!?

EB har altså valgt side i konflikten.

Gad vide hvornår EB kalder til kamp mod Besættelsesmagten Sverige, og kræver Skåne, Halland og Blekinge tilbage, da Sverige jo stadig holder de danske områder besat.

Eller hvordan er det nu for “Der Stürmer”?!?

Niels P
08. dec. 2017 18.02

Vi støtter Israel og kampen mod Islamismen. At anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, er vigtig skridt i retningen af at få standset islamismen.

Grandsome
08. dec. 2017 18.02

“Victori sunt spolia” Så den ikke meget længere. For den stærkeste har vel sin ret.

The comments above originates from this article:

Stor demonstration mod Trump: – Jerusalem er vores hjerte.
Fredag protesterede en stor folkemængde foran den amerikanske ambassade i København, efter præsident Trump onsdag anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/stor-demonstration-mod-trump-jerusalem-er-vores-hjerte/6952146

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Blåtergodt
30. nov. 2017 15.59

Alle udviste udlændinge skal være bag lås indtil de ryger ud af Danmark!!!

Er det så svært at forstå for de ultrarøde og væmmeligboer, at disse perler har intet at miste, da de er udviste i forvejen, derfor voldtager, myrder og stjæler de med arme og ben alt det de kan, og sender ud af DK!!!!!

Min mening
30. nov. 2017 20.57

De afviste skal bo i sikre lukkede fængsler, så de selv ønsker at udrejse!

At de kan bevæge sig frit rundt, og bliver nurset i hoved og r.øv i udrejsecentrerne, får dem naturligvis ikke til at ønske at udrejse!

Min mening
30. nov. 2017 21.09

Rent nonsens!

Det lyder som om det er en i.dio.t, der har lavet undersøgelsen!

F.eks havde Glistrup en tårnhøj IQ!

(Han måtte da siges, at tilhøre yderste højrefløj.)

Mon ikke det er dem, der tror verden er sådan en slags lyserød disneyverden, skabt efter deres egen ønsketænkning, der ikke er for kloge!

Debatfinn
30. nov. 2017 21.26

Jeg har et fuglebur jeg ikke bruger mere ..det kan bruges til de Flyver tilbage ..

The comments above, originates from this article:

Dansk Folkeparti vil spærre udviste børn inde.

Danish Peoplesparty wants to incarcerate refugee children.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/dansk-folkeparti-vil-spaerre-udviste-boern-inde/6938461

 

Emma gad ik 17. feb. 2016 20.08

@Rampage Som jeg skrev før, den syfilis har brændt din hjerne helt af, søg omgående læge.

 

Emma gad ik 17. feb. 2016 19.58

Udrensning version Hitler.2.

 

Emma gad ik 17. feb. 2016 19.58

@Lars A! Det er en udrensning som Hitler have gang i der skal til, de skal fjernes helt, ellers ændre det intet, hårde ord ja.

 

GenossenFürDänemark 17. feb. 2016 19.36

Stop invasionen og retur med alle jallaherne. De mange overgreb fra muslimer er det rene terror mod danskere.

 

Emma gad ik 17. feb. 2016 19.18

Get use to it, de eneste der kan ændre situationen er jer selv, en befolkning i oprør er løsningen.

 

Hans-Jørgen P 17. feb. 2016 19.11

Perlerne er velkomne til at besøge min matrikel uden invitation.De vil blive budt meget velkomne af mine hunde, for de er altid sultne, og de tillader INGEN indtrængen uden min eller konens accept. De æder heller ikke noget som ikke er givet af os.Dobberman, rottweiler, og en enkelt lille F1, alle med ejerfølelser over vores grund skal nok holde den ren for utøj.

 

Flemming J 17. feb. 2016 18.58

Bekymrede borgere er nødt til at stå sammen nu, og samle sig i et parti, som kan – og vil – Danmark. Spørgsmålet er: Hvilket?

 

Brian O. 17. feb. 2016 19.07

@Flemming Jhttp://dksamling.dk/ Du må gerne skrive under på e vælgererklæring.

 

Flemming J 17. feb. 2016 19.09

@Brian O.@Flemming J Er sket!

 

Stark 17. feb. 2016 19.48

@Brian O. @Stark @Flemming J I første omgang satser jeg på Danskernes Parti, men jeg holder øje med udviklingen i Dansk Samling. Kan være jeg skriver under senere hen.

Korsrideren 17. feb. 2016 18.55

Ja kampen bliver sej , først migranter og så 2-3 millioner værnemagere.

 

Stark 17. feb. 2016 18.55

Det er tid til at tage Danmark tilbage! Hjælp Danskernes Parti med at blive opstillingsberettiget til Folketinget. https://www.youtube.com/watch?v=btYQNiLpZFo

 

Stark 17. feb. 2016 19.13

@Bluesman@Stark@Elsker Danmark Nationalismen er på vej frem i Europa og du kan være sikker på at de vil kæmpe til det sidste.

 

Stark 17. feb. 2016 19.28

@Søren K@Stark@Elsker Danmark Du vågner forhåbentlig en dag op og indser, at folk som Mogens Glistrup fik ret.

 

klavs k 17. feb. 2016 18.50

HVADE de landsforræder stil så rev de selv den lorte kro ned også sidde de og tjene FEDT på muslimer betalt af lejre føj jeg brækker mig

 

Elsker Danmark 17. feb. 2016 18.42

Så må kroen vel brændes af inden de kan flytte ind på bedste svenske maner?

 

Danernes ven 17. feb. 2016 18.34

En etageejendom nedbrændte i formiddags. Muhammed på i stuen, Ibrahim på 1., abbdul på 2., Ahmed på 3. indebrændte allesammen. Kun Hansen på 4. overlevede…………Han var nemlig på arbejde

 

ManBearPig 17. feb. 2016 18.34

Tag et jagttegn…Det ville jeg gøre

 

Thomas P 17. feb. 2016 18.22

Man er nazist hvis man er træt af at skulle domineres af arabere. Man er racist hvis man elsker sit eget land.Vi og vores forfædre har bygget dette land op og vi elsker det og vil ikke dele det med en flok grådige arabere med krav om ditten og datten.Men hvis dette er racistisk så kald mig racist jeg er bedøvende ligeglad.

 

LEKRIS 17. feb. 2016 18.14

De skal simpelthen ud af vort land.Det er den ultimative løsning på vores problem.Der var een engang ( med et lille overskæ g ) der kaldte det ” die endløsung “.De hører ikke til her og vi har INTET at bruge dem tll .

 

The comments above originates from this article:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/flygtninge-paa-vej-sommerhusejere-barrikaderer-sig/5956766

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Danzken D 17. feb. 2016 04.14
Vores demokrati og medmenneskelighed har desværre spillet fallit.Vi kan se på vores samfund gå til grunde mens vi overholder konventionerne

Kaffe m. brænde 17. feb. 2016 03.01
Gør verden en tjeneste, dræb en muslim
(Likes: Bjarne A/Brian O/Pædagoen)
Kaffe m. brænde 17. feb. 2016 03.00
Vi bør finde 5 arabere og halshugge dem for åben skærm. Med en besked der siger “no islam in denmark” og udsende den til alle muslimske lande
(Likes: Brian O)
Answer:
Brian O. 17. feb. 2016 03.05
@Kaffe m. brænde  Fantastisk ide! Vi burde også skam rage på deres indhyllede kvinder til sommer, med undskyldningen om, at det er så spændende hvad der kunne være inden under, når nu vores egne kvinder er så let påklædte. Mon ikke det venstresnoede, radigale journalist korps vil finde forståelse for danske liderlige mænd, der ikke er så vant med den slags?
Kaffe m. brænde17. feb. 2016 02.29
Der vil blive udvist nul tolerance. Hvis du er muslim, så flyt ud af landet eller bliv dræbt
(Likes: Brian O/Grev I)
Answer:
Brian O. 17. feb. 2016 02.58
@kim s  Føler du ikke med? Politiet har lukket og slukket!
GormDenGamle17. feb. 2016 01.05
Venstreekstremister som Rampage er jo tabt på hovedet utallige gange som børn.
Selv hvis en fra hans familie blev voldtaget af en muslim, ville han sige det var racistisk overfor muslimen, hvis det blev anmeldt.
GormDenGamle 17. feb. 2016 00.14
Så kan de få at vide, at man helt frit som araber kan rage og voldtage alle de kvinder og piger (hvide selvfølgelig) man kan, uden nogle konsekvenser… smart!
christian n 17. feb. 2016 00.13
SI VIS PACEM, PARE BELLUM!
The comments above originates from this article:Khader hylder tysk avis-gigant: Laver vild Køln-reportage på arabisk
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/khader-hylder-tysk-avis-gigant-laver-vild-koeln-reportage-paa-arabisk/5956189

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Superman . 10. feb. 2016 13.15
Ellers har jeg en boltpistol, jeg tager gerne imod nogle brune sv1n

NoNonsenseNordjyde 10. feb. 2016 13.11
Send den regning til socialkrabaternes pamper-partikasse !!! DE førte jo den forkerte politik i 40 år !!! OG endnu værre så slækkede de på de stramninger, som V-K-O lavede i 2011 !!! DET var godt nok T O S S E T !!! AT man ikke kunne/ville gennemskue, at det ville virke som sukker på velfærdsturister med nemmere familiesammenføring og højere “løn” – jamen så skal man sgu da få hovedet undersøgt !!! Totalt s k ø r t !!

Jan C 10. feb. 2016 14.01
@Patriot
Du kan sgu også få af boltpistolen, lands forræder

Jan C 10. feb. 2016 13.56
@Jarno B
Jeps, f.eks at smide de homoseksuelle ud fra højhusene

Jan C 10. feb. 2016 13.10
@Jamal A
skrid, inden du kommer i den første lygtepæl
Editor:Right-wing Troll, trying to legitimate rants like this one:
Jan C 10. feb. 2016 13.10
@Jamal A
skrid, inden du kommer i den første lygtepæl

Jan C 10. feb. 2016 13.08
@El_Barto
Op i r*ven med de konventioner, de er alligevel en en skid bevendt, kun for muslimerne, ikke for vor andre

YellowLightning 10. feb. 2016 13.05
Vi har brug for en modstandsbevægelse. Det her er for langt ude.

Jan C 10. feb. 2016 13.06
@YellowLightning
Får vi også, håber bare det sker, inden det er for sent

Jan C 10. feb. 2016 13.04
@Petra ❤
Nok nærmere enden, danskerne må for fanden da snart rejse sig op og gør modstand

Jan C 10. feb. 2016 13.02
Gang de med 10, de plejer sgu aldrig at ramme plet derinde med noget som helst

The comments above originates from this article:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/saa-stor-er-den-samlede-flygtninge-regning/5946286

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Themole 09. feb. 2016 07.21
De radigale oven i hovedet er sku mere farlige.

Kaptajn 09. feb. 2016 07.20
Trump forstår hvem fjenden er, og han tør sige det.
Trump bliver præsident – bare vent og se!
Gud, hvor kunne Europa/Danmark bruge en stærk mand som Trump!

Allah Snackbar 09. feb. 2016 06.51
Jeg laeser at baade nogle politikere og nationen medlemmer siger, at Trump er farlig
Fortael nu os alle sammen, HVORFOR er han farlig???
Er det fordi han modsat Obama, IKKE vil soege konfrontation med Rusland?
Fordi han IKKE vil ligge i seng med Saudi-Arabien og Iran ligesom Obama?
Fordi han modsat Obama vil passe paa sit eget land?
Fordi han modsat Obama effektivt vil soerge for ikke at blive overrendt af illegale indvandrere?
Trump er farlig for fjender af vesten – jeg hilser Trump velkommen som USA’s naeste praesident.
Jeg venter stadig paa svar fra de altvidende: Hvorfor er Trump farlig?
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Allah Snackbar 09. feb. 2016 06.55
@Lortepis Du svarer ikke, du omskriver blot, og siger han er skingrende sindsyg.
Saa du maa laere at argumentere, skingrende sindsyg FORDI????
Jeg venter paa dit svar…..
(Du kan ikke, du forstaar ikke at argumentere, du ved ikke engang hvordan man definerer racisme…..)
Allah Snackbar 09. feb. 2016 07.00
@Lortepis PS. Er helt sikker paa, en masse indlaeg i denne traad bliver slettet snart, fordi venstrefloejen/Trump-modstandere har spillet intellektuelt fallit i denne traad. Saa vi napper lige nogle screenshots som dokumentation. 🙂
»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Jan C 09. feb. 2016 06.48
@Patriot
Og du er en L A N D S S K A D E L I G VÆRNEMAGER

Jan C 09. feb. 2016 06.47
@Andreas A
Så værnemager

Emma Gad Ik 09. feb. 2016 06.28
@Patriot Du udtaler dig dumt og ubegavet som i samtlige andre kommentarer du kommer med herinde, er begyndt at tror du rent faktisk er en troll.

