Formand for det Danske Folketing Pia Merete Kjærsgaard har nær tilknytning til højreekstremistisk terrorisme og folkedrab.

● Executive Editor: Stephen Grey ➥ ✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com ●
● Dansk oversættelse: John Hansen ➥ ✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com ●

Pia Merete Kjærsgaard, født den 2. februar 1947, dansk politiker og leder af Dansk Folkeparti 1995-2012, valgt som formand for Folketinget 2015.

Pia Kjærsgaard arbejdede først i forsikrings- og reklamebranchen 1963 – 1967, før hun blev ansat som hjemmehjælper 1978-1984.

I 1984 blev Pia Kjærsgaard valgt som MF for Fremskridtspartiet og modtog meget hurtigt centrale stillinger i den parlamentariske gruppe på Christiansborg.

Da Fremskridtspartiet leder Mogens Glistrup på det tidspunkt blev idømt til fængselsstraf for skattesvig, overtog Kjærsgaard hans parlamentariske mandat.

Som partiets politiske ordfører i 1985-1994 tegner hun i stigende grad den fløj af partiet, der søger resultater modsætning til den mere anarkiske fløj, der fulgte den kompromisløse linje i Mogens Glistrups doktriner.


Billede: Den dømte og efterfølgende fængslede skatteunddrager, svindler og racist Mogens Glistrup (1926 – 2008)
Bemærk Fremskridtspartiets logo i baggrunden.

Hun tilhørte de såkaldte ‘slækkere’, som var i modsætning til Glistrups stramningsfløj.

Da han kom tilbage til politik efter at være blevet dømt, blev kontroversen mellem de to fløje ophedet, og Kjærsgaard, som tidligere havde været en stor beundrer af Glistrup, blev mere og mere distanceret fra hans ledelsesform.

Hun ønskede, at partiet skulle have indflydelse og derfor samarbejde og gå på kompromis med den borgerlige fløj i Folketinget.

Der var ingen politisk uenighed mellem de to fløje, men de var voldsomt uenige om ledelsesstruktur, partidisciplin og i hvilket omfang aftaler kunne indgås med andre parter.

Under Kjærsgaards ledelse indgik fremskridtspartiet for første og eneste gang i et finanslovsforlig med den borgerlige regering i 1989.

I 1990 indvilligede Pia Kjærsgaard i at udelukke Mogens Glistrup fra partiets parlamentariske gruppe i perioden, der var præget af “strammere” og “slækkere” i partiet.

I 1995 forlod Pia Kjærsgaard Fremskridtspartiet efter et kaotisk årligt landsmøde i 1995 og dannede straks efter – sammen med bl.a. Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup – Dansk Folkeparti (DF).


Billede: Pia Merete Kjærsgaard forlader det kaotiske årlige landsmøde i 1995.

(Dansk Folkeparti blev første gang stiftet i 1941 på resterne af det danske naziparti DNSAP, efter intern strid udløst af et mislykket statskup)

Som formand og leder for Dansk Folkeparti lykkedes det Pia Kjærsgaard at gøre DF til det tredjestørste i landet under parlamentsvalget i 2001 (12%) og igen i 2015, da DF blev næststørste parti i parlamentet (21,1%).

Men ved Folketingsvalget den 5. Juni 2019 blev DF reduceret til 8,7 procent af stemmerne.

For øjeblikket opnår DF 9,2 procent i meningsmålingerne (uge 41/2019)

Oplysning og demokrati har atter sejret over fascismen i Kongeriget Danmark.

Fra at være et protestparti baseret på oppositionen til EU og krav om en markant stramning i indvandringspolitikken var Danske Folkeparti 2001-11 et permanent støtteparti for den liberale VKO-regering og integrerede flere og flere politiske sager.

DF var fast støtteparti til VKO-regeringens skattelov, ligesom DF stemte for både strukturreformen og velfærdsreformen.