Emma Gad Ik 09. feb. 2016 06.26
lol. “Danske politikere om Trump: Han er farlig og forrykt” Har i landsforræderiske danske politikere set hvilke problemer i har skabt i Danmark de sidste 10-20. År. Og så kalder i Trump for farlig.
Get real.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Allah Snackbar 09. feb. 2016 06.29
@Emma Gad Ik Helt enig. Men nu skal du huske paa, det er de europaeiske politkeres bevidste plan, foerst at smadre det gamle europa med muslimer indtil der hersker kaos. For derefter at genoprette “lov og orden” med fast haand, og vupti: Endelig fik de Europas forenede stater.
Det eneste de skulle bruge var en lille borgerkrig hist og her, og den fik de med hjaelp fra barbarerne, muslimerne.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Emma Gad Ik 09. feb. 2016 06.32
@Allah Snackbar En EU. Borger krig ville være på sin plads, og der er hårdt brug for den, det er faktisk en skræmmende tanke, men vi bliver nød til at se fakta i øjnene, det forholder sig desvære sådan at EU. Politikerne åbentbart ønsker at skabe konflikt i blandt borgerne, og ønsker uroligheder i blandt EU. Befolkningen, det kan godt være det lyder lidt konspirations agtigt, men det virker på mig som de har en form for agenda som går ud på at smadre EU. Og skabe frygt og en WWIII.

Emma Gad Ik 09. feb. 2016 06.26
lol. “Danske politikere om Trump: Han er farlig og forrykt” Har i landsforræderiske danske politikere set hvilke problemer i har skabt i Danmark de sidste 10-20. År. Og så kalder i Trump for farlig.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Allah Snackbar 09. feb. 2016 06.29
@Emma Gad Ik Helt enig. Men nu skal du huske paa, det er de europaeiske politkeres bevidste plan, foerst at smadre det gamle europa med muslimer indtil der hersker kaos. For derefter at genoprette “lov og orden” med fast haand, og vupti: Endelig fik de Europas forenede stater.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Emma Gad Ik 09. feb. 2016 06.32
@Allah Snackbar En EU. Borger krig ville være på sin plads, og der er hårdt brug for den, det er faktisk en skræmmende tanke, men vi bliver nød til at se fakta i øjnene, det forholder sig desvære sådan at EU. Politikerne åbentbart ønsker at skabe konflikt i blandt borgerne, og ønsker uroligheder i blandt EU. Befolkningen, det kan godt være det lyder lidt konspirations agtigt, men det virker på mig som de har en form for agenda som går ud på at smadre EU. Og skabe frygt og en WWIII.

Det eneste de skulle bruge var en lille borgerkrig hist og her, og den fik de med hjaelp fra barbarerne, muslimerne.

Oh REALLY 09. feb. 2016 06.24
TRUMP for president!
Hylekoret af politikere kender ingen grænser når det gælder udsigten til en amerikansk president – aka TRUMP – som vil ødelægge alle de goder og monkey-deals politikerne har tilegnet sig.
Hvordan kan man være så dum at udtale at han vil være gode venner med PUTIN og samtidig sige at han får magt til at trykke på atombombe-knappen?
Gode venner trykker ikke på knappen. Det gør derimod uvenner.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Oh REALLY 09. feb. 2016 06.25
..sammen med voldtægtsforbryderen!

TRUMP er det bedste bud for at få ryddet op! Hillarious vil derimod være en katastrofe! Hun definerer ikke hvad hun vil gøre, hun snakker kun i floskler og undvigelser. Hun er kriminel og skule være i fængsel istedetfor.

GormDenGamle 09. feb. 2016 06.04
@Patriot Men venstrefløjen er 10x farligere end ham. Så du skal ikke snakke så højt.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Donald T 09. feb. 2016 06.10
@GormDenGamle @Patriot Det kan Patriot ikke se gennem srput og hash tågerne

Donald T 09. feb. 2016 06.03
Patriot du er et rent NUL
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Emma Gad Ik09. feb. 2016 06.29
@Donald T Patriot burde kalde sig selv for I D I O T, han er dum ubegavet og naiv.

Donald T 09. feb. 2016 06.01
Mr Trump bliver den næste president i USA hvad enten p l a d d e r h u m a n i s t e r n e inde på borgen kan lide det eller ej
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
GormDenGamle 09. feb. 2016 06.03
@Donald T Hvis det sker, flytter jeg til USA. Europa er alligevel ved at køre fuldkommen i sænk, og ingen gør noget ved det. Og hvis man vil gøre noget ved det, er man stemplet som nazist. Og hvad kan man i realiteten gøre? Det er mere eller mindre ulovligt at prøve at gøre noget ved det.
Med ham ved roret er man i det mindste sikker på at det samme ikke sker for USA.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Donald T 09. feb. 2016 06.05
@GormDenGamle @Donald T Jeg tager med

John M 09. feb. 2016 05.55
70.000.000 bevæbnet og klar … — FLOT din hippie

Jeanette T 09. feb. 2016 05.55
Højrefløjen er bestemt ikke ene om at skabe kløfter, det har SF selv bidraget til også med deres retorik mod folk, der ikke var enige med dem på udlændingeområdet. Venstrefløjen har haft mere travlt med at skrige racister mod mennesker, der ville reducere tilstrømningen, end med at lytte til deres argumenter. Nu er det nazister, de hænges ud som, eller facister, selvom de fleste egentligt bare gennem årene har luftet deres bekymringer for egen sikkerhed, den danske velfærd og kultur. Helt reelle bekymringer, som bliver stadig mere aktuelle. Nu er polerne trukket så hårdt op på begge fløje, at det giver plads til ekstremer, derfor er Trump så populær.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
John M 09. feb. 2016 05.56
@Jeanette T VÅGN NU op fjols
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
John M 09. feb. 2016 05.57
@Jeanette T undersøg inden du ytre dig kæling
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Donald T 09. feb. 2016 06.08
@John M @Jeanette T Hold din K Æ F T din autonome G A L N I N G

Donald T 09. feb. 2016 05.52
Er du der Patriot

Donald T 09. feb. 2016 05.48
Det bliver satme sjovt at f j o l s e t Holger K og de andre l a l l e n d e p l a d d e r h u m a n i s t e r
inde på borgen i fjæset når Mr Trump bliver indsat som president.
Vi kunne satme godt snart bruge en personlighed som ham til at rydde op i det inficerede Europa.
Translation:”Pladderhumanist/rubish-humanist” is translated from The Third Reich expression “Humanitätsdusel”, the expression originates fromt Adolf Hitlers Mein Kampf:
Hitlers Ablehnung von Humanität und Menschenrechten
http://www.iirf.eu/fileadmin/user_upload/IIRF_Reports/iirf_bulletin_2011_heft_1_b.pdf?PHPSESSID=be46f91c8b10df0365bc5770e279b9e9

John M 09. feb. 2016 05.46
http://snaphanen.dk/2016/02/08/mot-intoleransen/

John M 09. feb. 2016 05.39
se KBH kulten

John M 09. feb. 2016 05.38
VI ELSKER ENHEDSLISTEN ttps://www.youtube.com/watch?v=j7EbAsWux-w

John M 09. feb. 2016 05.36
nemlig RÆVE RØDE MSM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

John M 09. feb. 2016 05.33
snothvalpe … Hvor mange er der i Polen bla bla

POUL MADSEN ! jeg kommer PERSONLIG til dig og du skal have et knus

Brian O. 09. feb. 2016 05.28
Det er i den grad flertallet af de danske politikere der er farlige og forrykte. Bare se på det destruktive velfærdssamfund som man har skabt kva en unaturlig ligestillings politik, og som man ikke mindst har plæderede for de sidste godt 30 år., for at få en taburet at sidde og fise den af på! Hvad har det givet det danske samfund, udover: 500.000 på “lykkepiller”. 800.000 på overførselsindkomster. 100 tusindvis af uintelligente, uproduktive, islamiske gedehyrder, som ønskede af få del i vores gratis “fælles” velstand? Og jeg kunne egentlig blive ved til langt ud på den lyse morgen, hvis det altså ikke var så deprimerende..!
»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Brian O. 09. feb. 2016 05.29
Jeg glemte lige at skrive: I vote for Trump!

Martin G 09. feb. 2016 05.27
Om få år er Danmark, Sverige og Tyskland, omdannet til muslimske kalifater.

John M 09. feb. 2016 05.29
@Martin G den DANSKE LIGGER udsultet i en grøft

John M 09. feb. 2016 05.27
I SUPPORT TRUMP 4 leader
USA

USA
ALL THE WAY

Nedløbsrøret 09. feb. 2016 05.23

Alle krige er en fejl, og alle krige er ulovlige, og sker på ulovlige grundlag. Nikolaj Willumsen er iøvrigt ivrig fortaler for terrornetværk, og donerer gerne penge til projekterne – så længe man er imod USA. Pernille Skipper vil have sig en væbnet revolution i gaderne. Lader til at modepartiet og resten af det kommunistiske bagland, ugør den største fare for rigets sikkerhed, mere end alt andet.

rokketand n09. feb. 2016 05.18
Lars Løkke er også færlig,han lader snart muslimer overtage danmark . Hvis han forsætte på hans måde.

Leif A 09. feb. 2016 05.06
“- Den politik, han står for, kan føre til flere forfejlede krige og dermed mere ustabilitet og kaos, siger Villumsen.”
Så kender man de venstreorienterede på retorikken.
Nu har EU fået Tyrkiet til at lukke grænsen for at undgå ustabilitet og kaos i Europa, er Villumsen imod det ?
Jeg ved at det er et dumt spørgsmål.

The comments above originates from this article:
Danske politikere om Trump: Han er farlig og forrykt.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/amerikansk-valg-2016/danske-politikere-om-trump-han-er-farlig-og-forrykt/5944250

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Barca-One 08. feb. 2016 00.02
Ja, det plejer den yderste venstrefløj jo at gøre.

LEC 07. feb. 2016 23.41
Tak
Det gode ved jøder er …. Dem ved man altid hvor man har….. I pungen

LEC 07. feb. 2016 23.22
Er David ikke et jødisk navn..?
Man da heller ikke regne med nogle mere

Horsey 07. feb. 2016 22.34
@Patriot
Det er sgu ikke i orden, med bål og brand. Og vi ved jo, at der findes nazister. Men hvor vil du hen med det? Var det ikke bedre hvis du lærte at kende forskel på nazister og os som er imod migrant/flygtninge strømmen. Der findes også islamister og salafister i Danmark. Og de vil skide din Danske patriotisme et stykke.

Preben H 07. feb. 2016 23.16
Patriot du er en landsforræder

Gustavo 07. feb. 2016 23.12
Gode argumenter, hvor??? Han var kun ude på at provokere, havde INTET at gøre i den gruppe og fik sat Bilka i dårligt lys.. Han skulle være fyret og aldrig været tilbudt genansættelse..

Jarno B 07. feb. 2016 22.54
@Patriot Det ved vi da godt, ligesom vi ved at du og venstrefløjen hylder den totale udryddelser af Danmark og de etniske indbyggere. Forklar mig hvad der er værst !?

Jarno B
07. feb. 2016 22.54
@Patriot Jeg kender allerede dit svar: det ene er lovligt det andet er ikke.

Jarno B 07. feb. 2016 22.47
@Daniell Ligesom dem der hylder Muhammed (mener han er skyld i flere mord end Breivik)

Jarno B 07. feb. 2016 22.51
@Patriot @Daniell Man ser bedre i lyset, men bliv du bare i dit formørkede sind ;o)

Kjeld K 07. feb. 2016 22.46
@MeningenMedDetHele @Kjeld K
Hitler gik i krig mod så mange forskellige, og en del giver ingen mening.
Er det nationalsocialismen du nu vil debattere ?

Jarno B 07. feb. 2016 22.34
@Preben H Granat shock, derfor han tror han er patriot.

Jarno B 07. feb. 2016 22.34
@Patriot Breivik blev vel egentligt bare presset til at forsvare sit fædreland. At det så skulle komme dertil at det var mord på ‘uskyldige’ kan man vel kun klandre de norske politikere for.

Preben H 07. feb. 2016 22.30
Patriot hvad fejler du?

Ska_hilse_fra_Anders (Behring Breivk) 07. feb. 2016 21.56
Han har en blog står der – den var jeg inde og kigge på (det er i øvrigt en henvisning til en facebook-side) , og der vil jeg råde Mohamad til at korrekturlæse sine indlæg. Det er pinligt at fanges på fejl som kan rettes til ved lidt omhu – og når nu man har været efter andre….
Yderligere, så synes dette efterhånden mere at minde om et ønske om profilering af Mohamad fremfor noget andet. Han manglede blot ‘sagen’ som kunne skubbe ham lidt frem i folks bevidsthed. Der er han så nu, men hvor længe kan det vare….

The comments above originates from this article:
Mohamad siger nej til job i Bilka: Det skal han nu.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/mohamad-siger-nej-til-job-i-bilka-det-skal-han-nu/5942451

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

NoNonsenseNordjyde 07. feb. 2016 21.05
@Søs JEG er enig Søs – for en gangs skyld !! MEN at Breivik overhovedet får omtale – at nogen overhovedet kan komme så langt ud – SKYLDES JO FOR FANDEN JERES ” FORKERTE POLITIK ” – som I, mod bedre vidende kørte i 30 år !!! Så tillykke – det er “DIT” værk !!!! KÆMPE FJOLS !!! Sølle socialfiduser !!

Flemming J 07. feb. 2016 13.38
@Nemmerlig
Je suis racist.

B N 07. feb. 2016 12.33
I skal bare se Anders beh ring brev ik video som han lavede i 2011 så tror jeg nok at folk får øjnene op for manden . Godt nok.var det forfærdeligt det han lavede . Men hold da op hvor blev jeg chokeret over den video den er vildt skræmmende ..men han var også forud for hvad der sker i Europa lige netop nu . Så skynd jer at finde den på YouTube og få øjnene op
(Breivik is the hero)

Bindegal-Jyde 07. feb. 2016 12.36
@VO-Jæger @B N Kom så de hvide.
(Forward the white)

LK. S 07. feb. 2016 12.35
@B N Ja man kan på ingen måder godtgøre mandens handlinger, men (allerede den gang) kunne man uden de store problemer se den problematik han valgte at handle i mod.
(Confirming Breivik is the hero)

VALDEMAR_2_SEJR 07. feb. 2016 12.54
Igår aftes kl. 23:00 bliv min datter på 18 år blufærdigheds krænket af en arabisk mand som stod og ornanerede foran hende og en veninde i mens de ventede på deres s-tog på Nørreport station.
Det er den berømte dråbe for mit vedkommende – retur med hele den fuldstændig forskruede mellemøstlige kultur. De må selv løse deres problemer og fra nu af burde døren/porten til DK være 100% lukket, punktum!

Flemming J 07. feb. 2016 12.43
Hvad skal der til før der kan indføres undtagelsestilstand i Danmark?

Kasper O 07. feb. 2016 12.07
Borgerkrigen nærmer sig. Ikke bare i Danmark, men overalt i Europa er folk ved at få nok.

Kasper O 07. feb. 2016 12.04
Håber snart en revolution kommer, hvor danskerne i hobevis viser, vi ikke vil finde os i det her.
Tusindvis af mennesker på gaden, uorden, kaos. Noget drastisk i hvert fald.
Det her går i ihvertfald ikke.

Pepmeyer A 07. feb. 2016 11.53
Vi ender med sortbørs marked der boomer med våben…..USA?????

The comments above originates from this article:
Løkke: 100.000 nye udlændinge til Danmark.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-100000-nye-udlaendinge-til-danmark/5941661

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Galan 09. feb. 2016 16.05
Men eb kan jo samle sit hold af afaer og autonome og journalister og sige hvor de vil møde op til en rask kom sammen, så skal jeg samle alle de danskere jeg kan og så kan vi jo se hvad der sker.

Galan 09. feb. 2016 15.59
Eb har hermed erklæret sig for at være et kom.munistisk ka.mpskrift rettet imod da.nskerne, det dan.ske folk og Dan.mark, det er noget vi dan.skere for altid vil huske og ikke glemme at minde jer på og en dag skal i så stå til ansvar for det, kan ikke vente, det bliver popcorntime og vi skal alle sidde og gnide hænderne.

Galan 09. feb. 2016 15.26
EB-journalister og hele EBs redaktion og alle journalister associerede og alle AFAer og enhedslisteaber og kommunistaber og ebebestyrelse og politikere som har bakket op om eb og alle på venstrefløjen knyttet til kommunisterne og eb og aberne og journalisterne og enhedslisten og autonome, alle anti-danskere, mærk jer mine ord:
En dag vender bøtten og jeg håber at den dag (eller det er jeg sikker på) den dag bøtten vender for alle jer kommunistaber på pøllebladet og på ebbebollebladet og for enhedslisten og folketingets stromtropper, en dag vender bøtten, så vender bøtten og dermed er bøtten vendt kære venner. Så skal i se hvor meget der bliver tilbage af jer, jeg gætter på det bliver så meget tilbage af jer.
Prøv at svare på det og prøv at sætte mine borgerlige ord i jeres avis uden at jeg skal sidde og sætte punktummer i alle ord.

Socialism is failure 07. feb. 2016 12.24
Så er hele det røde parnas på gaden igen. AFA, SUF, Rebel og andet “godtfolk” fra den yderste venstrefløj, med dybe forbindelser helt ind i f.eks. Enhedslistens bagland. Egentlig lidt kl*amt at tænke på.

Ska_hilse_fra_Anders (Behring Breivik)07. feb. 2016 00.36
@HSK Nu gi’r det folkefærd jo i bund og grund blot donationer videre…..
http://ekstrabladet.dk/flash/kultur/danmarks-indsamling-saa-meget-gav-danskerne/5941249

Danmarksmand 07. feb. 2016 00.25
Enhedslistens venstre fløjs soldater en ikke andet end tom hjernede kontant hjælps modtagere.

Galan 07. feb. 2016 00.57
@StormuftiØstergaard Hørt, mad.sen er ko.m.munist

Galan 07. feb. 2016 00.52
@Patriot Trælkker det tilbage, det er jo en fornærmelse mod lu.dere, kan jeg godt se når jeg læser det igen, undskyld lu.dere, det var ikke min mening at nedgøre jer, som jeg respekterer højt, ville blot nedgøre eb-jour.nalisterne som opfører sig som nogle der sælger sin egen bedstemor for en femmer, hvad i selvfølgelig aldrig ville gøre.

Galan 07. feb. 2016 00.43
@Patriot Haha, grundloven, haha, censur kan aldrig indføres på ny, ansvar overfor loven haha, lol en knallert

Galan 07. feb. 2016 00.41
@Patriot Haha, den latterligste, usleste af alle usle l.udere i hele verden, der oppe på toppen af de all.erhel.ligste lu.derjournalister, der glimrer p.oul ma.dsen og hans dum.me ansatte.

Galan 07. feb. 2016 00.14
@Patriot Du er jo ikke andet end en skide eb-journalist, de laveste organismer på jorden.

De er alle steder hvor det er muligt at lave ballade og provokere andre mennesker som ikke

deler samme mening som dem selv.

De skulle ha bøllebank og sendes til en øde ø. Sammen med enhedslistens politikere.

De er lands skadelige.

tormuftiØstergaard 06. feb. 2016 23.47
@Shitstorm @StormuftiØstergaard
Se en tale med Hitler og kom så tilbage og påstå det samme din ignorant.

StormuftiØstergaard 06. feb. 2016 23.54
@Patriot
Husk lige at der ikke er plads til dig i bussen når der bliver tvungen afgang fra DK.

Kasper O 06. feb. 2016 21.54
@Zeus C Jeg kommer! Og så håber jeg virkelig at de autonome også møder op, så de selv kan se, hvordan det er at få tæsk.
På mandag siger du?

Jan N 06. feb. 2016 21.43
Mongolerne fra venstrefløjen skulle smides i arbejdslejre..

“bimle” 06. feb. 2016 20.56
sådan en flok nasse røve op af væggen og plaf plaf

Galan 06. feb. 2016 20.38
@Allan K @Benny3 @GenossenFürDänemark Du lyder godt nok dårligt begavet. Når man går med Israels flag værende en såkaldt jødestjerne, så er der sgu nok rigtig dårlig chance for at man repræsenterer nazismen. Det er sikkert sandt at mennesker med sympati også for nazismen var tilstede, men taget i betragtning af hvor mange (rettere få) nazister som findes i Danmark og hvor mange demonstranter som mødte op totalt, så siger det ærligt talt mere om danskerne end om nazisterne, nå nej det siger jo også noget om nazisterne, at de ikke er bange for at stille sig op og risikere tæv for Danmarks skyld, hatten af for det. (Jeg er ikke nazist, jeg er selv imod nazisme, sjovt nok). Kunne være du skulle sætte dig lidt ind i Pegida inden du udtaler dig dummere end du er i gang med allerede.

Benny3 06. feb. 2016 18.52
@Allan K @elsborg c @GenossenFürDänemark Har intet til overs for røde skolelærere, kommunister, muslimer, multikulturalister osv.

elsborg c 06. feb. 2016 18.38
@Allan K @GenossenFürDänemark Hvad ved du, om ordentlige mennesker? det kan da ikke være fa DIN omgangskreds!

Anders P. 06. feb. 2016 18.40
@K.N.Eppesen
Er venstrefløjsterroristerne nu også nazister??,,,, den var ny…

Emma Gad Ik 06. feb. 2016 18.19
Autonome terrorister!

The comments above originates from this article:
Kamphaner håner Lars Hedegaard: ‘NAZISVIN!’
http://ekstrabladet.dk/nyheder/kamphaner-haaner-lars-hedegaard-nazisvin/5941167

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Claus D 05. feb. 2016 21.58
Nationalsocialisme må vi se i øjnene ..og den mening skal vi alle have ..DF er trods alt et velvoksen del af befolkningen ..i forhold er der ingen grund til at give enhedslisten taletid

Claus D 05. feb. 2016 21.55
Hvordan f kan han være ansat et sted hvor vi er tvunget til at betale til røde fjols det bliver jo propaganda udsendelser vi magtesløs skal være med til at betale for

Rox 05. feb. 2016 21.38
Afskaf nu den licens. Tiden er løbet fra public service kanaler og de røde lejesvende og deres “vi alene vide”.
Og så er manden jo en stor i d i o t når han udvandrer. Tænk, hvis andre gjorde det samme. Det er jo pattebarnsagtigt…

Simon S. 05. feb. 2016 19.28
Måske fordi der ikke er noget at komme efter !!
Tænk over det, men du har måske en sag med de 2 som du mangler skal frem i lyset ?
Ellers luk røven din nar

Jan K 05. feb. 2016 17.53
Gabold er en terrorist – i hvert fald hjernemæssigt…

The comments above originates from this article:
Hør ex-DR chef forlade studie da DF’er kommer ind: Tidsspilde.
http://ekstrabladet.dk/nationen/hoer-ex-dr-chef-forlade-studie-da-dfer-kommer-ind-tidsspilde/5940045

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Siri P 05. feb. 2016 20.13
@Patriot Så kender vi dig! “Dansk tales det kun af en uddøende minoritet”
Flyt dog hjem til israel, nor du hverken bryder dig om land eller sprog!
Der er 1 milliard der taler Engelsk så det er nok ikke helt uddød

Siri P 05. feb. 2016 20.20
@Patriot Eller hebrew.

Mi R 05. feb. 2016 19.59
Haa ha ha dagens Joke – EL bræger – samme EL der bar den røde regering under nøjagtigt den periode hvor de godkendte US fly landede og parkerede i Danmark, anklager nu en ny regering for at være dybt arrogant…..
EL – der med den ene hånd holdt det pis de røde hældte ud over dem, og med den anden det lort de selv lukker ud nu – EL som “Justicia”! *jeg må LO!

Siri P 05. feb. 2016 19.41
@Patriot Du kunne jo skifte navn til “Landsskadelig” “USAkriger” eller “Ultraradikal” Det er bare et par forslag.

Siri P 05. feb. 2016 19.25
@Patriot Patriotisme | Gyldendal – Den Store Danske
Nationalisme, i daglig tale en stærk eller yderligtgående nationalfølelse, der ofte er forbundet med fremmedhad, racisme og aggressiv militarisme;

elsborg c 05. feb. 2016 19.35
Ja, den med nationalfølelse, den er god nok, resten er en naturlig følge!

Siri P 05. feb. 2016 19.19
@Patriot Patriotisme | Gyldendal – Den Store Danske
Nationalisme, i daglig tale en stærk eller yderligtgående nationalfølelse, der ofte er forbundet med fremmedhad, racisme og aggressiv militarisme;
Måske du skulle ændre navn?
Jeg er National Socialist hvilke falder bedre ind under begrebet Potriot!
At kæmpe i amrikanske krige er betydningsløs for ar være DANSK PATRIOT.
!!(Note: Admitting to being a National Socialist/Nazi)!!

Siri P 05. feb. 2016 19.10
@Patriot “Det bliver de længest knives nat!” Kan du ikke læse!
!!(Transl: It will be the Night of the Long Knives, repeated)!!

Siri P 05. feb. 2016 19.01
@Theodor L @Siri P Nej faktisk ikke. Skulle du ikke til fredagsbøn?

Siri P 05. feb. 2016 18.51
@Patriot § 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.
Danmarks Riges Grundlovsen
Dog er det underligt, at du modsætter dig dette! Når det går mod dine rabiate holdninger!

Siri P 05. feb. 2016 18.43
@Patriot He He i 1990 havde vi fordrag, fra en migrant, den gang var der ca 60,000, idag er der over 600,000!

Det er muligt du er patriot, men det er IKKE DANSK!!!
Siri P 05. feb. 2016 18.26
Det bliver de længest knives nat!
!!(Transl: It will be the Night of the Long Knives)!!

Keld S 05. feb. 2016 17.39
70 år med fred er tilsyneladende alt for længe, vi trænger åbenlyst til seriøs ufred, så luften ka’ blive renset, trist, men sandt..?..

Stefan N 05. feb. 2016 17.41
@Keld S Må vi jo rydde op i det mellem østlige skrald og rydde op i det røde skrald + Venstre vi har. Intet af det hjælper samfundet.