I løbet af denne periode har Pia Kjærsgaard søgt at give Dansk Folkeparti en stærk profil i velfærdspolitikken, der kræver forbedringer blandt andet omkring ældrepleje og hospitalsbehandling.

I virkeligheden har DF imidlertid stemt ja til 89,5% af al EU-lovgivning og følgelig stemt for skatte- og pensionsnedskæringer, helt konsekvent loyale over for den til enhver tid siddende VKO / VLAK-regering.

I april 2017 stemte DF ja til åbne grænser i EU, i diametral modsætning til deres egne vælgerløfter og symbolpolitiske tiltag, men helt på linje med DFś “hemmelige” EU-villighed.

På det seneste har DF været fortaler for at skrive den Europæiske Menneskerettighedskonvention ud af den danske forfatning.


Billede: DFś integrationsordfører Martin Henriksen.
Ordet “integration” i samme sætning som “Martin Henriksen” er en oxymoron som taget lige ud af lærebogen.
Seneste bidrag til radikaliseringen leverede “intergrationsordfører” for DF Martin Henriksen d. 20-01-2018, hvor han for at fodre på kernevælgernes indre svinehund helt bevidst går efter at stigmatisere somaliske kvinder.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/df-forarger-med-facebook-opslag-igen/7049352

Højtstående medlemmer af DF roser Anders Behring Breivik som en frihedskæmper og opfordrer til brandstiftelse mod flygtningecentre.

Anders Behring Breivik for sin del, var meget inspireret af Pia Merete Kjærgaard og roste hende som “Den modigste politiker i Europa”.


Billede: Den norske islamdebattør, Frp./DF-tilhænger, højreorienteret solo-terrorist og massemorder Anders Behring Breivik.

I 2003 blev Pia Merete Kjærsgaard dømt som værende racist af Højesteret.


I 2009 blev hun nomineret Årets Racist i Europa af en svensk avis.

I 2015 blev hun valgt som formand for Folketinget som den første kvinde på posten.

Pia Merete Kjærsgaard alias “die Reichsführerin” er naturligvis også en entusiastisk støtte af Donald John Trump alias “Agolf Twittler” og hans mest racistiske udgydelser.

Donald John Trump har nu officielt erklæret sig som nationalist, slut med at udgive sig for patriot.
Det falder uden tvivl i god jord hos DF.

Pia Kjærsgaard har udgivet selvbiografierne – Men udsigten er god. Midtvejs erindringer (1998) og Fordi jeg var nødt til det. (2013)

Fremskridtspartiet var tilknyttet WACL i 1980’erne.

Dets formand Mogens Glistrup deltog i netværkets verdenskongresser, og i 1988 deltog Pia Kjærsgaard som partiets repræsentant.

Hun erklærede derefter til partiets magasin Fremskridt:

“Det er en verdensomspændende organisation, der klart har til formål at bekæmpe kommunismen verden over.”

“Dette gode formål, giver jeg selvfølgelig min fulde støtte, og jeg havde også mulighed for at tale med en inviteret forsamling under kongressen.”

Dansk straffelov § 114

Terrorisme med det formål at skræmme en befolkning straffes med fængsel på livstid.

I Guatemala bliver de ansvarlige for folkedrab og lignende forbrydelser mod menneskeheden stillet til regnskab.

Danmark har en klar forpligtelse til at gøre det samme.

Om terrornetværket WACL.Billeder: Massegrave i Guatemala, der går tilbage til borgerkrigen (1960-1996), i hvilken WACL var en ledende drivkraft.

I over ti år har forskere i Guatemala og i Europa afdækket beviser der forbinder visse amerikanske/europæiske højreorienterede til racistiske og fascistiske bevægelser rundt om i verden gennem paraply-organisationen World Anti-Communist League.

Nu afslører bogen “Inside the League” den skjulte karakter af WACL og dokumenterer i afslørende detaljer en parade af WACL-tilknyttede autoritære ideologer, der marcherer fra dødslejrene i Nazi Tyskland ind i salene i Reagans Hvide Hus.