The comments above originates from this article:
EL amok på Pind: Han er ‘dybt, sygt arrogant’.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/el-amok-paa-pind-han-er-dybt-sygt-arrogant/5939778

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nomen Nescio 05. feb. 2016 11.11
Hvordan kan det være, at det kun er araber/muslimer der kommer til Europa i store hobetal? -Hvad skal de dog her? Hvorfor bliver denne illegale massetilstrømning tilladt? Hvis man er så forhippet på, at udvande vores egen kultur og levemåde, så hvorfor ikke omfavne hele verden? Hvorfor er det kun islam og Mellemøsten der har de selvdestruktive røde naivisters interesse? Disse socialister der kæfter op om, hvor gode de selv er, men de er i virkeligheden de sande egoister. Alt hvad de handler ud fra er deres eget billede udadtil og deres iver for at blive anerkendt som en ægte humanist.
I alle afkroge i dagens Danmark, bliver 30 års islamisk indvandring synliggjort i gadebilledet. Dette er endnu mere tydeligt i resten af Europa.
Alt i mens Merkel, Sverige og Helveg omfavner denne fascistiske middelalderlige religion/kultur, bliver andre kulturer, europæiske såvel som andre, langsomt ladt i stikken for til sidst at blive hedengangen.

S. K 05. feb. 2016 09.55
@J C R
Migranter IKKE flygtninge.
De er jo rejst (ikke flygtet) gennem en række ganske fredelige lande og så er der nærmere tale om “shopping” af opholdssted og ikke behov for beskyttelse

Carsten T 05. feb. 2016 09.50
Jeg tænkte bare, eftersom debatten synes opdelt i to grøfter er der vel efterhånden kun racister og pladderhumanister tilbage. Hurra for nuancerne 🙂
Translation:”Pladderhumanist/rubish-humanist” is translated from The Third Reich expression “Humanitätsdusel”, the expression originates fromt Adolf Hitlers Mein Kampf:
Hitlers Ablehnung von Humanität und Menschenrechten
http://www.iirf.eu/fileadmin/user_upload/IIRF_Reports/iirf_bulletin_2011_heft_1_b.pdf?PHPSESSID=be46f91c8b10df0365bc5770e279b9e9

Aule10 05. feb. 2016 09.40
@Hellcock De har hende madammen i Røde kors biksen,hun lever jo af at sælge alverden lort til dem. Bare folk i stedet sender brugbart tøj til plejehjem, ellers smid lortet ud.

StormuftiØstergaard 05. feb. 2016 09.36
Alle skal vide at EB helt bevidst usynliggør visse indlæg som ikke er i tråd med deres holdninger vedrørende indvandringen. De sletter dem ikke men usynliggør dem på den måde, at man skal trykke “ældste” og derefter “nyeste” igen hvis man vil læse dem. På den måde forsøger de at slippe uden om censur debatten.

J. A 05. feb. 2016 09.33
Det er sgu da en invasion det der. Grib til våben. Muuuhslimfrit Danmark
!!(Transl: Get your guns)!!

Debatfinn 05. feb. 2016 09.23
Ja Godt man ikke har planer om at blive her i dette komne skod land ….bare kig ud af hans vindue det siger alt .

Debatfinn 05. feb. 2016 09.16
@Master ´Der er os mange der født med for små hjerner her i Danmark …og du må være mesteren af dem alle .

Niels H 05. feb. 2016 09.01
“Mohammed har efterladt sine forældre, sin søster og sin kone i Afghanistan.” Ja han venter blot på at han kan falimiesammenføre dem til Danmark!!! NATUUUUUUUUURLIGVIS er han da i fare…. så meget i fare, at han lige rejser til Danmark og efterlader familen i Afghanistan!! Danmark kan altså ikke huse alle, der bare ønsker flere penge mellem hænderne!!!

Thomas J 05. feb. 2016 08.46
Som de siger i Rødbyhavn: Salam Aleikum..

Duffy D 05. feb. 2016 08.27
Vi er frie Danske alle
vi vil kæmpe, vi vil slaas,
vi er beredte til at falde, .
vi byder alle Fjender Trods.

Søren Kam 05. feb. 2016 08.26
Kasper, DF er for blødsøden. De er for evigt tabt for mig. Godt der findes alternativer længere ud til højre! De forstår da at sætte handling bag ord!!

Hagar .. 05. feb. 2016 08.15
@K.N.Eppesen
Jeg stemmer DF, Danmarks største parti ! Er jeg så en hadefuld frygtsom person ?
K.N. Eppesen du er d.um som s,n.o.t…

Kasper O 05. feb. 2016 08.03
@Pepmeyer A @Kasper O @K.N.Eppesen Nej, det hedder moske. Vi ved godt, hvad der foregår der.
selv ham den ulækre allah var jo også til mænd (små drenge i hvert fald)

Kasper O 05. feb. 2016 07.57
@brian t @Allah Snackbar brian, er det fordi du har røget så meget heroin at du hverken kan formulerer dig eller tænke klart?

Kasper O 05. feb. 2016 07.51
@brian t Junkietæve.

Kasper O 05. feb. 2016 07.52
@brian t @Kasper O Så smid din adresse, og jeg kommer forb

L. H 05. feb. 2016 07.55
Det værste ved dette land er alle de halalhippier, som tror det bedste i folk, og bare gerne vil hjælpe… For HELVEDE, så få dog øjnene op I naive fjolser!!!
Kasper O 05. feb. 2016 07.57
@L. H Er næsten også ved at være ligeså træt af dem, som jeg er af muslimer.
Har mange venner, som jeg slet ikke kan holde ud længere, fordi de stadig siger, at vi skal hjælpe flygtninge – og enhver om at de ikke er flygtninge og bare bringer kriminalitet med sig, bliver mødt af order racist, selvom der er talrige eksempler på det.

PIKdetRIMERpåSLIK 05. feb. 2016 06.49
@Kløgt Det flot….Kevin fra congo……

Emma Gad Ik 05. feb. 2016 06.14
Spande, Fransk cenment, og en tur i havnen, så er det problem løst.
!!(Transl: Concrete, in the harbour they go , problem solved.)!!

The comments above originates from this article:
Borger i Rødbyhavn: Behøver de alle at være i vores by.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/borger-i-roedbyhavn-behoever-de-alle-at-vaere-i-vores-by/5938653

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Verner V 05. feb. 2016 09.10
Omskæring bør kun omfatte drenge i de lande, og det skal ske ved roden…

Edaine 05. feb. 2016 07.12
@Patriot Du er patetisk.

Kasper O 05. feb. 2016 06.19
@Patriot Og venstrefløjen er ikke en skid bedre end højrefløjen.
Venstrefløjen indeholder de største vold psykopater samt folk, der vitterlig går ind for at få flere muslimer til Danmark, uden at forklare, hvorfor de vil det og hvordan der skal betales for det.

Kasper O 05. feb. 2016 07.58
@K.N.Eppesen Nej, det værste er muslimer som dig og brian t, der faktisk ikke hører hjemme i Danmark eller Europa.
Ingen gider jer. Alle hader jer. I bliver de første der bliver lynchet, når befolkningen har fået nok.
!!( Transl: Threatening with lynch mob)!!

Kasper O 05. feb. 2016 08.00
@K.N.Eppesen Tro mig, det er jer der skal være bange.
!!(Threats repeated)!!

Kasper O 05. feb. 2016 08.06
@brian t @Kasper O @K.N.Eppesen Fordi jer muslimer snart bliver jaget overalt i Europa. Snart har befolkningen fået nok og I det vil være europæere mod muslimer. Bare vent og se, lille ali.
!!(Threats repeated)!!

Kasper O 05. feb. 2016 08.08
@brian t @Kasper O @K.N.Eppesen Det skulle du have gjort for længe siden. Hold kæft du er godt nok dum, mand.

Kasper O 05. feb. 2016 06.15
@Patriot Du er meget generaliserende, Patriot. Du tror, du er så skidegod selv, men faktisk er du så snæversynet, at du ikke kan klare, når nogle er politisk uenige med dig. Det er ret ynkeligt.
Og forresten, er det Syrien, du er patriot af?
For du kan umuligt være dansker med de holdninger, du har.
Taber.

Kim K 05. feb. 2016 05.48
Det er så ulækkert og klamt og på ingen måde overraskende at det lige er i muslimske lande man praktisere dette primitive barbari,måske har det noget med intelligens at gøre,i selvsamme lande er det uhyggeligt almindeligt med fætter/kusine ægteskaber,det er noget der er praktiseret i mange hunrede år,og det er bestemt ikke noget der fremmer intelligensen,hvilket klart og tydeligt kan måles på en lang række muslimske landes gennemsnitlige IQ

Danmarkstan 05. feb. 2016 04.09
Jeg synes det er pudsigt, at de muslimske lande evigt og altid står tilbage som værende dem med den mindste udvikling.
Og her taler jeg ikke om rigdom, for her er Saudi Arabien, Emiraterne m.fl. pragteksempler på lande, der formår at stå med ét ben i stenalderen og ét i den moderne tidsalder. Desværre er det menneskesynet, der stadig befinder sig i stenalderen.

John M 05. feb. 2016 02.52
@Bjarke J Af:
Ritzau /Nyheder

John M 05. feb. 2016 02.53
@Bjarke J grav lidt og du vil finde

John M 05. feb. 2016 02.56
@Bjarke J @John M (læs) søg og forstå.
Omskæring skal forbydes og medføre udvisning ..af HELE familien

John M 05. feb. 2016 03.01
@Bjarke J @John M omskæring skal forbydes ved lov.
ALLE skal udvises . HELE familien

John M 05. feb. 2016 03.05
@Bjarke J @John M Den Danske lov gælder ALLE der opholder sig på den Danske jord
Med Lov skal man Land bygge

John M 05. feb. 2016 03.09
@Bjarke J @John M Jeg pudser mine våben , skal på jagt med DE DANSKE
!!(Transl. ! I am polishing my weapons, going hunting with THE DANISH)!!

John M 05. feb. 2016 03.11
@Bjarke J @John M jagt er en go sport og fritids beskæftigelse … er der et problem med 21.3 % af den DANSKE befolkning ????

John M 05. feb. 2016 03.17
@Bjarke J @John M DU forsøger på bedste EL stil at nedgøre den DANSKE, Jo jeg er på vej på jagt .
vognmænd ?
Tændstikker ?
Knive?
Det bliver bedre og bedre i den RÆVE RØDE STATS underholdt HULE
!!(Note: Confirming that he is “going hunting”)!!

John M 05. feb. 2016 03.24
@Bjarke J @John M nej den kan man som SORT aktivist ikke svare på.
nasser på underhold

Brian O. 05. feb. 2016 02.37
Ja, det er da klart der er en befolknings tilvækst i disse lande, når bl.a. vores dumme og rød-radigale politikere- inkl. V-K-LA- er så stolte af, at forære godt 16 mia.kr. af danskernes surt tjente penge væk!
Skriv under og støt: http://dksamling.dk/

The comments above originates from this article:
FN: Over 200 millioner piger kønslemlæstet.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/fn-over-200-millioner-piger-koenslemlaestet/5938722

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Bent L 04. feb. 2016 12.35
Han skulle bruge hans tid på at lave noget ordentlig musik i stedet for det l… som han har præsteret 😦
Wa fanden bilder han sig ind , Mogens Camre fik en dom for mindre, men han er jo også hvid !!!!

Bindegal-Jyde 04. feb. 2016 07.06
Kan perlen ikke finde på andet at lave, end forsøge på at være sjov. Han er den største Mellemøstlige tåbe i goe gamle Danmark.

Donald T 04. feb. 2016 06.23
Ha ha ha PATRIOT der fik du nok lige slettet alt dit psykotiske vrøvl

Preben H 04. feb. 2016 06.23
Hvis Nazisterne havde vundet krigen, havde vi ikke disse problemer.

Donald T 04. feb. 2016 06.01
@Patriot
“”Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla bla bla bla””

Karen T04. feb. 2016 05.57
Trist, trist for den danske ytringsfrihed, som trækkes gennem sølet.

J-B-L 04. feb. 2016 00.54
@marc j Du staver som en perle. Du snakker som en perle. Dit profilpic ligner noget en perle ville have på. Ergo er du perle. Dansk er du ikke, og bliver det aldrig, piv over det til din imam på fredag.

Kasi Group 03. feb. 2016 21.38
Så blev n*ggeren bange for at de hvide ikke ville købe hans n*egermusik mere…..

Korsrideren 03. feb. 2016 21.29
Nu har han vist at der skal vikelige hårde bananer til at ryde op i Europa , tak for det selvom man kunne bruge andre tegninger

The comments above originates from this article:
Wafande undskylder billede af Støjberg som nazistisk brystbombe.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/wafande-undskylder-billede-af-stoejberg-som-nazistisk-brystbombe/5936349

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Vikingen 03. feb. 2016 20.01
Tja, forleden blev Camre dømt for at være racist for at sammenligne Muslimer med nazister – så tydeligvis er denne Wafande i store problemer når han sammenligner politikere med nazister…….
Nåh, nej……det gælder jo kun når det er muslimer, så gælder racismekortet på stedet…..

peter n 03. feb. 2016 20.01
@Carl S @b g OOOOOOG, Han er en sk.de perle og vil altid være det.

Nuelleraldrig 03. feb. 2016 19.58
Har i husket at sende vælgererklæring til Dansk samling ?

Korsrideren 03. feb. 2016 19.58
Hvis nu alle Hjemløse Danskere samlede disse perler i en sort sæk ,kunne de indløse den med en moderne 1 værelses.

Martin H 03. feb. 2016 19.52
@Damian L hellere ægte dansker end nassende Muhammeddaner, som dig

peter n 03. feb. 2016 19.53
Hvorfor waFANDEN tager du ikke bare HJEM og lader os være nazister i ro og mag.

valhalla 03. feb. 2016 19.53
@peter n
Hørt

Michael J 03. feb. 2016 19.46
Jeg ville være stolt af at blive tegnet som nazist. ..hvis det er det der skal til for at redde landet …når nu slyngler skal i arbejde fra dag 1 som skrigeskinken mener .hva skal de RIGTIGE danskere så lave …bare bagerst i køen ligesom på boligmarkedet eller hva

Martin H 03. feb. 2016 19.42
Tænk hvis manden med overskægget havde taget mu SL im er i stedet for Juden.

Så håbe verden det anderledes ud i dag. Ingen krige, ingen kvindeundertrykkelse, bedre økonomi, ingen hvide tårne med tilhørende kupler og skrål, ingen tabte soldater-liv.

peter n 03. feb. 2016 19.40
kunne være fedt hvis tegningen var virkeligheden , vupti ,ikke flere nasserøve fra Mellemøsten og Afrika.

“Søren Kam” 03. feb. 2016 19.38
Mums, hende Ingerpigen er squ lækker. Især i den fine uniform…. Ku satme godt;-))
(Named after the infamous danish nazi-traitor Søren Kam)

“Søren Kam” 03. feb. 2016 19.55
Muligvis, men gå nu i seng. Du vrøvler !
(Named after the infamous danish nazi-traitor Søren Kam)

Kasi Group 03. feb. 2016 19.38
Hvad laver n*ggeren ude af bomuldsmarken?

Jazzy D 03. feb. 2016 19.13
Wa Fanden! vi må bekæmpe ekstremismen på venstrefløjen og radikale venstre! Fornuften skal sejre!!

bobst 03. feb. 2016 19.05
Wafande er en rotte som skal nakkes
(Note: Death threat !)

The comments above originates from this article:
Wafande udstiller Støjberg som nazistisk brystbombe: – Det er usmageligt!
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/wafande-udstiller-stoejberg-som-nazistisk-brystbombe-det-er-usmageligt/5936157

««««««««««««««««««««««««««☯»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Donald T 03. feb. 2016 04.39
@John-Husky @Donald T En t å b e l ig venstre orienteret pladderhumanist uden føling med virkliheden
Translation:”Pladderhumanist/rubish-humanist” is translated from The Third Reich expression “Humanitätsdusel”, the expression originates fromt Adolf Hitlers Mein Kampf:
Hitlers Ablehnung von Humanität und Menschenrechten
http://www.iirf.eu/fileadmin/user_upload/IIRF_Reports/iirf_bulletin_2011_heft_1_b.pdf?PHPSESSID=be46f91c8b10df0365bc5770e279b9e9

Donald T 03. feb. 2016 04.20
@Patriot @John-Husky Nu bundede du sku da vist natpotten med bundfald og det hele.
Velbekomme

Donald T 03. feb. 2016 04.32
@John-Husky @Patriot Vi kan da godt tage den mand til mand hvis du har lyst
Trans: The “internetwarrior”, the sad twat, wants to slug it out “man to man”.

Donald T 03. feb. 2016 04.20
@John-Husky @Patriot Vi ved hvem han er

Die Tugend des Christentums oder des Humanismus ‚Humanität‘ ist für Adolf Hitler ein Unwert, den er wiederholt „Humanitätsduselei“ u.ä. nennt, denn das Leben selbst ist „nicht human“, sondern grausam, wes-wegen auch der Nationalsozialismus nur „inhuman“ sein kann. „Kampf ist die Humanität der Natur“. Die geforderte „Humanität“ sei deswegen „gerade hier wie überhaupt überall höchste Grausamkeit gegen das eigene Volk.
Hitlers Ablehnung von Humanität und Menschenrechten

Bent B 03. feb. 2016 04.15
Det er lige før at afrikanske mødre herhjemme med de hekse….bare skal gi 1 krone hver så halvdelen af Danmarks befolkning kan få det skattefrikort vi er snydt for….Kun folk der har været på arbejdsmarkedet i mindst 20 år skal ha det skattefrikort….At Folketinget giver hele tiden giver det fremmede på kontanthjælpsstart…..kan der kun forventes splittelse i alle ordets betydninger af Folketing og Politi….for snydt skattefrikort og bidende ulovligt i Danmark….

arp-hansen 03. feb. 2016 04.17
@Bent B
Jeg forstår ikke hvorfor nogen vil støtte en organisation , der hjælper hekse.

Vandprøven 03. feb. 2016 04.12
En dag bliver bliver børnehjemmet angrebet af en oprørsgruppe, og Anja Ringgren Lovén og børnene voldtaget, og så er det det slut med det børnehjem.

Donald T 03. feb. 2016 04.23
@Vandprøven De sorte abekatte laver det vel om til pædo bordel

Donald T 03. feb. 2016 04.11
@Birgitte J @Donald T @Grev I @John-Husky Så vidt jeg ved er der IKKE befolknings eksplosion i den vestlige verden.
Men her i EU har vi dog noget der kunne ligne med alle de ø r k e n r o t t e r der vælter ind over grænserne.

Donald T 03. feb. 2016 04.07
@123 Hvis der blev fremlagt specifikke regnskaber over hvad de indsamlede penge egentligt blev brugt til ville disse såkaldte “humanistiske” organisationer ikke kunne samle mange håndører ind næste gang de sendte deres venstre orienterede”idealister”ud for at fiske penge op af de godtroende sjæles lommer.80% eller deromkring forsvinder ned i disse foretageners EGNE lommer.

Donald T 03. feb. 2016 03.42
@Birgitte J @Grev I @John-Husky Lad dog naturen gå sin gang.
Den blå planet lider kraftigt under visse befolknings gruppers totalt uhæmmede dyriske formerings trang,der har ført til en massiv befolknings eksplosion som den blå planet ikke kan blive ved med at bære.

Donald T 03. feb. 2016 03.49
@Patriot Så blev N A Z I kortet trukket endnu en gang.Har i venstre orienterede “humanister” ikke noget mere sagligt at byde ind med

arp-hansen 03. feb. 2016 03.44
Hvorfor skal han hjælpes, hvis han er heks??

Brian O. 03. feb. 2016 03.06
@Birgitte J @Brian O. @Grev I @John-Husky Dit spørgsmål bliver ikke mere relevant af bruge 5 spørgsmålstegn? Hvis folk ikke kan holde deres samfund og sig selv oppe, så har de heller ikke krav på at skulle overleve.

Brian O. 03. feb. 2016 03.00
@Birgitte J @Grev I @John-Husky Fordi det er unaturligt! Så kort kan det i virkeligheden siges.

Grev I 03. feb. 2016 02.27
@John-Husky
Du er temmelig naiv hvis du tror at ingen de penge du har doneret går til “administration” for dinnødhjælp….
Derudover ville jeg ønske du ville lade være med at støtte organisationer som disse, der er direkte skadelige for verden.

Grev I 03. feb. 2016 02.48
@John-Husky @Grev I
Ja hvorfor ikke?
Hvorfor skal ALLE forsøges redes ligegyldigt hvor dårlige deres odds er? Mennesker er ikke født lige, det vil det de aldrig være. Der kulturelle og såvel genetiske forskelle på mennesker.
Ligegyldigt hvor pladderhumanistisk du påstår at være så kan du ikke redde alle. Accepter nu moder natur og lad hende gå sin gang.

123 03. feb. 2016 02.14
“Danskerne er et af de mest generøse og kærlige folkefærd”!
Nej, danskerne er de mest naive, som hopper på en hvilken som helst gang følelsesporno, og betaler i dyre domme til pampernes lommer.
Hvorfor ser vi aldrig regnskaber, hvad pengene går til i virkeligheden?
Plat og svindel hele l.o.r.t.e.t.
Hvis E.b: nationen eller hvem som helst anden fremlægger regnskab, som BEVISELIGT går til formålet, uden at nogen tjener på det, så vil jeg være den første til at støtte, men mine penge er for hårdt tjete til at give til platugler!

henrik h 03. feb. 2016 01.27
Plus det lort Emigranterne slæber herop, Pest osv…

Grev I 03. feb. 2016 00.30
Nødhjælpsorganisationer skal forbydes, de bidrager ikke til noget som helst brugbart.

henrik h 03. feb. 2016 00.55
ingen grund til pending det hedder n.e.g.e.r dreng

Brian O. 03. feb. 2016 00.50
@Grev I Du er sgu en klog mand Hr. Ingolf.

Grev I 03. feb. 2016 00.54
@Brian O. @Grev I
Tak, det hører jeg tit.

rian O. 03. feb. 2016 00.54
@Grev I @Brian O. Det tvivler jeg ikke på.)

Brian O. 03. feb. 2016 00.56
@Preben H. @Grev I Survival of the fittest, det er alt hvad det handler om i sidste ende. Alt andet er hykleri!

Martin H 02. feb. 2016 17.51
@Allan K @J R Mener du alle de røde landsforrædere?

The comments above originates from this article, subject: Helping children:
Anja ville hjælpe udsultet ‘heksebarn’: Indsamlede én million kroner på to dage.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/anja-ville-hjaelpe-udsultet-heksebarn-indsamlede-en-million-kroner-paa-to-dage/5934794

«««««««««☯»»»»»»»»»

Puma 02. feb. 2016 11.46
Tja, hvad skal man dog sige? – jo, de udtaler sig som de har forstand til, og meget tyder på, at der er rigtig god plads til at udvide deres videns sfære ganske betydeligt. Jeg finder det ganske OK, at diverse medier ytre sig omkring ikke mindst internationale spørgsmål, men … det må forventes, at de ikke bare gør det med hovedet under armen, basseret på ringe eller slet ingen baggrundsviden.
Der var måske lige her et godt emne for USA´s ambassadør i DK til, at opdatere sit hjemlands medier, sådan bare lige for en ordens skyld.

poppe 02. feb. 2016 11.49
@Puma Han har for travlt med at lave reality tv

carlo g 02. feb. 2016 11.45
Det hjælper jo heller ikke at vores egen alternativet Uffe Elbæk sammenligner Danmark med Tysland i 30´så mon ikke USA bliver inspireret af vores egne politikere

a-ha 02. feb. 2016 11.55
@carlo g Du kan ikke nævne Uffe Elbæk og ordet klog i samme indlæg.

Han havde ikke behøvet at sige dette selv og burde have været mere klog som politiker end at være med til at ødelægge vores ry i udlandet

BulldogOne 02. feb. 2016 11.40
Hvem skal betale når der ikke er flere Danskere tilbage…?
Who will pay when there are no more Danes left in Denmark …?

GenossenFürDänemark 02. feb. 2016 11.40
@BulldogOne Socialisterne elsker penge – andres penge.

GenossenFürDänemark02. feb. 2016 11.38
@Martin D Det er migranter.

SamFinkelstein 02. feb. 2016 11.34
Siden hvornår er Zenia Stampe begyndt at skrive ledere i New Yourk Times?

Mi R 02. feb. 2016 11.33
Comes from a country where young students are getting killed at school over and over, where scam and fraud started the worlds lastest financial crisis and before (Wall Street crash), where black people are still shot and hunted by the law, just because they are black, where rich old, old guys are showing off young, young girls in their pedophile tendensis on reality shows and where nipples have to be covered, while having one of the worlds largest porn-industries. Yearh – you are really to be taken seriously!

Ole J 02. feb. 2016 11.27
Danmark eller rettere blå blok passer på Danmark

Udkanten 02. feb. 2016 11.25
Send alle bekvemmelighedsflygtninge til USA (for egen regning).

Nikoline A 02. feb. 2016 11.28
@Udkanten Hvorfor ikke alle ?

Udkanten 02. feb. 2016 12.40
@Nikoline A Så du ikke ordet alle??

Jørgen L 02. feb. 2016 11.20
ja og vi skal være de første til at opsige denne konvention…..
(Trnsl:.Terminate The Universal Declaration of Human Rights)

GenossenFürDänemark 02. feb. 2016 11.20
Nok er nok. Nu skal migrantstrømmen stoppes og der skal tilbagesendes.

GenossenFürDänemark 02. feb. 2016 11.04
I USA bor indianere i reservater……
Trns: In USA the indians lives in reservations 😀

YellowLightning 02. feb. 2016 11.06
Ekstra Bladet har en frastødende ond strategi.
Politisk censur.
(Whining about “censorship” at EB, as they allways do 😉

YellowLightning 02. feb. 2016 10.54
Nu var det altså de røde partier som den gang gav magten til Tyskland.

Benny M 02. feb. 2016 10.52
Flyt endelig hvis du ikke kan lide lugten i bageriet

Religionsstupiditet 02. feb. 2016 10.42
Typisk en amerikansk avis; at fylde deres læsere med løgn – faktum er; at den danske stat ikke stjæler fra asylshopperne, men kræver derimod, at asylshopperne betaler (en lille del) for deres ophold i Danmark, HVIS de har værdier, hvilket er nøjagtig de samme regler, som danskerne har for kontanthjælp.

Genius 02. feb. 2016 10.46
@Religionsstupiditet Når først mediesjakalerne har bidt sig fast i en løgnehistorie, slipper de den ikke igen.

Ole M 02. feb. 2016 10.42
Vi var de første til at skrive under på Flygtningekonventionen….
Hvem var det fjols, der gjorde det?? Se at få revet det lortedokument i stykker igen…

Desperat 02. feb. 2016 10.38
@Dionysos @Rolf N
Nej det er K-ulturberigere ligesom dem der kommer her.