Inde i ligaen: Den chokerende eksponering af hvordan terrorister, nazister og latinamerikanske dødspatruljer har infiltreret WACL.

Grundlagt i Taiwan af Chiang Kai-shek, Rev. Moon og nazistiske/japanske krigsforbrydere , blev Verdens Anti-Communistiske Liga (WACL) første gang brugt af Nixon for at udvide metoderne til modstand mod Sovjet i Sydøstasien og Latinamerika. Senere blev den aktiv igen i Reagan-æraen, der blev et instrument i det amerikanske militærindustrielle kompleks og CIA under den kolde krig. Han bestilte derefter politiske drab og dannelsen af kontrabevægelser i alle konfliktområder, herunder i Afghanistan, hvor den var repræsenteret af Osama Bin Laden.

Efter Anden Verdenskrig brugte USA’s Secret Service-agenter Nazi Ustasha-fascister og antikommunister til at skabe et netværk som “bagmand”. Hvis agenter, der er rekrutteret i de fremtidige stater i Atlanterhavsalliansen, bør forblive hemmelige, skulle de stater, der var under sovjetisk kontrol, være offentlige. Der blev derfor skabt i 1946, en slags international enhed til at koordinere aktionerne fra de østlige spillere, der blev overført til Vesten: Anti-Bolsjevikisk Blok af Nationer.

Ukrainske fascister, ungarere, romere, kroater, bulgarere, slovakker, litauere mv mødtes under ledelse af Yaroslav Stetsko.

Samarbejdets leder i Ukraine var Stetsko ansvarlig for nedslagtningen af 700 mennesker, hovedsagelig jøder, begået i Lvov den 2. juli 1941.

Otte år senere, i slutningen af Koreakrigen, erstattede USA Frankrig i indokina. Præsident Eisenhower etablerede et regionalt forsvarssystem rettet mod Sovjetunionen og Kina. Den 8. september 1954 blev der oprettet SEATO, der sammen med NATO, samler Australien, New Zealand, Pakistan, Filippinerne, Thailand, Stor Britannien og USA. Den 2. december 1954 færdiggjordes enheden med en bilateral traktat mellem USA og Taiwan.

Parallelt omlægger CIA, under ledelse af Allen Dulles, efterretningsstrukturen i disse stater og tilvejebringer en organisation af anti-kommunist forbindelser i regionen.

Det er omkring samtidig med at Chiang Kai-shek, danner en anti-kommunistisk liga i Asien (Asian Peoples Anti-Communist League, APACL).

Ud over den taiwanske præsident, Chiang Kai-shek, talte APACL blandt sine medlemmer Paek Chun-hee, den fremtidige præsident for Sydkorea; Ryiochi Sasakawa, en krigsforbryder, en millionær og velynder for det japanske liberale parti, og den ærede Sol Myung Moon [4], profet for Enforeningskirken. Også vist i rækken er General Prapham APACL Kulapichtir (Thailand), præsident Ferdinand Marcos (Filippinerne), Prince Sopasaino (Laos) [5], oberst Dang Cong Do-repræsentant for præsident Nguyen Van Thieu, Vietnam) osv.

Siden 1958 deltager præsidenten for den anti-bolsjevikiske blok af nationer (ABN) i Taipei på den årlige konference for den anti-kommunistiske liga for folk i Asien (APACL). Stetsko Cline og overvåge oprettelsen af Politisk krigskampakademi i Taiwan, den institution, der er ansvarlig for at uddanne kadrene fra Chiang Kai-shek regimet til “anti-undertrykkelse”.

Akademiet er den asiatiske ækvivalent til det psykologiske krigscenter i Fort Bragg (USA) og School of Americas i Panama [8]. Gradvist danner CIA et netværk af politiske grupper og undervisere i globalt undergrundsarbejde.