The comments above originates from this article:
New York Times: Danmark har en frastødende ond strategi.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/new-york-times-om-danmark-frastoedende-strategi/5933493

«««««««««☯»»»»»»»»»

I øvrigt mener jeg @ 02. feb. 2016 07.15
FÅ DEM NU HJEM – UD – VÆK
De er jo IKKE flygtninge

Kasper O 02. feb. 2016 06.28
@Rampage Hvad skal de lave i Tivoli? Tømme skraldespande? De kan jo ikke sproget, så hvad kan de egentligt foretage sig?
Og ja, som sagt, så er der massere af danskere, som er arbejdsløse og nok hellere end gerne ville have haft pladsen i Tivoli, men nej, muslimer kommer som altid i første række.

Lars D 02. feb. 2016 06.27
Flygtninge på asylcentre skal ikke have mulighed for at arbejde, flygtninge, der får midlertidig opholdstilladelse i Danmark, skal bliver boende på asylcentrene og holde sig væk fra arbejdsmarkedet, indtil de kan vende hjem, ingen skal stilles i udsigt at kunne blive her

OnRoad 02. feb. 2016 06.29
Sådan taler en “REN” Dansker!

The comments above originates from this debate:
Panik i whiskybæltet.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/panik-i-whiskybaeltet/5932989

Ny kommentar 02. feb. 2016 07.10
En næsvis bemærkning fra en muslim, skal betyde øjeblikkelig udvisning, så er det problem løst

allestedsnærværende K 02. feb. 2016 07.14
Glem næsvis 😉

Ole M 02. feb. 2016 00.11
Tysk partileder chokerer: Skyd mod flygtninge.
Og hvor er det chokerende i den udtalelse???? Det skulle da lige være, at den kommer alt for sent

GenossenFürDänemark 02. feb. 2016 00.17
Ser frem til den bliver en varm sommer med masseinvasion og de radikale og cirkuspartiet der sammen med Politiken og DdR kræver åbne grænser.
Europas befolkning vil ikke finde sig i invasionen – skrider mydighederne ikke ind må borgerne bevæbne sig.

Ole M 02. feb. 2016 00.22
@GenossenFürDänemark Det bliver desværre umuligt. Forestil dig den luftkaptajn, der vil lette med et fly fyldt med 200 udviste røvbeduiner…
Eneste løsning er transport i godstog, kreaturvogne… Og så har vi jo balladen med alle aviserne….

2-2 02. feb. 2016 00.28
@Nuelleraldrig @2-2 @Væmligboer mere af samme slags, så vågner befolkningerne vel op af søvnen, politikerne gør desværre ikke.

Væmligboer 02. feb. 2016 00.23
Man burde heppe på flere “flygtninge”. Så ender det hurtigere i kaos og anarki…

Plebejer 02. feb. 2016 00.46
@GenossenFürDänemark skyd efter kuglerne 🙂

Brian O. 02. feb. 2016 01.37
@John M Har du været inde at “skrive under”
http://dksamling.dk/
NEVER ! SURRENDER !

John M 02. feb. 2016 01.33
Frihed, ytringsfrihed og demokrati er IKKE gratis !
Det skal der konstant kæmpes for
Den Danske vågner èn efter èn
INTET kan stoppe den nationale !
som i I N T E T
https.///www.youtube.com/watch?v=IFss-_UN8cSA
p.s. Hvem har vækket den Danske……..og tak.
Overhold loven !
Med lov skal man land bygge.

John M 02. feb. 2016 02.08
@Gavian T @Brian O. @John M er der misbrugs problemer med hash i indre Nørrebro ? er der kommunikations problemer med jeres nye kultur berigere ?

Er planen mod egen underhold af kapitalismen fejlslagen ?
The comments above originates from this debate:
Tysk partileder chokerer: Skyd mod flygtninge – Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/tysk-partileder-chokerer-skyd-mod-flygtninge/5933042

Donald T 02. feb. 2016 05.17
Er du der MeningenMedDetHele………… Jeg trænger til en ordentlig sviner
#(Editors note: See previous comments/”Pladderhumanist””Humanitätsdusel”,originates from Adolf Hitlers Mein Kampf.)

Donald T 02. feb. 2016 05.11
Stop omgående med at pumpe flere af befolkningens surt tjente skattekroner i håbløse sorte svovlpøle som Afrika og Mellem Østen og brug pengene på de gamle og de hjemløse HER TIL LANDS!!!.

Some supporters Donald Trump got himself:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/naser-khader-kristian-jensen-faar-det-gule-kort/5933214

AntiXKeyscore 01. feb. 2016 19.49
Bare det ikke bliver killary clinton…….

Bedrevidende 01. feb. 2016 19.20
TRUMP SKAL DA TOTAL VINDE….
Alle de andre er sgu en omgang vat-pikkkkke
hellere gøre noget end de andre politik-pladderhoveder

Silas L 01. feb. 2016 19.15
I vote Trump

Brian O. 01. feb. 2016 19.11
I vote for Trump!

SmidDemUd 01. feb. 2016 19.08
Lad os håbe, Trump vinder.

Allah Snackbar 01. feb. 2016 09.48
Håber så underligt du får ret. I modsat fald er det godnat for USA og Europa. (Det finder de fleste først ud af når det er for sent)

Some supporters Donald Trump got himself:
The above comments originates from this article:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/ekspert-om-valggyser-3-ting-at-holde-oeje-med/5932907

«««««««««☯»»»»»»»»»

NoNonsenseNordjyde 01. feb. 2016 15.50
SELVFØLGELIG !!! Mere kontrol – i længere tid !! SIMPEL LOGIK !!! Enhver kan jo se at det er påkrævet !!

DrHackenbush 01. feb. 2016 15.44
Grænsekontrol – og vel at mærke en ordentlig og effektiv grænsekontrol, er almindelig sund fornuft, som tingene har udviklet sig!

Stani 01. feb. 2016 15.41
Permanent grænsekontrol, med pigtråd, og bevæbnede vagter hele vejen

Editors note: The comments above originates from this artikle:
DF insisterer på mere og skrappere grænsekontrol
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/df-insisterer-paa-mere-og-skrappere-graensekontrol/5932647

Allah Snackbar 01. feb. 2016 14.30
De skal nok lære at holde sig væk, når først rygtet løber at de bliver plaffet ned.

Allah Snackbar 01. feb. 2016 14.27
Hvorfor det? Kunne alle muslimer da bare møde et løbsk godstog!

København, det naive Danmark . 01. feb. 2016 13.09
@Jens R. @København, det naive Danmark . @Christian K @Bent P
jens, din galning, forstår du slet ikke at de tager ræven på os, de smider deres papire væk, fordi så kan de bilde os det ind som de vil, og det er at de er nogen stakkels flygtninge, selvom de ikke er det, og danske myndigheder er alt for dårlige til at finde ud af om de er eller ikke er, selv der er svenskeren bedre end os.

G D 01. feb. 2016 11.19
Snedig måde at erobre Europa på, lidt ligesom den Trojanske hest

Henrik S 01. feb. 2016 11.15
Merkel er igang med at skabe grobund for nazi Tyskland version 2

Anders E 01. feb. 2016 10.12
Selvfølgelig skal en nation forsvare sine grænser med alle midler mod en fjendtlig invasion af barbarer. Ingen fornuftige borgere er vel i tvivl om det – husk at de røde ikke henhører under kategorien fornuftige.
(Editors note: this hate monger wants to kile both refugees and “the red”)

NoNonsenseNordjyde 01. feb. 2016 10.01
@Putin-huilo SÅ i forbindelse med en invasion stopper landene lige dem, der invaderer, og spørger om de bærer våben ??

Jesper J 01. feb. 2016 09.53
Niels S.
Jeg forstår gode din frustration over at erfare at drømmen om multikult er brast, afsløret som det fatamorgana den var, men det ville klæde dig og din fløj at pege på løsninger istedet for fortsat, og mod bedrevidende, at stikke fingrene i ørene og skrige racistfacistnazist i barnlig trods!
Det er trods alt Danmarks fremtid i har sat på spil så kom nu ind i kampen, det kræver fælles indsats at løse de mange problemer og udgifter som indvandrerbyrden medfører.

reklof 01. feb. 2016 10.42
naturligvis skal de skyde mod overtrædere – af enhver art
!

NoNonsenseNordjyde 01. feb. 2016 09.49
Tror da fanden at folk bliver desperate !! Og der kommer vilde udmeldinger !! S K Ø R E EU-politikere har jo (sammen med Sverige og Tyskland) organiseret en folkevandring mod nord !! HELT UHOLDBART !! OG nu har folk fået nok !! MEN hvad kan de gøre ??? Der er flere år til næste valg rundt omkring – OG skaden er sket !! OG de politikere, der bærer skylden VIL jo ikke lytte – i deres ophøjede selvovervurdering !!! FOLK er totalt låst fast – kan kun se stille på, mens T U M P E D E politikere lader landene overrende !! BESÆTTE om man vil ! DET ER HELT GALT – og folk bliver stressede – pressede og går i forsvarsposition !!! OG man forstår det godt !! Den eneste mode, man kan gå i, er jo “krigsmode” !!! DER er ikke andre steder at gå hen med frustrationerne – tillige skal redelige folk med ærlige bekymringer høre på alt muligt RACISME – FACISME – NAZISME – HITLER – FREMMEDFJENSK – PIS OG PLADDER !!! Især fra medier og politikere !!! Sølle og sørgeligt !!!!!!! Men det der sker er sgu LET-forståeligt !!! DET kunne enhver amatørnisse da forudse !! OG der er advaret et hav af gange !!!!!

Ann H 01. feb. 2016 09.33
@Samuel Hvor stor en andel af immigranterne er kriminelle? Tror du, at det er noget der batter.
Nej der skal sættes en stopper for tilstrømningen, alene af den grund, at det vil ændre vore samfund radikalt for vore generationer fremover.
De vil blive en minoritet i deres forfædres Danmark og VI HAR ANSVARET, når vi ikke gør noget for at Gamle Danmark kan bestå, som vi synger om.

Svennemand 01. feb. 2016 09.28
Skyde og skyde.
Men hvad om man bruger jagtgevær med patroner ladet med groft salt og sigter efter benene? Eller slangebøsser med gummikugler?
Det første der skal gøres er at lære politiet at ramme i benene samt at bruge larmende løse skud. Og i det hele lade være at lægge tjenestesag an så snart nogen har så meget som løsnet remmen på tjenestepistolen.

Donald T 01. feb. 2016 08.13
@MeningenMedDetHele @Donald T Menneskesyn min bare lyserøde R Ø V.Vi kan s a t m e da ikke hjælpe hele verden blot fordi R A D I G A L E p l a d d e r h u m a n i s t e r som dig tror pengene gror på træerne.
#(Editors note:The expression “Pladderhumanist” are translated from the german “Humanitätsdusel”, it originates from Adolf Hitlers Mein Kampf.)

Debatfinn 01. feb. 2016 08.12
Der en video med flygtninge som i kalder dem… stå og skyde med pistoler op i luften og svinger med butterfly knive nytårs aften ..så ja loven skal laves om her hjemme til forsvare sig .

Slettet Kommentar 01. feb. 2016 07.36
Det eneste rigtige at gøre.

Steen H 01. feb. 2016 07.33
Glimrende idé.
De kommer ulovligt ind – uinviterede.
Tak.
Man er ved at vågne

Aquinas 01. feb. 2016 07.25
Ja, er det ikke utroligt. Vestlige politikere tror, at når analfabeterne står ved døren, så drejer man på en knap, og wupti, så er de integrerede, belæste og velfungerende vesterlændinge. Tsk, tsk, tsk…

Bindegal-Jyde01. feb. 2016 07.17
@Alias Hun siger det mange af os andre, kunne finde på at tænke.

elskergris 01. feb. 2016 07.15
God ide – avisartikler forstår de jo ikke.

Debatfinn
01. feb. 2016 07.06
@skruenedforstøj Det kommer bare rolig ..du kan finde dem på youtube når det kommer .

Kløgt 01. feb. 2016 07.02
At skyder er måske voldsomt meeeen alle – også terrorister krydser grænsen og vil absolut ikke standses. Igen er det d politisk korrekte der vinder. I DK er det de Radikale med Zenia Stampe, Menneskesmugleren Zornig, Stinne Bosse og Enhedslisten.føj

Debatfinn 01. feb. 2016 07.02
Nå vi godt på vej til at ligne en krigs zone som i Sverige ja vi slipper ikke …der kun en bro imellem os desværre ..

I øvrigt mener jeg @01. feb. 2016 06.59
ENIG, gummikugler, bedøvelsespile eller den ægte vare – de SKAL holdes UD – VÆK

Nørden L 01. feb. 2016 06.50
Naturligvis skal betjentene da trække pistolen og skyde efter forskrifterne hvis nogen forsøger at trænge illegalt ind i landet… Det ville jeg da også forvente at det danske politi gjorde…
Vi taler jo her om en gruppe mennesker der ikke adlyder lovlige befalinger fra politiet…

Allah Snackbar 01. feb. 2016 06.48
Sådan, endelig et par politiske fornuftsord fra Tysk side. Det er det eneste rigtige hvis Tyskland (og Europa) skal undgå en fuldbyrdet muslimske kolonisering på vores egen regning.
Og lykkeligvis lader det til, at en stor del af befolkningen er enig i det synspunkt.

YellowLightning 01. feb. 2016 06.48
Hvis man vil søge asyl efter konventionerne kan man jo bare lade sig register ved grænsen, hvis man forsøger at trænge ulovligt ind i landet synes jeg det er fint nok at det bliver stoppet.

bimle 01. feb. 2016 06.34
ingen penge ingen flygtninge nemt regnestykke stop et nu og send hele lortet hjem

Bent P 01. feb. 2016 0.47
Hvad bilder Hjorth sig ind – er han nu helt klar til at ofre vores velfærd til fordel for en masse muslimske migranter der bare skal ind i landet for at nasse på vores velfærd som vi andre har betalt skat til i dyre domme?

jorgen n 01. feb. 2016 09.23
1,1 million snyltere, og hvis alle fik lov til at blive i Tyskland, ville de blive til omkring 6 millioner snylter efter familiesammenføring på 1 år. Efter 10 år omkring 50 op til 60 millioner snyltere. Der må snart komme en ny fører, for ellers går det total galt for ikke kun Tyskland, men hele Europa. Allah bevare Tyskland, for Gud er ved at opgive.

Hanne G 01. feb. 2016 08.34
Der er desværre også mange muslim-elskere som synes det er så synd for flygtningene, og at vi skal hjælpe dem.
Hovedsagen er bare, at kun en lille procentdel af dem er rigtige flygtninge. En rigtig flygtning ville være glad for at komme til et fredeligt land, og ville være tilfreds med de ting de fik. Disse migranter som vælter ind i landet med deres asylansøgninger er IKKE flygtninge. De stiller uhyrlige krav, og er utilfredse med alt og alle, og sådan en holdning skaber bare endnu flere racister. DET er fakta.

Henrik L 01. feb. 2016 08.21
Det må jeg sige det lyder som en god ide og Danmark skulle burde gøre det samme !

T T 01. feb. 2016 07.37
Så er det uundgåelige allerede ved at blive diskuteret…
Så skal Merkel bare pilles væk og straffes for høj forræderi, ekstremt landsskadelig og borgerdræbende politik.

Anders P. 01. feb. 2016 02.50
@T R @Anders P. @Brian O. @Patriot @Knud Jakobsen
“Kommer an på omstændighederne.”….?
Det er sådan et svar man ikke kan bruge til noget…
Beskyldningen er den samme uanset hvilke omstændigheder du kan drømme om….
Man er vel ikke mere anonym end at EB skal udlevere navn og adresse til politiet, i det tilfælde at en skulle føle sig så meget trådt over tærene at vedkommende indgiver politianmeldelse..?
(Editors note: The exposure dosen´t sit well with the hate monger.Promises to file a complaint with the police, and suing. Time will show. Promises promises, Tey talk the talk, but they never walk the walk.)

The comments above originates from this article:
German nazi-party wants to shoot and kill refugees:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/tysk-partileder-politiet-skal-skyde-mod-illegale-flygtninge/5931539

«««««««««☯»»»»»»»»»

So sehr verfällt die AfD in Nazi-Jargon.
Das deutsche Volk, Überfremdung, Volksverräter – solche Begriffe fallen scheinbar auf jeder AfD-Demo. Besonders Björn Höcke gibt gern das Sprachrohr der Rechten. Doch auch etablierte Politiker laufen Gefahr, in die Nazi-Rhetorik zu verfallen.
http://www.stern.de/politik/deutschland/afd-verfaellt-durch-bjoern-hoecke–frauke-petry-und-co–zunehmend-in-nazi-jargon-6524228.html

«««««««««☯»»»»»»»»»

Zoidberg 30. jan. 2016 16.17
Hvor er politiet når hvide mennesker skal bruge dem?

Korsrideren 30. jan. 2016 16.19
@Zoidberg I fotovogne eller razia på erhvervsdrivende , det er så fredeligt et job.

GenossenFürDänemark 30. jan. 2016 16.15
Var det “børn” eller kriminelle migranter?

Anders E 30. jan. 2016 16.13
Godt at nogle går op imod de mange kriminelle indvandrere, nu når politiet ikke vil.

Zoidberg 30. jan. 2016 16.15
Du vil gerne have flere muslimer til Danmark kan jeg forstå?

Zoidberg 30. jan. 2016 16.14
Det er ellers noget svenskerne og tyskerne er gode til! Men måske fordi det er hvide mænd der indblandet?

Absurdistan 30. jan. 2016 16.14
Sverige anno 2016, og fremtiden ser ikke lys ud, der kan ikke ryddes op, politikerne får forhåbentlig deres straf

GenossenFürDänemark 30. jan. 2016 16.10
Og naturligvis kan man tro på det svenske politi og svenske aviser.

Anders E 30. jan. 2016 16.13
Godt at nogle går op imod de mange kriminelle indvandrere, nu når politiet ikke vil.

Zoidberg 30. jan. 2016 16.16
Ja det tør vi desværre ikke i Danmark.

Søren Kam 30. jan. 2016 15.52
Dejligt at se at dele af befolkningen er ved at vågne. Håber det breder sig i hele Europa !!

Zoidberg 30. jan. 2016 16.13
Det er desværre vores uduelige politikere der er skyld i det her! De er for længst blevet advaret, men til stadighed er de ikke blevet klogere.

Kalifen 30. jan. 2016 16.10
Spændende om Sverige skal deles som Jugoslavien, gætter på den muslimske del bliver tæt på Danmark …….

Søren Kam 30. jan. 2016 15.52
Dejligt at se at dele af befolkningen er ved at vågne. Håber det breder sig i hele Europa !!

Bindegal-Jyde 30. jan. 2016 16.10
@Søren Kam Endelig er der nogen der viser vejen.

Zoidberg 30. jan. 2016 16.13
Det er desværre vores uduelige politikere der er skyld i det her! De er for længst blevet advaret, men til stadighed er de ikke blevet klogere.

Zoidberg 30. jan. 2016 16.13
Det er desværre vores uduelige politikere der er skyld i det her! De er for længst blevet advaret, men til stadighed er de ikke blevet klogere.

hemole 30. jan. 2016 16.08
Og så kan politiet gribe ind. Og medierne skrive om det. Hvorfor bliver det mon ikke holdt hemmeligt.

Zoidberg 30. jan. 2016 16.14
Det er ellers noget svenskerne og tyskerne er gode til! Men måske fordi det er hvide mænd der indblandet?

Absurdistan 30. jan. 2016 15.50
Sverige anno 2016, og fremtiden ser ikke lys ud, der kan ikke ryddes op, politikerne får forhåbentlig deres straf

The comments above originates from this article,an article about Swedish hooded hooligans attacking migrant children.

100 mænd angreb flygtninge: Her jages de væk.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/se-video-maskerede-maend-der-angreb-flygtninge-jages-vaek-af-politiet/5930639

Within minutes the article got spammed by the rightwing radicals and then comments got closed down by EB, Notice time in between comments.

«««««««««☯»»»»»»»»»

John M 01. feb. 2016 04.53
tik tak tik tak……………………….
(Editors note: One more “subtle” Death threat)(is reported to the PET)

Kasper O 01. feb. 2016 03.58
@Patriot @hbk#1 @VO-Jæger Netop. Lige som den skal være!
Gør sandheden ondt?

Kasper O 01. feb. 2016 03.59
@Patriot @hbk#1 @VO-Jæger Du glemte linket, der beviser det forresten!
https://www.180grader.dk/Islam-og-indvandring/indvandring-breaking-df-strste-parti-i-megafonmling-larmende-tavshed-i-medierne

John M 01. feb. 2016 03.09
“”@VO-Jæger TROR POUL MADSEN det Danske FOLK er D U M !!!””

John M 01. feb. 2016 02.15
og vi er kun 30000000 . og vi er ALLE NAZIAS`! ikke DDR TV !

John M 01. feb. 2016 02.13
Vi er ikke europæer !
VI ER DANSKE !

John M 01. feb. 2016 02.12
I
N
T
E
T
vil stoppe den nationale. DEN DANSKE !
INTET
VI er DANSKE !

John M 01. feb. 2016 01.54
@brian t @John M tik tak
(A not so subtle death threat)

John M 01. feb. 2016 01.50
@brian t NEMLIG INGEN FAKTA vel !
KUN SPAM !

John M 01. feb. 2016 01.41
@brian t @John M og du er 5. kolonne

John M 01. feb. 2016 01.35
er der ingen venlig boer ” aka landsforrædere eller EL ungdom der vil debattere

Knud Jakobsen 01. feb. 2016 00.45
Jeg ved ellers godt hvordan Danmark kunne spare mange flere milliarder, men det er bare ikke politisk korrekt at skrive det, så det undlader jeg at gøre.

Brian O. 01. feb. 2016 00.50
@Knud Jakobsen Det kan du ikke være bekendt, Knud! Sig det nu.)

BPD 31. jan. 2016 23.06
Der er indtil flere firmaer der producerer høje hegn og masser der gerne monterer dem, kom bare igang!
Måtte forresten vise både pas og kørekort på vej hjem fra Tyskland forleden; første gang i mange år:-)

Zoidberg 31. jan. 2016 23.20
http://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/grand-prix-vinder-raser-min-bror-skal-ud-af-landet/5931702
Piv piv piv
Jeg raser over alle muslimer vi har her i landet!

BPD 31. jan. 2016 23.06
Der er indtil flere firmaer der producerer høje hegn og masser der gerne monterer dem, kom bare igang!

GenossenFürDänemark 31. jan. 2016 20.45
Send regningen til væmmeligboerne og Jens Rohde.

Sund f 31. jan. 2016 20.39
Hellere have en stærk leder som tager fejl, end en svag som har ret.
I ved det bare ikke endnu.
(Sporting a photo depicting the norwegian mass murderer Breivik.)

SmidDemUd 30. jan. 2016 19.17
Hvor mange gange skal man fortælle idioterne det – man kan ikke sammenligne integration af bosniere med MUSLIMER.. Muslimer KAN OG VIL IKKE integeres.

“NoNonsenseNordjyde” 28. jan. 2016 20.34
JEG har en hemmelighed !! MIN NABO har en hemmelighed !! Hold da helt kæft
!!!!!!!!!!!!!!!! det er sgu da for vildt !!

Debatfinn 30. jan. 2016 08.50
@Kong G Ja det det bliver et Blodbad her Europa …. mange uskyldige ofre i det
nye eu, tak til vores kære politiker.

Anders P. 30. jan. 2016 08.58
@Shitstorm @Anders P.
Hvad folk laver privat er jeg sådan set ligeglad med, det er ikke den del af integrationen der har fejlet totalt,,, det er netop den del der handler om at deltage i samfundet der bevisligt har svigtet…
DS har en masse statistikker der med al tydelighed viser at eksperterne ikke har ret her…
(Editors note: Claims statistical proof for his utterings, but provides no documentation, a well known tactic.)

“Pia H” 29. jan. 2016 14.23
@Jan R
Er du for tumpet til at læse overskriften, som jo beskriver hvad en artikel handler om.

“Socialism is Failure” 27. jan. 2016 07.39
@”Patriot” Vi kan jo starte med Lykketoft selv, som selv er en stor “svindler”
http://www.bt.dk/politik/mogens-lykketoft-forgyldt-faar-ministerpension-oveni-fn-loen/
(Editors note: A punishable perjury,that is reported.)

“Jan C”
“44 mindre at føde på for Europa” 24. jan. 2016 13.34
http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/44-flygtninge-druknet-ud-for-graeske-oeer-heriblandt-20-boern/5920282”

Find Holger 23. jan. 2016 18.05
Hvorfor f a n d e n skal vi betale for deres hjemrejse det er jo helt ud i skoven DE MÅ SGU SELV BETALE vi har ikke bedt dem komme det afskum

GKJ2 23. jan. 2016 17.14
Hvem bestemmer over Danmark og hvem tør smide den første sten

Jan C 23. jan. 2016 12.12
Ud af konventioner, EU og FN, NUUUUUUUUUUUU

«««««««««☯»»»»»»»»»

“Peter .” 29. nov. 2017 kl 23.21

“Trump will always be my hero with his entry ban directed at Muslims. We lack such leaders with balls in Europe.”

“By the way, it is good and reassuring to have a white man back in the White House”

Original Danish text:

“Trump vil altid være min helt med hans indrejse forbud rettet mod muslimer. Sådanne ledere med balls mangler vi i Europa.”

“I øvrigt er det godt og betryggende at have fået en hvid mand tilbage i Det hvide hus”

The comment originates from this article, an article concerning Donald Trumps latest racist blunders:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/trumps-taette-allierede-raser-over-videoer-han-burde-skamme-sig/6938068

«««««««««☯»»»»»»»»»

Appendix:

Brief info on EB:

EB/Ekstra Bladet
https://ekstrabladet.dk

Om Ekstra Bladet – Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/

EB history.
https://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/historie/5570301

EB´s debate forum “Nationen” (“The Nation”)
http://ekstrabladet.dk/nationen/

EB has received the prestigious Cavling Price numerous times.
https://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/den_noedvendige/historie/article4455483.ece

The Cavling Price.
https://journalistforbundet.dk/cavling

Executive Editor of EB Poul Madsen:

Poul Madsen @pomaEB | Twitter

Last update April 06, 2018 07:15 GMT.