I 1967 slog ABN og APACL sig sammen og vedtog World Anti-Communist League-appellen (World Anti-Communist League, WACL) og udvidedesine aktiviteter til hele den frie verden. Nye medlemmer omfatter Los Tecos, også kaldet Legion of Christ the King, den mexicanske fascistiske formation dannet under anden verdenskrig. Ligaen oplevede første fase af vækst i årene 73-75, da Richard Nixon og hans sikkerhedsrådgiver Henry Kissinger residerede i Det Hvide Hus.

Dens finansiering er generøst forsikret af Unification Church. Denne enhed er imidlertid ikke længere offentligt anerkendt siden 1975.

Reverend Sun Myung Moon sagdes da at have brudt sine bånd til WACL, men han fortsætter med at udøve sit lederskab gennem sin japanske repræsentant Osami Kuboki.

Talrige embedsmænd i ligaen var forbundet med kampagnekomiteerne til valg af Ronald Reagan. For mange var den republikanske guvernør i Californien ikke en fremmed. I slutningen af Anden Verdenskrig deltog Reagan som talsmand for korstog for frihed ved at rejse midler til etablering i Amerika af indvandrere fra Østeuropa, der flygtede fra kommunismen. Det blev faktisk overført til nazisterne og Ustasha-fascistiske medlemmer af den anti-bolsjevikiske Blok of Nations (ABN).

I 1970’erne sammenbragte WACL konservative, fascister og repræsentanter for højreorienterede dødspatruljer.

WACL meddelte, at det havde befriet sig for uheldig elementer, men i virkeligheden blev kun en håndfuld åbenlyse antisemitiske og neonazi-deltagere udrenset.

Billede: Indfødte Maya-overlevende fra den guatemalanske borgerkrig står med billeder af deres kære, dræbt eller forsvundet under konflikten.

El Salvador-Guatemala-Argentina-dødspatruljerne blev et imageproblem for WACL i begyndelsen af 1980’erne, delvis på grund af en Jack Anderson-artikelserie, der forbinder WACLs latinamerikanske affilierede CAL (Latinamerikanske anti-kommunistiske forbund) med dødspatruljer.

I 1984 skrev columnist Jack Anderson en række artikler vedrørende WACL, der forbinder WACL med dødspatruljer i Latinamerika, og igen forbinder dem med fascister, denne gang i Latinamerika.


Billede: Familiemedlemmer og venner, herunder Delfina Xol (højre) og Mayra Arely (center), sørgende over ejendele tilhørende Roberto Xol.
Kredit Antonio Bolfo New York Times.

Der er ingen forældelsesfrist for drab og forbrydelser mod menneskeheden i dansk straffelov.

At Pia Merete Kjærsgaard, den mest samvittighedsløse massemorder og terrorist i live i Kongeriget Danmark, ikke er bag tremmer i skrivende stund skyldes kun hendes parlamentariske immunitet som det tager to tredjedeles flertal i Folketinget at tilbagekalde jf. § 57 Danmarks Riges Grundlov.

Pia Merete Kjærsgaards mentor Mogens Glistrup fik sin parlamentariske immunitet tilbagekaldt seks gange.

Editors note: Grundet redaktørens personlige engagement i opklaringen og retsforfølgelsen af de forbrydelser mod menneskeheden som WACL begik i firserne i Guatemala, er det fremlagte materiale overvejende fokuseret på de forbrydelser mod menneskeheden som WACL begik i Guatemala.
WACL begik afskyelige forbrydelser mod menneskeheden i mange andre lande i Syd og Mellem Amerika samt Asien og Afrika.