Post Scriptum:

These following profile names are samples of the handles utilized by the radicalized DF/NB/SIAD/DDL users/abusers of the EB commentators section Nationen, most of whom undoubtedly are either paid fulltime spammers or rejects on social welfare:

“kasper b/kasper brandsborg” “Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K/Mikkel S” “محمد” “Leo-Getz” “Per Thomsen.” “Jens Rasmussen” “Dreng” “daBindagal” “Lotinis” “Skedesvampen på TUR” “BørgeFremad/Onkel Børge” “Ming fra Kina” “Bobby B” “Den Store Løgnhals” “Paedofeten” “Jan C/Jan Christensen” “Kajj” “Karssten S” “Psen” “Kanariefugl” “Hammax” “Du jo smælderfed man” “Sys Schmidt” “Udvist 5x stadig i DK …” “AbuHazim” “Flamingo .” “Helge småtæsker” “SutMinSnabelAf/Kegleejner” “Johan Ulrich Ritz-Pryscht Wassernavel” “Den Søde Racist” “Steen H” “John Doe” “Tommy S” “Hansemann L” “Timmi” “Johan-Albert B” “Ole jensen” “udu b” “Loke_DK” “Rolf N/Rolf Nielsen” “#PoulMadsensMareridt” “Henning T/Henning Thorsen” “Plebejer” “Stanglakrids” “Mads P” “Hubiiiii!” “Søren Jakobsen” “Nordafrikansk dansetyv” “Mandolin Feber L” “Morten Filipsen” “Mols001” “GJ85” “Salve til numsen” “Toppå” “Niels Andersen” “Kit Kat” “GUDSGAVETILKVINDEN” “lars k” “lars t” “Otto Stauffenberg” “Hr. Me” “Claus P” “Robin M” “Sprik” “Poul N” “Galah 2” “Nazionen” “Dr. Acula” “Henrik D. R.” “Poul J” “The End” “smallnet” “Skandalen/Thomas jensen” “Norman Conquest” “lars” “Benny Burka” “Lars Th” “Marcus” “Min M” “Bent P” “Miss Finkelstein” “Nationalisten” “Anders J” “LBD” “Torben O.” “Christi” “egon o” “Mit Danmark” “Sab” “BlaBla3” “Frank B.” “Holger D.” “Everton” “Søren L” “K. Jakobsen” “Michael J” “Jimmy A” “Verner V” “ole. S” “DiamantSafir” “Steen H” “Henrik M” “Fede Finn””Claus M” “Hans J” “Tømreren” “Thomas M” “Nikodemus” “Jens Rasmussen” “Olde” “Peter K” “Anders !” “henrik m” “Martin H” “Hr Danmark” “Fru Jensen” “Flemming O” “Niels S” “Simplicity” “Danernes ven” “Bendover” “vinder.” “cenk o” “Kim J” “Arne G” “Michael O” “Psen” “Christian L” “YouSaidItMan” “AndersP” “monzy” “Melekh” “Lars A!!” “TvTurmBerlin” “Lumihiutale” “Flemming P” “frode n” “gunnar s” “Kaare A” “Kirsten H” “Slurm Mckenzie” “NoNonsenseNordjyde” “Johan-Albert B” “Niels Thai” “Niels Tral” “micka” “Anders P” “Aben/Jens Træben/AlCapone” “Donald T” “Søren D” “Tyler Durden” “Dit-Valg” “Aule10” “Pia H/Cirkeline” “LK. S” “Socialisme er en ideologi for tabere/Socialism is an inferior loser ideology” “pelle p” “2-2” “Viholderøjemedjer” “Blåtergodt” “Jørgen L” “B N” “Bent B” “Nikodemus” “Bent L” “TBC-” “Peter .” “Fitterbissen” “Søren D” “Anders E” “I øvrigt mener jeg @” “Niels H” “Min mening” “Sandheden” “Torbjørn Krebs” “Bent P” “AllanJ” “Plebejer” “Hans-Jørgen P” “Mick A” “Korsrideren” “Karen T” “YellowLightning” “Socialism is Failure” “Superman .” “Bindegal-Jyde” “Galan” “Valtron Deller” “SmidDemUd” “Allah Snackbar” “Min” “Kjeld K” “bobst””Jarno B” “Ole M” “John M” “Knud Jakobsen” “Nørden L” “Mi R” “Danzken D” “allestedsnærværende K” “Oppositionen” “Slettet Kommentar” “Pending” “Ole bole” “Ny kommentar” “Opponenten” “BPD” “Duffy D” “Bedrevidende” “Vikingen” “Astrid A” “Udkanten” “Desperat” “G D” “Steen H” “Zoidberg” “Absurdistan/Bo Jun” “Kasper” “Væmligboer” “Jean C” “København det naive Danmark .” “Ole J” “Stani” “”DrHackenbush” “peter n” “Svennemand” “jorgen n” “Siri P” “T T” “Grev I” “Themole” “Karen T” “Kong G” “Aquinas” “Kasper O” “Nikoline A” “elskergris” “Hanne G” “Ann H” “Martin H” “Danereren” “Marti H” “AntiXKeyscore” “Carsten T” “Jesper J” “Find Holger” “bimle” “reklof” “GKJ2” “carlo g” “L H” “Thomas J” “Religionsstupiditet” “Michael J” “VALDEMAR_2_SEJR” “PIKdetRIMERpåSLIK” “Silas L” “Debatfinn” “Henrik L” “henrik h” “Henrik S” “elsborg c” “K.S” “OnRoad” “Kasi Group” “Brian O.” “Benny M” “Vandprøven” “Kasper O” “Benny3” “StormuftiØstergaard” “Emma Gad Ik” “Edaine” “a-ha” “Kløgt” “GenossenFürDänemark” “Jazzy” “J. A” “Mohammed E” “Genius” “Bjarne M” “Søren Kam” (named after the infamous danish Nazi-traitor Søren Kam) and a few others.

ecently collected Neo-Nazi/ultra right wing specimens in translation and in the original Danish text.

Editors note:
Notice how the multi-profile “Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K” keep repeating the frases »voldtægt/voldtager«=»rape/raping« and »islam/muslim« like a perverse automaton, in spite of the fact, that the articles commented on has absolutely nothing to do with neither Islam nor rape:

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
Jan. 11th. 2018 06.25
“Yes poul ..”
“So let’s come to the core of the matter, with a few questions !!”
“Why is it that Sweden experiences a catastrophic violence & rape’s wave?”
“Why is it that we have got big stones in front of Christiansborg, and concrete blocks everywhere in the inner city?”
“Why is France in permanent state of emergency (ie almost civil war)?”

Original Danish text:

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
January 11, 2018 06.25
“Jamen Poul ..”
“Så lad os da komme til sagens kerne, med et par spørgsmål !!”
“Hvad er grunden til at Sverige oplever en katastrofal volds & voldtægts bølge ?””Hvad er grunden til at vi har fået store sten foran Christiansborg, og betonklodser overalt i indreby ?”
“Hvorfor er Frankrig i permanent undtagelstilstand (altså næsten borgerkrig)?”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/husk-at-vi-taler-om-mennesker/6991590

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
January 21, 2018 01.47
“Have hunting licence. Might better get that weapon. Our politicians will have us killed”

Original Danish text:

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
January 21, 2018 01.47
“Har jagttegn. Må hellere få skaffet det våben. Vores politikere vil jo have os slået ihjel”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/flugt/tysk-by-faar-asylstop-efter-en-raekke-sammenstoed/7005352

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
January 30, 2018 06.55
“That is what happens when you let the black man take over the white man’s job”

Original Danish text:

Peter K nu med PET-beskyttelse/Det er en And.. J/Peter K
January 30, 2018 06.55
“Sådan går det når man lade den sorte mand overtage den hvide mands arbejde”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/millionby-i-historisk-krise-nu-hamstrer-desperate-indbyggere/7016847

Verner V
January 30, 2018 09.16
“If our politicians does not understand this soon, there must be a civil war..”

Original Danish text:

Verner V
January 30, 2018 09.16
“I Danmark er der omkring 5% muslimer som der tages særhensyn til. Derimod tages der INGEN hensyn til de 95% der ikke er muslimer.”
“Hvis ikke snart vore politikere forstår dette, må der vel en borgerkrig til..”
(“If our politicians does not understand this soon, there must be a civil war..”)
“Svinekød er Dansk mad. Halal er absolut Udansk og har ineg berettigelse i institutioner og på hospitaler. Kan muslimet ikke spise maden, må de tage en madpakke med..”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/frikadelle-krigen-blusser-op-paa-ny-lad-os-faa-en-folkeafstemning/7016281

BlaBla3 February 03, 2018 18.45
“Apart from that, all Muslims should be circumcised. . . all the way around their neck!”

Original Danish text:

BlaBla3 February 03, 2018 18.45
“Bortset fra det, så burde alle muslimer omskæres . . . helt oppe ved roden !”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/uanset-kaelenavn-for-gud/7023469

Pia H/Cirkeline February 13, 2018 15.59
“Df is more red than the Social Democrats”

Original Danish text:

Pia H/Cirkeline February 13, 2018 15.59
“Df er mere rødt en socialdemokraterne”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/foelger-bare-reglerne/7036731

Debatfinn February 15, 2018 22.53
“Think about Europe, and especially Denmark and Sweden, will be much worse. Than what we see over There, it’s just bombs and trucks … you will think that its not true…!

Original Danish text:

Debatfinn February 15, 2018 22.53
“Tænk på Europa bliver og især Danmark og Sverige bliver meget værre ..end det vi ser derover ,det her bliver bare bomber og lastbiler …i tror det løgn …!

Debatfinn February 15, 2018 22.58
“You do not know what we have access to. We are not numb nuts like you are, using them for fun”

Original Danish text:

Debatfinn February 15, 2018 22.58
“Du ved ikke hvad vi har adgang til ..vi ikke jo tos,ser som jer der bruger dem for sjov”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/skraemmende-oplysninger-om-skole-massemorder-pralede-paa-youtube-inden-skoleskyderi/7042549

daBindagal February 22, 2018 03.36
“Take is-warriors BACK …?” The basis for a Danish pendant to the NRA is present. ”

Original Danish text:

daBindagal February 22, 2018 03.36
“Tage is-krigere TILBAGE… ? Grundlaget for en dansk pendant til NRA er til stede.”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/dansk-folkeparti-draeb-danske-is-krigere/7051101

Illusion February 26, 2018 03.05
“I need a shotgun gun, so if uninvited guests show up, I’ll shoot them in the head.”

Onslow February 26, 2018 03.12
@Illusion “In the stomach, then they will seek towards the nearest waterhole and you don’t have the mess on your doorstep.”

roland b. February 25, 2018 21.29
“if it was up to me they got shot at the border”

Original Danish text:

Illusion February 26, 2018 03.05
“jeg skal have mig et hagl gevær, så hvis der kommer ubudne gæster skyder jeg dem i hovedet.”

Onslow February 26, 2018 03.12
@Illusion “I maven, så søger de mod nærmeste vandhul, og du er fri for svineriet uden for døren.”

roland b. February 25, 2018 21.29
“hvis det stod til mig blev de skudt ved grænsen”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danmark-til-grin-1574-udviste-kriminelle-kom-retur/7054407

Pia H February 28, 2018 06.11
“You can not see where SD ends and DF begins, so more red?”

Original Danish text:

Pia H February 28, 2018 06.11
“Man kan ikke se hvor SD ender og DF starter, så mere rød?”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/narrespillet/7058268

kasper b/kasper brandsborg March 03, 2018 04.42

“Breivik did not do it for fun, but he is not entitled to act as executioner. It was too brutal. but I guess I do not think he’s so tough, he’s probably a sensitive man, remembering he was not declared insane … but yes it’s hard to understand the brutality he performed, he could just do the bomb for him to send his signal.”

Original Danish text:

kasper b/kasper brandsborg March 03, 2018 04.42

“breivik gjorde det ikke for sjov,men han har ikke ret til og agere bøddel.. det var for brutalt. men skal jeg gætte tror jeg ikke han er så hård, han er sikkert en følsom mand, husk han blev erklæret ikke sindsyg… men ja det er ikke til og fatte den brutalitet han udførte, han kunne godt have nøjes med bomben, for og sende sit signal.”

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/stoejberg-erkender-har-kendt-ulovlig-regel-i-aarevis/7063185

Additional sources:

https://www.expressen.se/debatt/har-ar-sds-nazistiska-rotter-anna-kinberg-batra/

https://politiken.dk/debat/analyse/art5458597/Findes-der-flere-parallelsamfund

https://nordjyske.dk/nyheder/fortael-om-sort-fortid/9b22a49b-7afc-4493-8ae4-f9f366bb5960

https://politiken.dk/debat/signatur/art5461134/Partist%C3%B8tte-er-en-suver%C3%A6n-investering

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

PS.
We have received firm promises that we will be sued by several of the radicalized propaganda-spammers and politicians.

Could we really be that lucky?

Are they that stupid?

Time will tell.

unfortunately experience tells us that it is probably just the usual lukewarm brain farts and verbal flatulence.

Sincerely yours.

● The internet in the 21. century-new battleground for extremists.com ●

❤ Executive Editor: Stephen Grey

✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com

❤ Translations by John Hansen

✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com

© Stephen Grey – Brighton UK 2016