Seneste opdatering 18. Oktober 2019 11:25 GMT

Kilder:

https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/live-saadan-stemmer-danskerne-til-folketingsvalget/ca905333-b6c3-4cc3-ae40-558ff80e8c81

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2015/12/08/family-photos-and-mass-graves-reveal-the-horrors-of-guatemalas-civil-war/

https://www.propublica.org/article/finding-oscar-massacre-memory-and-justice-in-guatemala

https://www.huffingtonpost.com/chip-berlet/mccain-advised-ultra-righ_b_132612.html

https://therearenosunglasses.wordpress.com/2010/12/15/the-world-anti-communist-league-international-crime/

http://rightweb.irc-online.org/world_anti-communist_league/

https://www.raeson.dk/2017/pia-kjaersgaard-trump-er-en-huskekage-til-eliten-ogsaa-i-europa/

https://books.google.dk/books?id=w1bqY-DxHMEC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=wacl+nazi+ties&source=bl&ots=1MIeDQHEWG&sig=ag1FUFddtpT1baG3hdG21_odoGo&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwiPtqSJqrfYAhVHIuwKHTJvCiYQ6AEIODAB#v=onepage&q=wacl%20nazi%20ties&f=false

https://books.google.dk/books?id=ZWAHmLuZeIoC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=wacl+nazi+ties&source=bl&ots=rho3Pv1Ng

https://www.b.dk/danmark/forsker-df-er-et-hemmeligt-eu-parti

https://ekstrabladet.dk/folkets-roest/folkevalgt/nu-har-df-stemt-ja-til-schengens-aabne-graenser/6633534

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE8827149/overblik-df-har-tre-gange-hjulpet-v-til-skattelettelser/

http://www.ft.dk/da/medlemmer/folketingetsmedlemmer/pia-kj%C3%A6rsgaard-%28df%29

https://nordjyske.dk/nyheder/fortael-om-sort-fortid/9b22a49b-7afc-4493-8ae4-f9f366bb5960

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/mccains-h%C3%B8jreekstremistiske-forbindelse

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

https://www.b.dk/nationalt/danskere-hylder-breivik-og-opfordrer-til-asylbrande

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/instruktoer-pia-k-og-breivik-har-samme-overbevisning

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kjaersgaard-maa-forsvare-sig-mod-breivik

https://www.b.dk/politiko/pia-k.-terror-er-ikke-vores-skyld

https://politiken.dk/indland/politik/art4974379/Pia-K.-h%C3%B8ster-lange-klapsalver-i-Sverige

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4455337.ece

https://www.avisen.dk/pia-k-kaaret-til-europas-stoerste-racist_104935.aspx

https://www.expressen.se/debatt/har-ar-sds-nazistiska-rotter-anna-kinberg-batra/

https://www.b.dk/globalt/operation-stueren

https://upnweb.me/2010/11/12/det-sande-ansigt/

https://kamp.systime.dk/fileadmin/indhold/kap_6/paragraf114.pdf

http://www.grundloven.dk/

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article4251299.ece

https://www.b.dk/nationalt/glistrups-konfrontationer-med-loven

https://www.humanisme.dk/hate-speech/mogens_glistrup.php

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/dansk-folkeparti-anno-1942

https://www.leksikon.org/art.php?n=4996

https://voxmeter.dk/index.php/meningsmalinger/

https://danskfolkeparti.dk/politician/martin-henriksen/

https://www.fyens.dk/indland/DF-Europaeisk-konvention-skal-skrives-ud-af-dansk-lov/artikel/3200151

https://www.b.dk/politiko/df-vil-forpligte-loekke-til-opgoer-med-menneskerettigheder

https://ekstrabladet.dk/opinionen/mortenmesserschmidt/messerschmidt-menneskerettigheder-er-en-katastrofe-derfor-skal-de-droppes/6957835

https://www.bt.dk/danmark/df-blaeser-til-kulturkamp-om-juletrae-muslimer-underminerer-dansk-kultur

https://nordjyske.dk/nyheder/juletraeet-er-en-tysk-tradition/bc20f22a-e591-4123-8a28-eb3467d624ea

https://www.amazon.com/Inside-League-Terrorists-Infiltrated-Anti-Communist/dp/0396085172

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

● The internet in the 21. century-new battleground for extremists.com ●

❤ Executive Editor: Stephen Grey

✉ E-mail: stephengreyuk@gmail.com

❤ Danish translation by John Hansen

✉ E-mail: jhtampafl@gmail.com

© Stephen Grey – Brighton UK 2016